SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda na Svetog Jovana Zlatousta
1975. godine u manastiru Ćelije
 
Današnje Evanđelje nam kazuje pravu istinu. Žena Hananejka, kćer njena i u njoj đavo, a tako prisutan, tako očigledan da ona gubi sebe. Čula je da će doći Učitelj iz Nazareta u njihove krajeve Tirske i Sidonske, ide k Njemu i izdaleka povika mu: „Gospode pomiluj me, moju kćer vrlo muči đavo“[1]. Kako On ne skreće pažnju, On Svemilostivi Učitelj kao da ne čuje vapaj ove nesretne majke i ne osvrće se na nju? Učenici pristupaju i mole Ga: Otpusti je, vidiš kako viče za nama! Ti tolike bolesnike isceljuješ, mrtve vaskrsavaš. Šta je za tebe isterati đavola iz kćeri njene? Spasitelj i dalje ćuti, samo dodaje jednu strašnu reč: „Nije dobro uzeti hleb od dece i baciti psima“[2] …[3] Jevrejski narod kome je Bog poslao Spasitelja (smatrao je druge narode da su)[4] kao psi. Ona žena i dalje nastojava, pripada Spasitelju, klanja se pred Njim i vapije: Gospode, pomozi! Ona već izjednačuje sebe sa svojom ćerkom: Gospode, nema razlike između mene i moje ćerke. U njoj je đavo, ali svu muku njenu više ja osećam nego ona. Pomozi! A On i dalje nastojava i veli: „Nije dobro uzeti hleb od dece i baciti psima“. – „Ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze Gospodara svoga“, povika žena[5]. Spasitelj je to čekao. On je provideo i video njenu veru, da će ona kazati jednu veliku i neobičnu istinu i pokazati ogromnu veru, kao retko ko. Spasitelj onda reče: „O ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena od onog časa“[6].
Eto kada je čovek svemoćan! Kada, napadan nevoljama, nedaćama đavolima sa svih strana, on ipak ima veru u Gospoda i nadu u Njega, i vapije kao Hananejka. I nesumnjivo, takav čovek u tim prilikama i momentima, čuće ono što je Hananejka čula: O, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš.
Zašto je Gospod došao u ovaj svet? Došao je u ovaj svet, koji je bio pun – čega? Kaže žena Hananejka: pun đavolje sile, pun đavola. Samo je Bog mogao očistiti ovaj svet od nečistih duhova, zato je došao u ovaj svet. Zato je Spasiteljevo ime: Emanuil = S nama Bog[7]. Kad je On s tobom, tamo je Bog. A bez Njega i mimo Njega, ko je s nama? Greh, a kroz greh đavo. Samo dva puta daju se čoveku u ovome svetu: put života i smrti, put Boga i đavola.[8] Mora svaki od nas ići jednim od ovih puteva: ili putem greha, ili putem vrline. Gospod je došao u ovaj svet, Bog postao čovek, da bi pokazao koliko je čovek odlutao u sva zla ovoga sveta, koliko se čovek izjednačio sa svim užasima ovoga sveta, i sav postao rob đavolu. „Svaki koji čini greh rob je đavolu“[9], reče Spasitelj. Svaki! A On je došao u ovaj svet da nas oslobodi robovanja đavolu. Da nas nauči služiti Bogu. Da nas nauči Bogom živeti u ovome svetu. Nemoj misliti da je teško živeti Bogom u ovome svetu. Kao što je lako kroz grehe živeti đavolom u ovome svetu, još je lakše živeti svakim dobrom Božijim u ovome svetu.
Pogledajte šta se zbiva posle dolaska Gospoda Hrista u ovaj naš zemaljski svet, šta se zbiva sa nama ljudima, kakvi se sve ljudi javljaju u ovome svetu? Eto, jedan veliki Zlatoust koga danas slavimo, Sveti Otac čudesan i divan, ravan Apostolima po podvizima i po Blagovesti koju javlja svetu. Evanđelist i tumač Evanđelja; Mučenik, svršio mučenički u ovome svetu. Ali šta se dešava sa njim? Njegova duša je bila ispunjena Gospodom. Nikakav raskoš, nikakve vođe ovoga sveta, nikakve moći ovoga sveta nisu mogle savladati njega. Carevi i carice jurišali su na njega, on je stajao čvrsto uz Istinu Hristovu, i sav živeo za nju, i umro radi nje u izgnanstvu. Zaista, videći njega i njegov život, govori sebi: Evo dokaza, evo čoveka koji pokazuje da je Bog zaista došao u ovaj svet, i da je dao različite sile ljudima da žive u dobru, u svakoj vrlini, u blagosti, u dobroti, u krotosti, u trpljenju, u mučeništvu, u smirenoumlju. Evo dokaza: – Sveti Zlatoust! Tako, svaki Svetitelj Božji nije ništa drugo nego svedok, svedok te najvažnije činjenice, tog najvažnijeg događaja u istoriji sveta: da je Bog postao čovek, da je Bog došao u ovaj svet da spase čoveka od greha, da spase čoveka još od nečeg strašnijeg i najstrašnijeg u ovome svetu – od smrti. A spasavajući čoveka od smrti i greha, Gospod je spasao ceo svet od đavola, te najmračnije i najstrašnije sile koja vojuje protiv čoveka. Kad je Gospod u ovome svetu, ti si uvek jači od svakog đavola, nesumnjivo jači.
Jer mi hrišćani, veli Sveti Apostol Pavle, mi smo naoružani sveoružijem Božijim[10]. Nema oružja našeg koje đavo može pobediti. Mi, mi pobeđujemo stalno na ratištu našem, a naš rat nije sa telom i krvlju, veli Sveti Apostol Pavle, nego je naš rat sa duhovima zla i zlobe i zloće ispod neba[11], sa duhovima pakla, sa đavolima – to je naš rat! I od Boga smo dobili sigurno oružje, najsigurnije oružje da pobeđujemo svaku zlu silu tim oružjem. To je sam Gospod Hristos, Njegov Časni Krst, Njegovo Vaskrsenje kojim mi pobeđujemo zaista sve što je smrtno u nama, i sve smrti oko nas i u svima svetovima.
Zato je Gospod došao u ovaj svet. Tog Gospoda i mi propovedamo, tog Gospoda propoveda Pravoslavna Crkva, tog Gospoda propoveda današnji veliki Svetitelj Božji, Sveti Jovan Zlatoust. Ništa lakše za čoveka u ovome svetu, nego pobediti greh, greh, greh. Kada je Bog tu, kada je Bog u ovome svetu! Strašno je da nema Boga, da Bog nije u ovome svetu, strašno bi bilo da Bog nije postao čovek. A kad je Bog postao čovek, onda, On je dao sva sredstva, sve sile, sve moći, da pobedimo svako zlo u sebi, i svakog đavola oko sebe, i u svetovima iznad sebe.
Žena Hananejka svedok je – čega? Svedok je sile Hristove: Neka ti bude kako hoćeš. Eto, šta smo ti i ja …[12] kada imamo veru u Gospoda Hrista, da će On najveće naše patnje i najveće naše muke i najstrašnijeg našeg đavola oterati od nas, ako Mu se obratimo, ako Mu se molimo, ako pripadnemo kao Hananejka Njemu, ako smo uporni u svojoj veri. On često proba našu veru kao što je probao Hananejkinu. (Gospod je dopustio da ljudi vide ženu Hananejku)[13] kako zapomaže i jauče za Njim, …[14] da proba našu veru, da proba našu volju, da vidi jesmo li jaki u našoj veri, ili smo samo koristoljubci, koji žele da u samom momentu iskoriste Gospoda Hrista kao Boga i da …[15]
 


 
NAPOMENE:

 1. Mt. 15, 22 – 28
 2. Mt. 15,26
 3. Nekoliko reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 4. Reči, nečujne na traci, dodate u zagradi po smislu. – Prim. uredn.
 5. Mt. 15,27
 6. Mt. 15,28
 7. Mt. 1,23; Ic. 7,14.
 8. 5 Mojs. 30,15 i ranohrišćanski spis Didahi 1,1.
 9. Jn. 8, 34
 10. Ef. 6, 11-18
 11. Ef. 6, 12
 12. Par reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 13. Par reči nejasno na traci, dodate u zagradi po smislu. – Prim. uredn.
 14. Par reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 15. Zbog nedostatka trake, beseda nije snimljena do kraja. – Prim. prepis.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *