SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 3. na Sv. Arhanđela Mihaila
1973. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Isto Evanđelje važi, braćo i sestre, i za Anđele i za ljude. Ista pravda važi i za Anđele i za ljude večna Pravda Božja. Isto Evanđelje, ista Istina važi i za Anđele i za ljude, i isti Bog važi i za Anđele i za ljude. To nam svedoči Crkva Božja. Gospod je Hristos od Anđela i od ljudi načinio Jednu Crkvu. To se veli u današnjim pesmama: Od Anđela i od ljudi načipio je Jednu Crkvu.
Iz Crkve kada pogledate ovaj svet, kakav izgleda? Ovaj svet nije ništa drugo nego njiva Božja po kojoj Gospod seje dobro seme, ljude[1]. Seje ljude koje On stvara po slici i prilici Svojoj. Sve što je od Boga savršeno je. Tako čovek izlazi iz ruke Božje kao savršen, besmrtan, večan. Ali čovek je zloupotrebio svoju slobodu, svoju bogoliku slobodu zloupotrebio, i kroz greh krenuo – kuda? U smrt, u pakao. Čuli ste danas iz Svetog Evanđelja kako se sluge Božje, Sveti Anđeli, pitali: otkuda zlo u svetu, otkuda greh u svetu, otkuda smrt u svetu? Od đavola – veli Gospod[2]. „Kada ljudi pospaše, dođe neprijatelj Božji i poseja kukolj među pšenicu“[3]. I šta se zbiva? Ljudi krenuše kroz svoja zla, kroz svoje grehe u daleke, tuđe zemlje[4]. U zemlju bez Boga, gde nema Boga, gde nema Istine Božje, gde nema Pravde Božje, Ljubavi Božje. Krenuše u pakao koji sami stvoriše.
Čudna je stvar i u isto vreme vrlo jasna: zašto smo mi ljudi izgubili Nebo, kako smo izgubili Nebesko Carstvo, izgubili Istinu Božju, Večnu Istinu Božju, Večnu Pravdu Božju. „Kada ljudi zaspaše, pospaše, veli Spasitelj, dođe neprijatelj đavo“[5]. Kako da ljudi zaspe? Ljudi zaspu kad spavaju u grehu, sami dobrovoljno izabirajući greh. Onda ono što je božansko u njima, ono što je od večnoga života u njima gubi se, nestaje ga. A kada to ja i ti spavamo? Kada grehe činimo, kada zlo činimo. Jer svaki greh odvaja od Boga, udaljuje od Boga. Toliko udaljuje od Boga da gresi sabrani u jedno proizvode smrt, koja nas potpuno udaljuje od Boga i u neosećanje za Boga. Pita Sveti Isak Sirin šta je greh i odgovara: Greh je neosećanje za Vaskrslog Gospoda. Kad nemaš osećanje da je Gospod vaskrsao i kada ne veruješ u to – eto to je prvi, osnovni greh. Taj greh uvodi večnu smrt u tebe i u mene, uvodi laž mesto istine, nepravdu mesto pravde, mržnju mesto ljubavi. I svaki najmanji greh krije u sebi makar malog đavola.
Sveti Zlatoust veli: U svakom grehu je đavo. Zato se treba bojati greha kao samog đavola. Đavo skriva svoje lice. On ne pokazuje svoje gadno i odvratno lice, jer bi se ljudi zgadili na njega, pobegli od njegovog zla. Ali on zaslađuje svaki greh tankim slojem meda, i svaki greh obećava i meni i tebi radost, blaženstvo, spokojstvo, mir. Stvara u duši mojoj i tvojoj slom, nevolju, bede, strahote, mržnju, pakost, zlobu. I čovek, Božje stvorenje, odjedanput se obrete daleko od Boga, u daljnjoj zemlji. Bludni sin je ostavio Oca Nebeskog i krenuo u neke daleke, tuđe, strane zemlje da tamo služi svinjama, koje množi u čoveku i u svetu oko čoveka đavo[6].
Tako, braćo moja, Istinitog Boga i Njegovu Pravdu i Njegovu Istinu, izgone iz naših duša naši gresi, ne tuđi, nego naši lični gresi. Mi imamo običaj da prenosimo na druge svoje nevolje, svoje muke, na neprijatelje izvan nas. A ustvari, glavni neprijatelj je u nama samima. Greh – to je tvoj neprijatelj. Znaj, kada mrziš nekoga, ti se udaljuješ od Boga i stvaraš u sebi malu smrt i mali pakao. Kada ogovaraš, kada psuješ, o kakva strahota ulazi u tvoju dušu, kakav pakao iza psovke! Gospod Hristos se naziva u Evanđelju – Reč Božja[7], a ti tu Reč Božju psuješ, grdiš, unakazuješ. Znaj, kroz svaku psovku ti u dušu svoju unosiš po jednog đavola. Ne čudi se kada se umnože oni u tvojoj duši, i ne čudi se kada te povedu svima bespućima i svima strahotama ovoga sveta. Kad izgubiš Istinitog Boga Gospoda Hrista, ti si izgubio Pravdu Božju, izgubio si Istinu Božju, i utonuo u mrak, u tamu, u pakao.
Pogledajte šta se zbilo sa današnjim rodom ljudskim. Pogledajte to slavljeno i hvaljeno Čovečanstvo dvadesetog veka! Pogledajte kako ljudi dvadesetog veka stvaraju Treći rat. Nisu osetili da je Prvi svetski rat bio najveća kazna Evropi kada je ostavila Istinitog Boga Gospoda Hrista. Pa je ušla u Drugi svetski rat, i to je kazna Božja. Pustio je Bog ljude njihovoj volji. I šta je napravljeno od ovoga sveta, prvo od Evrope? Klanica, klanica! Mi izmišljamo lažne bogove, Evropa je postala fabrika lažnih bogova, fabrika idola. Evropa proizvodi u svojoj ludoj fabrici prosvetu bez Boga. Sve te škole, osnovne i velike, bez Boga, šta je to? To je idol neznabožački! Evropa je u svojoj fabrici stvorila takozvanu evropsku kulturu. Kultura, to je stid i sram Evrope, jer to je kultura bez Hrista i protiv Hrista.
I mi jadni i bedni Srbi tapšemo za njima i kličemo „aliluja“ evropskoj kulturi. A kultura? Kultura ubija u čoveku Boga. Zamislite kako Evropa proizvodi ljude maloverne i neverne. Hvalimo se kulturom evropskom, hvalimo se civilizacijom, a treba je gledati iz njenih rodova.[8] Šta daje ta evropska kultura i civilizacija? Izmišlja otrove, bezbrojne otrove i seje ih po svima kontinentima. Izmišlja laži, izmišlja lažne bogove, i služi lažnim bogovima kroz svoje institucije i nazovi ustanove. Strašno! Fabrika lažnih bogova – to je Evropa. Klanja se pred zlatom, klanja se pred vodom. Šta je zlato? To je idol svih kontinenata ovoga sveta. Ljudi zamenili Hrista Boga žutim zlatom, odnosno žutim blatom.
I mi Evropljani, i mi nesretni Srbi, šta mi radimo? Odbacujemo od sebe Istinitog Boga Gospoda Hrista, odbacujemo Svetoga Savu, a klanjamo se evropskim lažnim idolima. Šta je ostalo od sela? U svakoj kući po idol, u svakoj kući lažni idoli i lažni bogovi. Televizori, radija, moda, kakve gadosti! Hristovog čoveka je stid što je čovek. A mi, mi Srbi spavamo dubokim snom. Zaspali smo i đavo šeta po našim dušama, seje kukolj, seje kukolj. Seje stid i sram, laž do laži, mrak do mraka, pakao do pakla. Gde su naša domaćinstva svetosavska, gde su naše zadruge, gde je naša čestitost?! Srbi, čuvajte se prokletstva Boga, prokletstva Istinitog Boga, jer ste počeli da služite lažnim bogovima. Vaši hramovi, zadužbine Svetih careva, uvek su prazne, manje-više uvek. Jedan ide za volovima, drugi za pijacom, treći za ma kojoj sitnicom, četvrti za modom[9]. Kuda idu? U krečanu, u živi kreč. Ostavljena je Istina Božja, put svetosavski, ostavljeno je sve ono što naši Sveti preci ostaviše iza sebe za nas.
Osim nas hrišćana pa zemlji, bezbroj je hrišćana na Nebu. Prvi hrišćani su Sveti Anđeli, a na čelu njihovom je Sveti Arhistratig Mihail, koga mi danas slavimo, Vojskovođa Hristove vojske, i Nebeske i zemaljske. On danas vrši smotru nad rodom ljudskim. Da li si u njegovoj vojsci? Da li je on tvoj vojskovođa, ili ti imaš druge vojskovođe, svoju crnu mračnu vojsku? On vrši smotru i nad Srpskim rodom danas, da vidi koji su Srbi u njegovoj vojsci a koji su u suprotnom taboru, u vojsci crnih anđela, u vojsci demona. Strašno je i pomisliti da je većina napustila vrhovnog Nebeskog Vojskovođu, Vojvodu svih Nebeskih i zemaljskih hrišćana. I mi da proverimo sebe danas: Gde smo? Jesmo li u vojsci Svetog Arhistratiga Mihaila ili u mračnoj vojsci palog arhangela Satane? No, nikada se ne treba bojati poraza.
Hrišćanin, to znači imati u sebi Gospoda Hrista. A On, On je ne samo moćan, nego i svemoćan. Ti imaš iskustva i znaš: Đavo je velika sila, đavo je moć, ali Gospod je Hristos je ne samo Moćan, nego i Svemoćan! I s njime, sa Svetim Arhistratigom Mihailom može pobediti svaku lažnu silu. Daje nam Gospod vlast da stajemo na zmije i na škorpije i na svaku silu vražju[10]. Ništa ti ne može nauditi, ništa, ako imaš vere, ako imaš ljubavi za Gospoda Hrista. Jer vera, istinska vera i jeste pravo oružje kojim mi ratujemo protiv svih neprijatelja Istine Hristove u ovome svetu. Iz vere i sa verom dobijamo ova oružja koja su potrebna da pobedimo svaki greh i svako zlo što je u nama i oko nas. I naš rat, kao što veli Sveti Apostol, „nije rat sa telom i krvlju, nego sa duhovima zla ispod neba“[11].
Hrišćanin si, ti si stalno u ratu sa demonima, u ratu sa đavolima. Kako ćeš pobediti tu strašnu mračnu silu? Obukavši se u sveoružje Božje, sveoružje Božje[12]. Gospod Hristos je došao u ovaj svet i dao nam je to sveoružje Božje kojim pobeđuješ svaki greh, svaku strast i svaku smrt. Koje sveoružje? Kazuje dalje Sveti Apostol: Vera, molitva, ljubav, nada, krotost, smirenost, trpljenje, milosrđe i sve ostale svete vrline. To je oružje naše. Tebe mrzi neko. Ti, ti si kao hrišćanin dužan da ljubavlju odgovaraš na to. To je sveoružje za njega. I videćeš da će on uskoro prestati da te mrzi, a ti ćeš imati još veće sile u Gospodu.
Od svakog zla postoji Hristova odbrana, protiv svakog greha stoji Hristova vrlina. Slab sam i nemoćan. Da, Apostol Pavle se hvali slabostima svojim. Zašto? Kad sam slab, onda sam silan[13], onda se oslanjam na Gospoda koji je Svemoćan i Svesilan. Tom moći pobeđujem svako zlo, svaki greh, svakog đavola. Tako, mi smo vojnici u svetoj vojsci, božanskoj vojsci Svetog Arhistratiga Mihaila. Mi ratujemo zajedno sa njim i vodimo borbu protiv svakoga greha, protiv svakoga zla, ne topovima i avionima, nego svetim evanđelskim vrlinama: postom, molitvom, bdenjem, praštanjem, ljubavlju. To je naše oružje, nepobedivo oružje. Ne boj se nikada neprijatelja koji otvoreno i tajno ratuje protiv tvoje vere. Uvek si jači od njega. Pobedićeš ga, budi siguran. Gospod je s tobom! A ispred tebe, Vojskovođa, vrhovni Vojskovođa – Sveti Arhistratig Mihail.
Gle, kada si ušao u Crkvu Hristovu kroz krštenje, dobio si Anđela Hranitelja koji ne odstupa od tebe. Ma gde bio, ma šta činio, Anđeo Hranitelj je uz tebe i pored tebe. Često tvoj Anđeo Hranitelj i moj Anđeo Hranitelj, plače pored mene, pored tebe. Zbog čega? Plače zbog grehova naših, plače zbog nepokajanja našeg. A kada ti živiš po Evanđelju, kada živiš svetim vrlinama evanđelskim, tada od tebe beže kao od ognja sve sile. „Bog je naš oganj koji spaljuje“[14], spaljuje sve što je nečisto, spaljuje sve što je prljavo i štetno. Ne reci: Slab sam , čovek sam, pa eto padam, neprekidno padam. Pogledaj Svetitelje, šta su oni? Ljudi kao ja i ti. Ljudi sa pet čula, sa istim telom postali Svetitelji, pobedili sve grehe u sebi, sva zla i blistaju kao sunca. „Pravednici će na dan Suda zablistati kao Sunca“ – veli Evanđelje[15]. Blistaju u Crkvi Hristovoj, blistaju za sve koji imaju otvorene oči, blistaju iz sebe, svoje duše i sećajući se Boga Istinitog.
Da, mi hrišćani iako u mnogobrojnim gresima, imamo u rukama svojim sigurnu pobedu. To je pokajanje. Blagi Gospod je dao tu svetu vrlinu da njome iskorenjujemo iz sebe, spaljujemo svaki greh, svaku strast, svaku smrt, sve što je đavolsko u nama. I kad se ti istinski kaješ, Gospod vidi tvoje pokajanje. Pogotovo ako se iskreno ispovedaš i kazuješ grehe svoje onome koji ima oprati grehe tvoje, a to je sveštenik. Tada, blago tvojoj duši! Umesto mraka zablistaće svetlost u njoj. Umesto tame sunce će granuti i ti, ti ćeš osetiti da si zaista stvorenje Božje i da je svaki čovek pored tebe i oko tebe, stvorenje Božje sa likom Božjim u sebi.
Ne zaboravimo nikada da smo mi hrišćani u ovome svetu pozvani da budno vršimo zapovesti Božje, da ne spavamo, da ne zaspimo u gresima, jer time zaspimo na smrt, nego da stalno budemo budni. Da sebe išibamo bičem pokajanja, da budimo sebe kada krenemo u ma koji greh. Tada će nam priteći u pomoć ne samo sve Nebeske Sile, nego i sam Sveti Arhistratig, Vojskovođa Nebeskih Sila, Sveti Arhistratig Mihailo. Mi u ovome svetu živimo da ovaj svet posvetimo Ljubavlju Hristovom i Istinom Hristovom. Ne reci: Malo nas je! Ne reci: Usamljeni smo! Zato čovek pravoslavne vere, čovek svetosavske vere, ne boji se nikakvih bezverja, pa bilo ta bezverja kulturna evropska. On ima mač, mač pokajanja kojim seče sve neprijatelje duše svoje i spasenja svoga.
I mi hrišćani, imajući uza sebe svoga Anđela Hranitelja, uvek imamo mač da nas zaštiti od svakoga zla i greha, ako smo budni, ako ne zaspimo u grehu. On čeka od nas našu revnost, da se mi pokazujemo gotovi. Jer šta je greh? Greh je zloupotreba slobode. Iza tebe čoveka stoji Bog i đavo. Takvu je slobodu Bog dao čoveku. Biraj između Boga i đavola, biraj između života i smrti. To je put tvoj.[16] Ako izabereš Boga, ako izabereš Njegovu Istinu umesto laži đavolje, ako izabereš Njegovu Pravdu, blago tebi! Ući ćeš u Carstvo Nebesko i tamo zajedno sa Nebeskim Bestelesnim Silama slaviti čudesnog Gospoda Istinitog Boga.
Neka bi Sveti Arhistratig Mihail i nas prisutne, i naše sve u svima svetovima, upisao u vojsku svoju i dao nam sva oružja svoja, da pobedimo svako iskušenje, svaki greh, svaku smrt, svakog đavola, svako bezbožje, svaku ružnu modu, i svi imali Gospoda Hrista i u ovom i u onom svetu. A to znači, da živimo radi spasenja duše svoje i blaženstva svog. Neka bi Sveti Arhistratig Mihail od naših duša napravio požare molitve, da mu se uvek obraćamo u svima teškoćama, da se spasavamo od svakoga greha, eda bismo zajedno sa Njim i sa svima Svetiteljima slavili Čudesnog Gospoda Hrista, Koji nas je Vaskrsenjem Svojim spasao od pakla, od greha, od smrti. Njemu slava kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Mt. 13.24
 2. Mt. 13.27-28:
 3. Lk. 8. 5 – 15
 4. Lk. 15.13
 5. Mt. 13, 24 – 30
 6. Lk. 15, 11 – 32
 7. Jn. 1,13; 1 Jn. 1,1
 8. Mt. 7,16.
 9. Lk. 14,18-20
 10. Lk. 10,19
 11. Ef. 6, 12
 12. Ef. 6,13 – 18
 13. 2 Kop. 12,10
 14. Jevr, 12,29
 15. Mt. 13,43.
 16. 5 Mojs. 30,15 i ranohrišćanski spis Didahi 1,1.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *