SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda na Sabor Srba Svetitelja
(poslednja nedelja u avgustu)
1973. godine u manastiru Ćelije
 
Duša često zaspala u gresima. A oko nas, iznad nas bruji blagovest Gospoda Hrista: „Hajdete, sve je gotovo“[1]. Carstvo je Nebesko sišlo na zemlju jer je Bog sišao na zemlju. Gospod Hristos je postao čovek, i gle Carstvo Nebesko spustilo se na zemlju.[2] A vi ljudi, vi spavate mrtvim snom greha! „Hajdete, sve je gotovo“…
Spasitelj zove svakog čoveka kroz današnje Sveto Evanđelje, i mene i tebe, brate i sestro. Šta je to gotovo, Gospode, šta si to nama spremio, šta si to doneo nama kada si kao Bog sišao na zemlju i postao smerni čovek? – Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večni Život, doneo sam vama ljudima na zemlji. Eto radi toga sam došao, to i jeste Carstvo Nebesko, to i jeste Carstvo Božje, dobiti Život Večni, pobediti smrt, pobediti greh, pobediti đavola, eto radi toga sam ja došao u ovaj svet.
A ljudi, šta rade ljudi? Gospod zove na Veliku gozbu, na najveću Gozbu, zove u Carstvo Nebesko, a Spasitelj sa tugom veli u svojoj današnjoj priči: Ali zvanice ne hteše doći! Onaj otide u polje svoje, onaj otide trgovini svojoj[3]. Ljudi se zagnjurili u zemaljske poslove, ljudi se zagnjurili u zemlju, u njive svoje, u kal svoj, ne dižu oči svoje k Nebu i ne vide da je Bog došao u ovaj svet da im da Carstvo Nebesko, da im da Večni Život, da im da Večnu Pravdu, da im da Večnu Istinu. Jedan „ode u polje svoje, drugi trgovini svojoj“. Ali, to nije sve. Ljudi, kako se odazivaju Gospodu koji ih zove u Carstvo Nebesko? Bog im šalje, pored Sebe, još mnoge sluge Svoje, šalje Svetitelje Svoje, šalje Apostole, Mučenike, Čudotvorce da pozivaju ljude u Carstvo Nebesko, i svaki od njih veli: „Hajdete, sve je gotovo“.
Čoveče, što stojiš, što spavaš u blatu tela svog? Otvori oči duše svoje. Bog je došao u ovaj svet radi tebe. Hajde, hajde u Carstvo Nebesko, hajde u Život Večni. Hajde, pobedi smrt što je u tebi. Svaki greh koji je u tebi, to je smrt tvoja. Pobedi to, zbog toga je došao Gospod i daje ti sile. Pobedivši greh ti pobeđuješ đavola, jer greh i jeste sila đavolja, sila kojom đavo sablažnjava čoveka i vezuje ga i okiva. A šta uradiše ljudi sa tim sinovima Božjim? „Oni ih izružiše, veli Spasitelj, a neke pobiše“[4]. Tako rade ljudi sa Pravednicima Božjim.
Gle, danas mi slavimo Srpske Svetitelje, svedoke ovog Svetog Evanđelja Hristovog. Divni Svetitelji naši, od Svetoga Save do današnjega dana, svi se oni odazvaše pozivu Gospoda Hrista: „Hajdete, Carstvo Nebesko je Gotovo, došlo je, uđite u njega“. I divni Svetitelji Srpski uđoše u njega da bi i nas, sve Srbe, poveli u to čudesno, u to besprekidno slavlje Gospodnje. I svi naši Svetitelji svedoče da da je zaista Gospod došao u ovaj svet, došao je da čoveka vaskrsne iz svih njegovih grehova, vaskrsne iz svih njegovih smrti. Jer svaki greh je mala smrt, svaki greh je mali grob. U svima njima duša naša mrtvuje, a Gospod je došao da nas vaskrsne iz mrtvih. Svetitelji Srpski, vaskrsavajući sebe iz svih svojih grehova, pobeđujući sve grehe i sve strasti, očistili su sebe i služili Gospodu i stekli Život Večni još na zemlji, stekli Istinu Večnu, Pravdu Večnu i to dali Srpskome rodu, otvorili Carstvo Nebesko za Srpski rod i narod. Setite se Svetoga Kneza, velikoga Cara Lazara na Kosovu. Šta je uradio? On se opredelio za Carstvo Nebesko i ceo narod sa njim, sav Srpski narod, pričestivši se, ispunivši sebe Gospodom Hristom, pošao je na veliku golgotsku žrtvu kosovsku, i položio život svoj za Nebesko Carstvo, za Istinu Večnu, za Pravdu Večnu, za Život Večni. To su nam dali naši veliki Sveti carevi i kraljevi. Odazvali se Gospodu Hristu.
A mi Srbi današnji, šta mi danas radimo? Mi postupamo ko one rđave sluge Božje. Mi progonimo iz duša svojih i sa zemlje svoje Svetitelje svoje. Ko se danas drži Svetoga Save, ko se danas drži Svetitelja Srpskih, ko ide za njima, ko služi njima od Srba, nesrećnih Srba?
Gle, i ovo je njihova zadužbina, Svetog kralja Dragutina i sve srpske velike obitelji, svi veliki manastiri su nam od tih velikih Svetitelja Božjih ostali. Radi čega? Da mi u njima, vođeni Srpskim Svetiteljima, i sami steknemo Carstvo Nebesko, jer Crkva Božja na zemlji jeste Carstvo Nebesko. A mi, šta radimo? „Onaj ode u polje svoje, onaj trgovini svojoj“. Zašto su svete zadužbine svetih careva i kraljeva pravljene? Šta se dešava? Oni, oni odbacuju Gospoda Hrista, oni odlaze u polja svoja, u trgovine svoje, da zarade! Niko ne misli na dušu, malo ko misli na dušu. Amovi pritisli dušu. A sutra, kada smrt zakuca na kapiju srca mog i tvog, šta će biti sa nama, kuda ćemo? Odbacili smo na zemlji Carstvo Nebesko. Naš put, strašan i širok put, jeste put u pakao.
„Sve je gotovo“, Gospod neprekidno glasi kroz Svoje Svetitelje Srpske, poziva svakog Srbina i sav Srpski rod u Carstvo Nebesko, a koliko se njih odreklo Gospoda Hrista, koliko?
Neka se Blagi Gospod preko Svetitelja Srpskih smiluje na nas nesrećne savremene Srbe, neka nas podigne iz naših grobova da se setimo Boga, da se setimo duše svoje, da se setimo da smo besmrtni i večni, da nam valja izići iz ovog sveta dušom i ići u onaj svet pred lice Gospodnje.
Ispovediti sve, sav život svoj. Teško nama, teško nama ako smo se na zemlji odricali Gospoda Hrista, ako nismo služili – a nismo Mu služili – Gospoda Hrista; ako nismo brinuli o svojoj duši, o duši svoje dece, svojih bližnjih, svojih prijatelja. Šta nam ostaje?
Kad je Gospod bio sa slugama, sa ljudima koji su došli na gozbu, oni su bili obučeni, kako se veli, „u svadbeno ruho“[5], u svečano ruho oni su bili obučeni. Šta to znači? To znači da svaki od nas kad se krsti dobija celog Gospoda Hrista, dobija svečano večno ruho, božansko ruho dobija na sebe. Obukao se u sjaj i veličanstvo Božje[6]. Ali posle, u životu, on odbaci tu veliku blagodat Božju, veliki dar Božji, oda se gresima i strastima i podere tu svečanu odeću, pocepa je i ona je prestala da bude svadbena odeća, prestala da bude odeća Nebeskog Carstva, i on sav u ritama grehova i strasti. I – Car dolazi, Car Carstva Nebeskog, i gleda: Jesi li došao neobučen[7]: Jesi li držao Večnu Istinu i Pravdu u svetu i na zemlji? Gle, na tebi je poderana odeća Svetoga Krštenja, ti nisi služio Gospodu, samo si po imenu bio hrišćanin. „Uzmite ovoga slugu“, koji je došao tako neobučen na ovu veliku Nebesku gozbu, i ruži je i sramoti je i prlja je, „i bacite Ga u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zuba“[8]. Gle, sluga nije protestvovao, nije ništa rekao na tu reč Carevu, jer je bespomoćan i oseća da je Car u pravu.
Tako i mi, braćo, ako na ovoj zemlji odbacujemo Istinu Božju, Istinu Hristovu, Njegove zapovesti, ako odbacujemo molitvu, post, ako se ne držimo ljubavi prema bližnjima, ako nismo milostivi, ne sećamo se sirotinje, teško nama! Proterali smo blagodat Krštenja Svetoga. Kad izađe duša iz tela i krene u nebeski svet i dođe pred lice Božje, očekuju nas strašne reči: „Uzmite ovog lenjog slugu i bacite u tamu najkrajnju, tamo će biti plač i škrgut zuba“, jer se na zemlji nije setio Pravde moje i Večnosti moje, nije se setio Istine moje, ona mu ni ovde nije potrebna. Vodite ga u carstvo kome je on služio, carstvo slasti grehovnih i strasti.
Neka bi Blagi Gospod, preko Srpskih Svetitelja pokajao Srpski narod, u celini ga pokajao da nađe svoj put u Carstvo Nebesko. A naći će ga idući za svim svojim Svetiteljima, ako sluša njihove naredbe, njihove zanovesti, jer za sve njih, braćo moja, važila je jedna velika i Sveta Istina: Sveto Evanđelje Hristovo. Oni su živeli po jednome pravilu: sve za Hrista, Hrista ni za šta! I mi, ako hoćemo da budemo dostojni Srbi, dostojni potomci tako slavnih i večnih Srba, onda da odbacimo u sebi svaki greh, da prigrlimo Evanđelje Gospoda Hrista i spasavamo sebe od svakoga greha, vođeni i rukovođeni divnim Svetiteljima Srpskim, na čelu sa Svetim Savom. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Matej 22,1-14; Luka 14,16-24
  2. Lk. 14,16-24
  3. Mt. 22,5
  4. Mt. 22,6
  5. Mt. 22,11
  6. Ps. 103,1
  7. Mt. 22,11
  8. Mt. 22,13

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *