SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 3. na Rođenje Presvete Bogorodice
1973. godine u manastir Ćelije
 
Danas je rođendan Presvete Bogomajke. To znači, danas je rođendan jedine istinske Radosti u ovome svetu, jedine istinske i besmrtne Radosti. Gle, „Njeno rođenje, veli se u crkvenoj divnoj današnjoj pesmi troparu, objavi radost celome svetu, celoj vaseljeni.“ Kakvu to radost javlja žena Eva kada mi znamo da je žena unela greh, smrt i đavola u ovaj svet?
Čime je to Njen rođendan uistinu praznik večne Radosti? U tome što je Ona – Majka Bogočoveka Gospoda Hrista, što nam je rodila Boga. A ima li išta od toga većeg u ovome svetu? Bog, Koga smo mi bili oterali, rod ljudski oterao sa zemlje gresima svojim, strastima svojim, zalima svojim – taj Boga rađa se od Presvete Djeve Marije… Čime je Ona zaslužila to? Svetim životom Svojim …[1] Njeno srce nije … Njenu dušu nije lomila nikakva strast. Sva sveta, Sva u hramu, pretvorivši i telo Svoje u hram Božiji, i dušu Svoju u hram Božiji, Ona je zaista udostojila Sebe da postane Majkom Božijom u ovome grešnom zemaljskom svetu.
Rodivši nam Boga, Ona je rodila – koga? Rodila je Večni Život za nas ljude, rodila je Večnu Istinu, rodila je Večnu Pravdu, rodila je Večno Dobro …[2]
*“… Ono što samo Bog može dati ovome svetu. Od toga ništa u ovom svetu ne može biti veće i moćnije i silnije i istinitije i radosnije. Rodivši nam Boga, Ona je rodila Onoga Koji je skinuo prokletstvo greha sa roda ljudskog; još nešto strašnije – prokletstvo smrti; još najstrašnije – prokletstvo pakla i vladavinu đavola. Jer kroz grehe u ovome svetu, koje je glavno oruđe đavola, đavo vlada gresima, zalima. A On, Bog, došao je na radost, i Svetom Svojom Božanskom Istinom, Svojom Božanskom Pravdom, Svojim Božanskim Životom…[3]
I veli se u divnom današnjem troparu Presvete Bogomajke: da je Gospod Hristos, uništivši prokletstvo, u isto vreme uništio smrt i darovao nam Život Večni. Eto večne radosti, eto radosti koju je donela Presveta Bogomajka ovome svetu. Rodila nam je Boga – Pobeditelja smrti, Pobeditelja pakla, mučitelja roda ljudskog strašnog i užasnog đavola. I rodivši nam Njega, Ona je zaista rodila Boga, Koji je iznad smrti, Koji je odneo pobedu nad svima smrtima, pobedu nad đavolima i svima đavolima. Da, tako je Ona postala uistinu, zajedno sa Svojim Božanskim Sinom, Pobediteljka smrti i Davateljka Večnoga Života.
Kako ovaj svet izgleda strašan u mraku greha i u tami smrti? Gle, granulo sunce Vaskrsenja Spasovog! Iz Njegovog groba svet je prvi put osetio večnu besmrtnu radost, prvi put se čovek osetio jačim od smrti, prvi put se čovek osetio jačim od đavola, prvi put se čovek osetio jačim od pakla. Jer Vaskrsenje Gospoda Hrista i jeste Život Večni. Po jednoj misli od Svetog Vasilija Velikog, Vaskrsenjem Svojim Gospod je proputio put svakom telu ljudskom u besmrtnost i Život Večni[4], svakom telu, i mome i tvome. I svakom čoveku uslov je da satiremo greh što je u nama, da pobeđujemo greh, da se borimo protiv njega, i time mi ćemo steći postepeno večne Božanstvene sile koje naseljuju i useljuju Večni Božanski Život u naše ljudske duše.
Kakav bi izgledao svet bez Gospoda Isusa Hrista? Mrak, tama. Ceo svet nepregledna grobnica, u kojoj se slažu telesa ljudska jedno do drugog, gde je sav ovaj svet … popločan kostima ljudi. Sav je programiran strašno ostacima ljudskoga bića. A kad je granulo Vaskrsenje Spasovo, Večni Život, onda, onda je zaista besmrtna i večna Radost posetila zemlju i ceo rod ljudski, i obistinilo se ono što se divno hvali i peva u pesmi Presvetoj Bogorodici: da je sva vaseljena zalivena večnom Božanskom Radošću. U današnjoj Radosti, u današnjem Prazniku, u današnjem Rođendanu Presvete Bogomajke, zasijala je i radost božićna, radost uskršnja, i radost preobraženska. Jer niko potpunije, niko savršenije nije ispunio Evanđelje Gospoda Isusa Hrista u ovome svetu od Presvete Bogomajke. Ona je Prva posle Njega pobedila smrt, Prva posle Njega javila se bezgrešna u ovome svetu, Prva donela u ovaj svet Večnu Božansku Istinu, Večnu Božansku Pravdu. I mi sad znamo, znamo da se borimo protiv svake laži, a osnovna laž, a prva laž u ovome svetu to je bezbožništvo, to je ludilo ljudskog bića, to je tvrdnja da nema Boga (Ps. 14,1), to je svršeno ludilo u koje može pasti čovek.
A Gospod Hristos sav u ovome svetu, sav Bog kroz Njega u ovome svetu, pokazao je i pokazuje neprekidno kroz Svoje Sveto Evanđelje i kroz Svoju Svetu Crkvu, kroz njene molitve, kroz njene Božanske sile vaskrsne i besmrtne, pokazuje da je On zaista Istiniti Bog i Istiniti Život Večni. I zato je došao u ovaj svet da podari Sebe. Bog daruje Sebe nama! Ništa više On nije mogao da nam podari nego što nam je darovao Sebe, a sa Sobom daruje nam sve što treba i u ovom i u onom životu, sve što ljudskom biću treba u svima svetovima. On nam je darovao (sve to preko)…[5] Presvete Bogomajke koja se udostojila da Njega rodi, Njega Boga Ona bezgrešna rodila na radost svima nama. Rodivši nam Njega, Ona nam je dala sve što Bog Ljubavi može dati svetu, što Bog Ljubavi može dati čoveku i rodu ljudskom. Ništa čovek ne može više tražiti od Gospoda Isusa Hrista nego što je On doneo.
Šta je to, koje je to dobro koje bi čovek zatražio od Boga, a da mu On nije dao i da nije doneo na svet? Ako je pravda Večna je Pravda u Njemu; ako je istina – Večna je Istina u Njemu; ako je dobro – Večno je Dobro u Njemu; ako je lepota – Večna je Lepota u Njemu …[6] Eto, u Njemu je i Njime dato svima nama, sve to rodu ljudskom kroz Crkvu Hristovu. Gle, Evanđelje Gospoda Isusa Hrista …[7] kroz ovaj svet i u ovome svetu. Pogledajte naše svetinje, pogledajte zadužbine svetih careva i kraljeva naših, pogledajte svete mošti koje imamo. Svuda čudesna Božanska sila Hristova dejstvuje i dela, svuda On pokazuje Sebe kao Boga. Čudesa u Svetom Prohoru Pčinjskom, čudesa u Ostrogu, čudesa u Dečanima, i svima Svetinjama Srpskim.
Eto, eto Živog, Vaskrslog Hrista Gospoda među nama, eto večne duhovne Radosti za svako ljudsko biće. Ne plašimo se smrti, ne plašimo se tuge, ne plašimo se žalosti, jer gle, Vaskrsli Gospod i Presveta Bogomajka daruju nam Večnu Pravdu. Najzaslužnija zato posle Samog Gospoda Isusa Hrista i Jedinog Čovekoljubca jeste Presveta Bogomajka. Zato je Njen Rođendan, Njeno rođenje i jeste početak našeg spasenja. …[8] zato Presveta Bogomajka, Njenim molitvama, Crkva i naziva spasenje roda ljudskog. Zaista, jer nam je Spasa Hrista rodila. Da nije Nje, ne bi bilo Božića, da nije Nje ne bi bilo Vaskrsa, da nije Nje ne bi bilo Bogojavljenja, da nije Nje ne bi bilo Preobraženja, da nije Nje ne bi bilo Spasitelja sveta i rod bi ljudski ostao u tami greha i smrti i u čeljustima samog đavola. Neka je Njoj večna slava i hvala i od nas malih i nedostojnih.
Neka bi Njene svete molitve ispunjavale naše duše tom večnom i besmrtnom Radošću, koju je ona donela na svet rodivši nam Gospoda Isusa Hrista. Njoj slava za sve! Njoj se molimo da nam da sile da izvršujemo zapovesti Evanđelja Spasovog, eda bi smo se i mi udostojili kada krenemo iz ovoga svega u onaj svet nebeskih krasota i lepota, nebeskih horova Svetitelja, ispred kojih kao jedina bezgrešna posle Gospoda Hrista stoji Presveta Bogomajka. Neka Njene svete molitve vode svakoga od nas, svako srpsko biće, svako pravoslavno biće, svako ljudsko biće.
Nije uzalud da su sve naše zadužbine manjeviše, počev još od Studenice, posvećene Presvetoj Bogomajci, ili njenom Roždestvu, kao što je Studenica, ili Vavedenju, ili Uspeniju. Nju naši sveti preci slavili su najčešće posle Gospoda Isusa Hrista. To je amanet od njih …[9] svima nama da duše svoje osvećujemo i prosvećujemo vršeći zapovesti Gospoda Isusa Hrista, živeći po Njegovom Svetom Evanđelju. I da tako nepostradano izađemo iz ovoga sveta i uđemo u onaj svet gde bi boravili sa svetim Anđelima i Svetiteljima Božijim, neprekidno slaveći Čudesnog Gospoda Isusa Hrista i Njegovu Presvetu Bogomajku, Kojoj neka je čast i slava, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Neke reči nejasne na traci. – Prim. prepis
 2. Neke reči nejasne na traci. – Prim. prepis
 3. Neke reči nejasne na traci. – Prim. prepis
 4. Liturgija Sv. Vasilija Velikog. – Prim. uredn.
 5. Neke reči nejasne na traii, a u zap^adama reči dodate po smislu. prim. ured..
 6. Isto.
 7. Isto.
 8. Isto.
 9. Isto.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *