SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda na Uspenije Presvete Bogorodice
1974. godine u manastiru Ćelije
 
Evo, danas praznujemo prvi Praznik, braćo i sestre, praznujemo drugi Uskrs. O prvom Uskrsu vaskrsao je Hristos. A danas je drugi Uskrs, uskrs Presvete Bogomajke, Koja je sa telom uznesena na Nebo.
Danas se Ona upokojila, kao što se ljudi upokojavaju. Ali, kada su Je svi Apostoli ispratili i sahranili, na pogrebu Presvete Bogomajke nije bio, po promislu Božijem, Sveti Apostol Toma. Kad je posle tri dana došao, on izjavi želju da hoće da celiva grob i svete mošti Bogorodice. Kad su otišli na grob i otvorili ga, oni su videli da tela Presvete Bogomajke nema. Telo je Njeno Gospod uzneo na Nebo. To se pokazalo istoga dana, jer se Presveta Bogomajka predveče javila svima Apostolima i objavila da je Ona otišla Sinu Svome, iznad svih Nebesa.
Tako je, Prva posle Gospoda Hrista, Bogomajka i Bogorodica, doživela tu najveću radost da se uznese sa telom i da vaskrsne sa telom, kao što je Sin Njen vaskrsao. Time je Ona pokazala ono što je Gospod hteo Svojim Vaskrsenjem. To jest, da je On na ovoj zemlji vaskrsao iz mrtvih, vaskrsao telo Svoje, da bi pokazao da ćemo mi vaskrsnuti na dan Strašnoga Suda. Još jedan dokaz toga jeste i današnji veliki Praznik, kada je telo Presvete Bogomajke uzneseno iznad svih Nebesa. To je put naš, to je put svakoga čoveka.
Ono što je Gospod Hristos doživljavao u ovome svetu, i činio, On je to sve radi nas činio, da bismo i mi činili za Njim. On je došao u ovaj svet da bi nas sjedinio sa Sobom, da nam da Život Večni, da nam da Istinu Večnu, da nam da Pravdu Večnu, da nam da Ljubav Večnu, da nam da Nebesko Evanđelje. Jer isto Evanđelje važi i za Anđele na Nebu i za ljude na Zemlji. Istina Božija, večna i besmrtna, važi i za Anđele na Nebu i za ljude na Zemlji. Tako, Pravda Božija ista je Anđelima, i nju je doneo Gospod Hristos na zemlju. Dobro Božije,
Ljubav Božija, sve što je Božije, Gospod Hristos je doneo pošto je postao čovek. A On je postao čovek blagodareći Prečistoj Bogomajci, Koja Ga je rodila na spasenje svih nas. I postala time najveća Zastupnica sviju nas. I roda ljudskog Zastupnica i Pomoćnica. Jer, šta Ona pokazuje? Pokazuje da je Gospod Hristos, Bog Istiniti i Čovek Istiniti, došao u ovaj svet da nam da Život Večni, da nam da Istinu Večnu, da nam da Pravdu Večnu. Zato je On najneophodniji i najpotrebniji ljudskome biću.
Čuli ste danas Sveto Evanđelje Presvete Bogorodice. Kad je Gospod došao u dom svojih prijatelja, Lazara i njegovih sestara[1], Gospod je kao i uvek učio prisutne Božanskim istinama. Tada je mlađa sestra Marija sela kod nogu Isusovih i slušala besedu Njegovu. A Marta domaćica, starija sestra, trudila se da bolje dočeka Spasitelja, da bolje pripremi nešto za ručak. I Marta žureći …[2] i reče: „Gospode, reci mojoj sestri da mi pomogne. Eto, ja sam u velikom poslu. A On joj reče: Marta, Marta, brineš za mnogo, ali je samo jedno potrebno. Samo je jedno potrebno“[3]. To je – šta? Biti u veri Gospoda Isusa Hrista i slušati zapovesti Njegove i slušati pouke Njegove. „Marija je dobri deo izabrala“, reče Spasitelj[4], to što je jedino Potrebno čovečijem biću u svima svetovima. Da veruje u Jedinog Istinitog Boga i da živi po Njegovim zapovestima, to jeJedino Potrebno svakome ljudskom biću. To nam pokazuje današnje Sveto Evanđelje Presvete Bogomajke.
Jer, i nama treba vaskrsnuti na dan Strašnoga Suda. I nama treba izaći sa telom koje je danas sa nama, da se i ono očisti i vaskrsne u Život Večni. To će se nesumnjivo zbiti, dokaz je eto to što je Gospod vaskrsao telom, i živi sa telom na Nebu, i iznad svih Nebesa. I da se to isto desilo sa Presvetom Bogomajkom, i Ona živi na Nebu, i iznad svih Nebesa. Jer, Ona je prva ispunila Evanđelje Gospoda Hrista. Presveta Bogomajka rodivši nam Spasitelja, sve je Njegove zapovesti ispunila na zemlji[5] i tako pokazala primer svima ljudima da i mi to isto činimo. Ne samo to, Ona svakome daje silu i moć, ko Joj se obraća i izvršuje zapovesti Gospoda Hrista.
Danas je veliki i Sveti Praznik. Pun je sile Gospodnje, pun je blagodati Božije. Blagodati koja je potrebna svakome od nas da možemo vršiti i ispunjavati zapovesti Gospodnje. A te zapovesti su sila za nas, one su besmrtnost za nas. To su Božanske sile koje unosimo u sebe, da i mi možemo ovde na zemlji početi živeti Večnim Životom, Nebeskim Životom.
I Presveta Bogomajka pokazuje kroz bezbroj čudesa, da je Ona zaista Prva posle Gospoda Hrista Zaštitnica roda ljudskog, i da sve što biva u Crkvi biva preko Nje. Ona nam je Boga rodila i time dala sva nebeska blaga, sve nebeske vrednosti. Zato, veli jedan Sveti Otac, sve darove koje nam je Gospod Hristos doneo, On nam je dao preko Presvete Bogomajke, preko Presvete Bogorodice. I nama su potrebni ti darovi, darovi života, potrebna Istina Božija, Pravda Božija, Dobro Božije, Ljubav Božija, sve nam je to potrebno. A mi sve to dobijamo od Gospoda preko Presvete Bogomajke, Koja se za nas moli i Koja izmoljuje od Njega sve Njegove Božanske darove za svako ljudsko biće koje se Njoj obraća za pomoć.
Neka bi Ona posredovala između nas i Božanskog Sina Svog, i darovala Božanske sile koje su potrebne za pobožan život u ovome svetu[6], i za Večni Život u onome svetu. A naš život počinje ovde na zemlji da se produži kroza sve vekove. Neka bi nas Presveta Bogomajka vodila i rukovodila celog života našeg, i izvela iz ovoga sveta, i uvela u onaj svet, u Carstvo, u Večno Carstvo Sina Svog, da bismo i mi nedostojni mogli slaviti Čudesnog Sina Njenog Gospoda i Boga i Spasa našeg Hrista, i Nju uvek imati za svoga Vođu u svima svetovima i životima. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Lk. 10,38-42
  2. Nekoliko reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
  3. Lk. 10, 38 – 42
  4. Lk. 10,42
  5. Lk. 3,51; 10,28
  6. 2 Petr. 1,23

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *