SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 3. na Vavedenje Svete Djeve Marije
1966. godine u manastiru Ćelije
 
Braćo i sestre moje, da nije Presvete Bogorodice ljudi bi davno, davno postali đavoli. Jer da nije Nje ne bi bilo Gospoda Hrista u ovome svetu, ne bi bilo Spasitelja, Spasitelja od greha, Spasitelja od smrti, Spasitelja od đavola i ljudi, ljudi koji su tako zavoleli greh i slasti grehovne, da bi davno postali đavoli! Ali hvala Njoj, Presvetoj, Hvaljenoj, Slavnijoj od Heruvima i Serafima, hvala Njoj dragocenijoj od svih bića stvorenih, što je podvigom Svojim, bezgrešnim životom Svojim, očistila Sebe, udostojila Sebe da rodi Gospoda Hrista, da rodi Boga, da bude Bogorodica, da da Spasitelja sveta! Bez Nje, ovaj svet je bez Boga; bez Nje, ovaj svet je bez Spasitelja; bez Nje, ovaj svet pakao je od greha i smrti i demona.
Rođen od Presvete Bogorodice Gospod je osnovao Crkvu da se u njoj spasavaju ljudi od svakoga zla, od svakoga greha, od svake smrti, od svakoga đavola. I ona stoji nepokolebljiva, ona neoboriva, Crkva Sveta nerazrušiva;[1] nerazrušiva ni od kakvih Dioklecijana, Tamerlana, Hitlera, Nerona i svih ondašnjih i današnjih gonilaca Crkve Hristove u ovome svetu. Gle, ona jača, jača od svih njih, Čudesnim Gospodom Hristom, Pobediteljem smrti, Pobediteljem greha, Pobediteljem pakla, Pobediteljem Satane i svih njegovih đavola. Da!
Eto, Gospod, Koga nam je Presveta Bogomajka rodila, Crkvu nam Hristovu dala. Da, žena, – žena je uvela đavola u ovaj svet, ali i Boga! Žena Eva je uvela đavola u telo ljudsko i pretvorila ga u hram đavola, ali žena – Presveta Bogomajka, uvela je u telo ljudsko Boga, pretvorila ga u Hram Božji! I danas divne crkvene pesme bruje tom divnom istinom: da je Presveta Bogomajka postala Hram Božji, Hram Božiji rodivši Boga i Gospoda Hrista. Veli se u jednoj divnoj pesmi današnjoj za Nju: „Dnes Bogomjestimij Hram Bogorodica privoditsja v Hram Gospodenj“, što znači: „Danas Presveta Bogorodica, Koja je smestila u sebi Boga, uvodi se u Hram Gospodnji“. Još se Ona naziva danas u crkvenim pesmama i molitvama: Živi Hram Božji! A kakva je odlika hrama, braćo! Kakva je odlika hrama? Bogosluženje, neprekidno bogosluženje, eto to je odlika hrama. A Bogu se neprekidno služi svetim mislima, svetim osećanjima, svetim raspoloženjima, svetim delima, svetim postupcima.
Proveri sebe, proveravaj sebe, služiš li ti Bogu? Jesu li tvoje misli svete misli? Jesu li tvoja osećanja – sveta osećanja? Jesu li tvoja dela – sveta dela? Jesu li tvoji postupci – sveti? Da li ti kriješ neka tajna sramna dela? Gle, može biti da u očima ljudi, u ovome svetu, izgledaš čestit i pošten čovek, a ti skrivaš u sebi bogzna kakve zmije, bogzna kakve grehe, bogzna kakve tajne zla dela! Trgni se, ne služiš Bogu nego đavolu, jer čovek samo svetim životom služi Bogu, a grešnim životom služi đavolu. Tvoja zavist, gle to je tamjan đavolu; tvoj blud, tvoja preljuba – ti kadiš đavolu, ti služiš đavolu svim bićem svojim. Tvoja zavist, mržnje, klevete, ogovaranje, psovka, pa to je smirna za đavola, ti kadiš đavolu, služiš đavolu. Braćo i ljudi, trgnite se! Čoveče, pa ti si sazdan da budeš hram Božji!
Presveta Bogomajka uvedena je danas u sveti Hram da živi u njemu, u trećoj godini Svojoj, i živela je do dvanaeste godine Svoje u Hramu. Radi čega! Veli se u divnim crkvenim pesmama današnjim: „Vospitatisja vo Svjataja Svjatih“. Ona je dovedena u Hram da se vaspita u Hramu, u svetilištu, u Svetinji nad Svetinjama, da se vaspita u služenju Bogu! Kako se služi Bogu? Svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom snagom! Tako je Presveta Bogomajka kao devojčica ušla u Sveti Hram Jerusalimski. Svoju dušu čistila je neprekidnim molitvama, postom, čitanjem Svetih knjiga, slušanjem sveštenika Božjih, učestvovanjem na bogosluženjima. Sav život Njen bio je očišćavanje uznošenje bića Njenog, duše Njene iz ovoga u onaj svet. Sva se svetila i osvetila, sva se čistila i očistila od svake i najtananije i najneviljivije nečistote duhovne i telesne. I tako služeći Gospodu i Bogu neprekidno svim srcem, svom dušom, svom snagom, svom mišlju, Ona je očistila Sebe, učinila Sebe bezgrešnom i udostojila se da postane Majkom Božjom.
I mi hrišćani, mi smo zato hrišćani da svaki od nas bude hram Božji, živi hram Božji. To što je Presveta Bogomajka – u najvećoj meri – dužni smo da budemo i mi! Gle, Sveti Apostol piše hrišćanima: „Vi ste hram Božji, Duh Božji živi u vama“, veli on[2]. Duh Božji živi u vama! Pazite kome služite! Pazite, duh vaš, duh vaš ljudski, čovečanski neka se sjedini sa Duhom Božjim, eda biste služili Bogu svom dušom, svim srcem, svom snagom, svim životom svojim! Bilo je među hrišćanima i onda i danas grešnih ljudi, ne samo grešnih ljudi nego i greholjubivih ljudi! Čovek od slabosti pada u grehe. Ima ljudi koji su navikli na greh i neće da odstupe od greha i žele da ga ponavljaju. Strašno je to, braćo, to je pogibija, to je pakao. Čovek sebi stvara večne muke na zemlji, stvara večne muke sebi i u onome svetu. Zato Sveti Apostol Hristov veli: ,Jeste li vi, jesu li tela vaša hram Božji, hram Duha Svetoga“? Pazite kako živite!
Gle, ti – ti psuješ – o! ti poganiš hram Božji. Ti preljubu činiš, o! smrad pred Bogom raznosiš i razlivaš u hramu Božjem. A mi, mi smo pozvani da neprekidno služimo Bogu, a služeći Bogu, braćo, mi Njemu ustvari ništa više ne dajemo nego što On ima; mi služimo sebi, svome spasenju, služimo svojoj večnosti, služimo svojoj besmrtnosti, svome Večnom Životu u onom svetu. Eto kako služimo mi služeći Bogu. I Gospod Hristos, došavši u ovaj svet, došao je da nas ljude vrati Bogu, da nas ljude vrati večnome čoveku, onome što je besmrtno i večno u svima svetovima – da nas ljude učini večnim bićima. To, to daje samo On, Čudesni Gospod Hristos, i niko više u ovome svetu. A mi imamo primer, najsavršeniji primer Hrama Božjeg u Presvetoj Bogomajci, Presvetoj Bogorodici! Eto nam uzora. To što je Ona u najvećoj meri, neka se svaki od nas trudi da postane hram Božji, po silama svojim i moći svojoj!
Ona, Ona je Sveta i Najsvetija Vaspitačica roda ljudskog. Bogosluženje jeste najbolja škola, najbolja vaspitačica! To je fakultet, univerzitet nad univerzitetima, škola nad školama: hram Božji, bogosluženje Božje, Gospod Hristos, Njegovo Sveto Evanđelje. Šta je cilj, šta je cilj svetoga vaspitanja? Šta je cilj svetog bića čovekovog? Šta? – Neprekidno služiti Bogu svim bićem svojim, služiti Mu svom dušom, svim srcem, svim umom, svom snagom. I na taj način ti ovečnuješ sebe, ti obesmrćuješ sebe, ti osvećuješ sebe, ti obožuješ sebe, ti oheruvimljuješ sebe, ti ohristovljuješ sebe, ti utrojičuješ sebe! Ti postaješ večni sin Božji, postaješ brat Hristu, postaješ sunaslednik svih Nebeskih blaga. Ti postaješ sin Božji po blagodati.[3]
Gle, čovek si hrišćanine! Hrišćanine, srce tvoje to je presto Božji, presto na kome ti stalno žrtvuješ dušu svoju Gospodu Hristu. Priiosiš je na žrtvu. A savest, to je tamjan kojim kadiš čudesnog Gospoda Isusa! Molitve, to je istina, ta osećanja tvoja neka budu sveće koje gore pred Gospodom Hristom. Misli tvoje neka budu munje svetog života! Pokajanje tvoje neka bude đakon duše tvoje! Ljubav tvoja jevanđelska neka bude sveštenik tvoj, a smirenje neka bude vladika. Eto, neka se tako u tebi vrši neprekidno služenje Bogu. Ti si hrišćanin, ti si na to pozvan. I onda, onda osiguravaš sebi blaženstvo, večno blaženstvo duši, večno blaženstvo i u ovome i u onome svetu. Tako i ti, majko, i ti, oče, roditelji i braćo, vi deci svojoj osiguravajte to. To je najbolje obezbeđenje, to je osiguranje, večno osiguranje čovečijeg bića i ličnosti. Gospod Blagi Isus Hristos i Njegova Presveta Bogomajka Koja nam je Njega rodila.
Eto, mi danas i praznujemo taj veliki slavni Praznik, Praznik najboljeg vaspitanja, svetog vaspitanja hrišćanskog, praznik svete škole hrišćanske, Hrama Božijeg. To je jedina sveta škola u ovome svetu. Ima puno škola u ovome svetu, univerziteta; avaj! šta se na njima sve ne uči! Kakve se sve zle nauke ne propovedaju tamo? Kakve zle teorije, kakve sve zle misli, ideje koje porobiše, evo, Evropu, celu Aziju, Ameriku. Evropa, Evropa, zle škole, škole bez Boga, škole bez Hrista, škole bez Bogomajke! Šta stvaraju te škole? Zverove, zverove, koji sami ratove stvaraju i uništavaju rod ljudski, a obećavaju blaga, obećavaju mir, obećavaju blagostanje, obećavaju bogatstvo svakome i svima a svet zalivaju krvlju. Eto vam sveta bez Hrista, eto vam sveta bez Presvete Bogorodice.
Nisu li ljudi đavoli kada su bez Gospoda Hrista, kada su bez Boga, kada su bez Presvete Bogomajke? Kako je strašno biti evropski čovek, biti najmudriji tehnolog, avionolog, nebolog, a ovamo mračne demonske crne misli, crne ideje i takozvane crne teorije njihove izvode se iz Evrope, i eto, mre, mre rod ljudski na svima kontinentima. Takva je prosveta bez Boga, takvo je vaspitanje nesveto i vaspitanje bez Boga.
A mi hrišćani i vi hrišćani, braćo moja, mi imamo i moramo imati sveto vaspitanje, a to je vaspitanje: služiti neprekidno Bogu svom dugaom, svim srcem, svim bićem. Jer služeći Njemu služimo sebi; a tu, tu uvek naš nepobedivi Vođ, besmrtni i predivni Vođ, jeste Presveta Bogomajka! Zato, eto, mi pravoslovni čudesne veličine služitelji Božji, mi svakodnevnim molitvama svojim sav život svoj predajemo Gospodu Hristu: da ga On vodi i rukovodi, da ga On obesmrćuje i oživljuje.
Vi čujete neprekidno divnu molitvu: „Spominjući Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, Slavnu, Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju, sa svima Svetima, sami sebe i jedan drugog i sav život svoj Hristu Bogu predajmo!“[4] I sav život svoj Hristu Bogu predajmo! I sav život svoj Hristu Bogu predajmo, da služimo Njemu i ovoga i onoga sveta! Amin!
 


 
NAPOMENE:

  1. Mt. 16,18
  2. Kop. 3,16
  3. Gal. 4,47.
  4. Prozbena jektenija na svim bogosluženjima. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *