SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda u Nedelju Šest Vaseljenskih Sabora
(13-19. juli)
1965. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas Crkva slavi Svete i Bogonosne Oce Šest Vaseljenskih Sabora. Ko su ti Sveti Oci? Ništa drugo, braćo, nego samo svedoci da je Isus Jedini Istiniti Bog. Eto, to je sva Blagovest njihova, eto, to je svedočanstvo njihovo. To je svedočanstvo Svetih Apostola, svedočanstvo da se Bog javio u telu, živeo među ljudima, dao im sve što im Bog može dati; raspet bio, umro, vaskrsao, pobedio smrt, uzneo se na Nebo i večno živi kao Bogočovek iznad svih Nebesa[1]. To je sva tajna, to je celokupno svedočanstvo Svetih Otaca, svedočanstvo iz iskustva.
Nisu Sveti Apostoli izmislili nikakvu priču, nikakvu bajku, nikakvu skasku o Isusu iz Nazareta. Ne! Oni, oni celome svetu objavljuju: Ljudi, mi vama ništa svoje ne dajemo, mi sebe ne propovedamo. Mi propovedamo Hrista Isusa, Koga vi raspeste, Koji vaskrse iz mrtvih, sa Kojim mi posle Vaskrsenja Njegovog jedosmo i pismo četrdeset dana[2]. Mi to svedočimo. Ko smo mi da izmislimo tako čudesne i divne stvari? Ko smo mi da činimo čudesa, da vaskrsavamo mrtve, da reč naša u ime Isusa iz Iazareta (čini bogalja da) hodi, ima tu silu da zaista mrtvi iz zemlje ustane? Ko smo mi? Prosti ribari Galilejski. Ali mi, mi ne možemo ne govoriti ono što videsmo i čusmo. Mi se moramo večno Bogu pokoravati, a ne ljudima[3]. Eto, taj Isus iz Nazareta, za Kojim su ustali svi, On je Taj Koji je učinio ova čuda koja mi svedočimo, ne po mudro izmišljenim pričama – veli Sveti Apostol Petar – nego svedočimo o onom što sami videsmo[4]. Mi Njegovu slavu videsmo na zemlji, videsmo Njegovo telo na Tavoru kako se preobrazi pred nama i zablista jasnije od sunca, i mi popadasmo od bljeska te svetlosti[5]. Tada videsmo Boga i tada osetismo Boga u čoveku Isusu. Mi tada osetismo da je On zaista Taj Koji je došao da čoveka preobrazi u besmrtnost, da ga iz groba vaskrsne u Život Večni, da mesto laži da mu Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večnu Ljubav, Večno Božansko Dobro. Nije se mogao svet drukčije uveriti da je neki tamo Isus iz Nazareta, Galilejac, zaista vaskrsao iz mrtvih, da nisu Sveti Apostoli dobili tu vaskrsiteljsku, tu vaskrsnu silu i njome činili čudesa kroz sav svoj život; i ostavili tu silu, tu Božansku silu koju Gospod neprekidno umnožava i Crkvi Hristovoj u ovome svetu. „Mi – piše svima, i mudrima i nemudrima, i filosofima i prostacima, i carevima i seljacima, piše veliki Svetitelj Jovan Bogoslov, vam javljamo, što čusmo i očima svojim videsmo, i razmotrismo, i rukama svojim opipasmo[6]! Zbog toga mi javljamo. Šta je to? Život Večni – veli on. Mi vam javljamo Život Večni, mi smo svedoci za Život Večni, mi vam objavljujemo Život Večni[7]. Ko, ko je taj Život Večni, šta je taj Život Večni? Isus, Gospod Isus, On je Istiniti Bog i Život Večni[8].
Eto, to je sva Blagovest Svetih Apostola. To je njihovo svedočanstvo, svedočanstvo njihovih života, njihovog svakodnevnog boravka na ovoj zemlji, njihove propovedi, njihove sile, neuništive i svemoćne sile, sile kojoj nije mogla odoleti silna i moćna Rimska imperija. Carevi su propadali, trista godina oni su to svedočanstvo hteli da zatrpaju gonjenjima, mukama, smrtima, ali svedočanstvo Ribara Galilejskih prenošeno Svetim Ocima kroz ovaj zemaljski svet, silom svojom Božanskom pobedilo je, srušilo neznabožačku i mnogobožačku Rimsku carevinu. Ljudi, ne oružjem ovoga sveta, ne nikakvim nasiljem, nikakvom silom; to su činili ljudi koje je Gospod poslao u svet, i rekao i zapečatio sudbinu njihovu. „Šaljem vas kao ovce među vukove“[9], kao ovce među vukove. I desilo se, braćo, najveće čudo u ovome svetu: ovce pobedile vukove, a vukova je bila puna cela vasiona, a njih dvanaest Hristovih ovaca. Gle, kakva sila, kakva moć! Sve ustalo na njih, spaljuju rimske (gradove, da bi za požare optužili njih)[10], spaljuju hrišćane kao sveće; sve tamnice otvorene i hrišćane gone u tamnice, u more i reke bacaju se hrišćani, i pretvaraju u leševe. Gle, sve to, sva ta groblja koja Rimski carevi stvaraju od hrišćana, sva ta groblja pretvaraju se u izvore vaskrsenja i besmrtnosti, u izvore pobede nad smrću. Pobedio je Vaskrsli Gospod Hristos kroz Svoje čudesne Svedoke, pobedio je sve vukove ovoga sveta kroz jagnjad Svoju, kroz ovce Svoje. Velite: Kakva je to sila? Sigurno ne čovečanska, sigurno ne ljudska i sigurno ne zemaljska; sigurno samo i jedino Božanska, svemoćna Božanska sila. I ta Božanska sila jeste sila Svetih Otaca, koje mi danas proslavljamo, sila Jedinog Istinitog Boga, sila Jedine Istinite Istine u ovome svetu, sila Jedine Večne Pravde u ovome svetu, sila Jedinog Večnog Života u ovome svetu. Da, samo su tako mogli ovi krotki Pastiri Crkve, Sveti Oci Vaseljenskih Sabora, vladike, episkopi, kroz vekove i vekove da nose Blagu vest kroz ovaj svet. Da rodu ljudskom objavljuju da je spasenje od greha i smrti i đavola samo u Gospodu Isusu Vaskrslome. To svedočanstvo, tu silu oni su pokazivali celokupnim svojim životom, Sveti Ljudi Božji. Gospod je postao čovek, i gle, sve što je Božansko postalo je čovečje, postalo je ljudsko. Kad je Bog postao čovek, onda je i Božanska Istina Večna postala čovečanska, ljudska, sišla u naše telo, sišla u naš um, sišla u naš život. Kad je Bog postao čovek i živeo među nama, gle, Večni Život postao je ljudskim životom, čovečanskim životom, i mi se verom sjedinjujemo sa Gospodom Hristom. Mi ustvari ujedinjujemo svoj prolazni život sa Večnim Životom i postajemo besmrtni i večni. Sveti Oci, ovi Apostoli i Svedoci te jedine Istine u ovome svetu, Večne i Besmrtne, da je Isus Istiniti Bog, ti Sveti Oci pokazuju nam i svedoče nam da je Gospod došao u ovaj svet samo zato da nam da Život Večni. Da, došao u ovaj svet da protera smrt iz ovoga sveta, da protera smrt iz duše ljudske, iz bića ljudskog, da osigura besmrtni Život Večni svakome čoveku. I Gospod je to učinio jednom za svagda, i ostavio nama svima otvoren put u Nebo, put u Carstvo Nebesko[11].
Kako da steknemo Život Večni ja, ti, i svaki čovek? Verom u Vaskrslog Gospoda Hrista. Čuli ste iz današnjeg Svetog Evanđelja, da Sam Gospod objavljuje tu Sveistinu: da je došao u ovaj svet da svemu da Život Večni, veli On[12], svemu da da Život Večni, svakom ljudskom biću, svakom stvorenju. U čemu se sastoji Život Večnn? U tome da znamo Jedinog Istinitog Boga[13] i da živimo verom u Svetu Trojicu, da živimo neprekidno u ime Oca i Sina i Svetoga Duha; da sve u našem životu biva od Oca preko Sina u Duhu Svetome. To je Život Večni – život čoveka koji je stvoren od Boga, polovinom od blata, telo mu je od blata, od zemlje, a duša s Neba. Gospod je odredio cilj svakom ljudskom biću. Da, svaki čovek jeste stvoren u ovome svetu zato da nostigne Život Večni. I telo koje je od blata, od prašine, i telo je stvoreno za besmrtni Život Večni. Svaki od nas mnogo puta u toku dana, svaki hrišćanin čitajući Vjeruju, ispoveda: Čekam vaskrsenje mrtvih. Veli Gospodu: Ja znam, ja putujem kroz ovaj svet i telo moje prolazi kroz kapiju smrti. I telo će se moje raspasti, duša će ići k Tebi, a telo ostati u zemlji i raspasti se u prah i pepeo. Ali ja znam da će to telo vaskrsnuti, ja Čekam vasksenje mrtvih, jer si Ti telo stvorio za besmrtnost i Život Večni. Eto kakva tajna! Čovek je vrlo važno biće.
Pazi, tvoj put nije samo da pređeš zemlju. Mala je ova zemlja za tebe. Ti si stvoren za besmrtni Život Večni, ti putuješ pravo ka Večnome Životu kroz Strašni Sud, kroz Vaskrsenje iz mrtvih. Možeš vaskrsnuti na dan Strašnoga Suda, tada, tada ćeš videti kolika je sila bila i koliki je smisao u tim rečima: Čekam vaskrsenje mrtvih. Čekam moje vaskrsenje iz mrtvih, Gospode, a Ti, po velikoj milosti Svojoj, i prašini daješ Život Večni. Tako Sveti Oci Vaseljenskih Sabora javljaju isto Evanđelje da je Gospod Hristos (Vaskrstitelj i Vaskrsnuće naše) …[14] U tom njegovom Evanđelju je i sila Božanska. Naša vera nije u rečima samo, ne, ne, naša je vera u sili Božjoj, veli Sveti Apostol Pavle[15], u sili Božjoj, u sili koja pobeđuje smrt, sili koja vaskrsava iz mrtvih, sili koja čini čudesa, sili koja pobeđuje i obara svaku laž u ovome svetu, sili koja daje bezbroj pravdi mesto u srcu mom i tvom. Mi ustvari ništa drugo ne radimo nego se borimo za Život Večni. To je prvo Evanđelje Hristovo.
Sveti Apostol piše Apostolu Timoteju, Pavle veliki preko Timoteja piše svima nama, i veli: „Bori se u dobroj borbi vere“[16]. Kakva je to dobra borba vere? Mučite se za Život Večni, boriti se za Život Večni, – eto to je smisao tvog hrišćanskog života na zemlji. Nikad ne zaboravi to. Nikad ne izjednači sebe sa crvom, sa prolaznim moljcem. Sećaj se uvek kao hrišćanin da si stvoren za besmrtni Život Večni i da ti treba da zaradiš Život Večni u ovome svetu, da ceniš Život Večni, da ga zavoliš. Kako – pitaćeš? Pa cela naša sveta vera u Crkvi našoj sastoji se u tome. Daje ti se kroz Krštenje tvoje, kroz Krštenje se oblačiš u Gospoda Hrista[17]. To je ispunjenje celog bića Gospodom Hristom. Eto, šta ti radiš? Dobijaš dušu Gospoda Isusa uz tvoju. A On, On ti donosi Večni Život. On, On ti daje Večni Život. On ti daje Večnu Istinu, Večnu Pravdu, i ti vaskrsenje već imaš u sebi. Šta da kažemo o Svetome Pričešću, kojim primaš Večni Život, Večnu Pravdu, Večnu Istinu!
Eto, ti kao hrišćanin u ovome svetu živiš samo onim što je večno, i živiš samo radi onoga što je večno. Nama su date večne Svete Tajne i kroz njih sav Gospod, sav Večni Život, sva Večna Istina i Večna Pravda. Ali, tako i mi moramo dati od sebe – šta? Ljubav prema Gospodu Hristu, veru u Njega, molitvu k Njemu, post radi Njega. Eto, to zavisi od mene i od tebe. Pred nama i oko nas je Večni Život. Gospod nam samo to i nudi, a od tebe i od mene zavisi da li ćemo ja i ti usvojiti taj Večni Život. Setite se mladića koji je pristupio Gospodu Hristu sa željom i pitanjem: „Šta da činim da dobijem Život Večni“?[18] Vrši zapovesti Božje – veli Gospod.
Tako i ti, hrišćanine, ako pitaš šta da radiš da dobiješ Život Večni: vrši zapovesti Hristove, vrši zapovesti Jedinog Istinitog Boga u Kome i jeste Večni Život. Ti, držeći svete zapovesti, ustvari unosiš u sebe sve što je Njegovo, svu Njegovu Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večnu Ljubav. Vera u Njega – šta je to? Vera useljuje Hrista u srca naša. To je napisano u Svetome Evanđelju[19]. Verom se useljuje On, a sa Njim sva Večna Istina. Ti, ti …[20] Vera i jeste to, sa njom je život u Gospodu Hristu, novi život u Njegovoj Večnoj Pravdi, u Njegovoj Večnoj Istini.
Kao hrišćanin odbacuješ svaku laž od sebe, svaku obmanu, svaku prevaru, svaku nepravdu. Hrišćanine, eto stojiš na molitvi. Šta je to molitva? To je tvoja duhovna veza sa Večnim Gospodom Hristom na Nebu. Ti na zemlji, a gle, duhom si iznad svih Nebesa, kod Njega, Isusa Gospoda. Ti, ti si sjedinio duh svoj molitvom sa Njim i dobijaš od Njega Božanske sile da taj život na zemlji živiš Njegovim Večnim Životom, da još na zemlji živiš Njegovom Večnom Pravdom i Istinom, Njegovom Večnom Ljubavlju i Dobrotom. Gospod je došao u ovaj svet da živimo kroz Njega, da živimo Njime, da živimo radi Njega[21]. Jer se sve sazda kroz Njega i radi Njega, što je na nebu i na zemlji[22].
I mi ljudi, naročito mi hrišćani, mi, mi smo pozvani da sebe pretvorimo u besmrtnike, da budemo jači od smrti, jači od nepravde, jači od svake laži. Zaista ćeš biti jači od svakoga greha koji napada na tebe, jači od svakog đavola, kada si jači od grehova koji jurišaju na tebe. Ali nijedan greh se ne može odbaciti od sebe, nijedan greh se ne može uništiti ako ti Bezgrešni Gospod Hristos ne pomogne preko Svojih Svetitelja. Evo svedoka, evo hiljade i hiljade Svetih Otaca, koji su zaista pobedili greh, sve grehe, sve slasti, sve strasti ovoga sveta, pobedili sve smrti. Jer greh ostane u čoveku i uništava ga kroz smrt. „Kada greh sazri rađa smrt“[23], veli se u Svetom Evanđelju. Tako svaki greh, ako se ne boriš protiv njega, pretvara se u našeg ubicu. I mi kroz greh ustvari postajemo samoubice, samoubice, ubijamo sebe same, uskraćujemo sebi Večni Život. Jer je uvek za greh jedna plata – smrt[24]. I da veru u Gospoda Hrista …[25] I sam Gospod Hristos je bio između smrti i večnosti, između greha i večnosti. Pazi kako živiš! Bori se da postaneš besmrtan! Pobedi u borbi za Život Večni u ovome svetu, za Večni Život tvoje duše i za pobedu nad večnom smrću. Gospod Hristos daje to kroz Svoju Večnu Istinu, Večnu Pravdu.
Mi kao hrišćani u ovome svetu, nalazimo se u jednoj ogromnoj vojsci, vojsci besmrtnika. Pojedinci iz te vojske su jači od smrti i poslani su da pobede svaku smrt. Naše vojskovođe duhovne, naši duhovni generali to su Svetitelji, Hristonosci, ljudi naoružani sveoružjem Božjim[26], oružjem koje pobeđuje svaki greh, svaku smrt, svaku strast i svakom đavolu odseca glavu. To je oružje Hristovo, oružje koje nose Sveti Oci i daju ga nama, i tebi i meni, idući ispred nas, boreći se za nas, za naše duše.
Gle, kakvo bogatstvo je ostavila Crkva! Svaki dan Svetitelje Božje, te naše vojskovođe, nepobedive vojskovođe, vojskovođe koji satiru sve armije grehova, i smrti, i đavola, u ovome i svakom drugom svetu. Crkva slavi njih. Sutra ćemo slaviti Svetog slavnog Proroka Iliju pobedonosca. Jači je od neba. I zemlja zatvara nebesa kada je on hteo[27]. Kakva sila u čoveku! Otkuda mu? Od Gospoda Hrista. Eto, i te Božanske sile su stalno u Crkvi Hristovoj, oko nas i u nama, kroz Njegove Svetitelje. Od nas se traži jedno: da smireno prizivamo u pomoć sve Božje Svetitelje, da nam pomažu u našem ratovanju i u našoj borbi za Život Večni; da nam pomažu da pobedimo svaki greh koji hoće da nas usmrti, da nas odvoji od Boga. Mi ćemo sigurno u svakoj borbi koju vodimo, danas i noćas i juče i uvek za Život Večni, biti pomagani od svih Svetitelji, a kroz njih od Samog Gospoda Hrista. I sigurno je, brate i sestro, da ćemo pobediti svaku smrt, svaki greh, svakog đavola. I niko te neće moći pobediti ni u ovom ni u onome svetu. Onda si svepobedni pobednik, onda si istiniti hrišćanin, onda si istiniti uživalac Večnoga Života.
Gospod je došao u ovaj svet da svemu da Život Večni, da nijedan koji veruje u Njega ne ostane u smrti[28]. „Koji veruje u mene ima Život Večni“[29], objavljuje Spasitelj. Ima Život Večni, prešao je iz smrti u život[30]. Prešao iz smrti u život. Svaki hrišćanin prelazi iz smrti u život, prvo: kad se krsti, kada se pričešćuje, kada se moli Bogu, kada posti. Sve su to sile, sve su to moći, evanđelske sile, evanđelske moći, koje tebe prenose iz smrti u Život Večni. Da, hrišćanin si, umrla je smrt Vaskrsenjem Gospoda Hrista, pobeđena je smrt.
Svedočanstvo svih Svetih Apostola je svedočanstvo širom Srpske zemlje svih naših Svetitelja i Svetih Mošti njihovih. Pobeđena je smrt i svaki je čovek jači od smrti, jači verom u Gospoda Hrista, Jedinog Pobeditelja smrti, verom koju nam, eto, sačuvaše i predadoše Sveti Bogonosni Oci, kojima neka je čast i slava, a preko njih čast i slava Gospodu Isusu, Jedinom Istinitom Bogu u svima svetovima, i Jedinom Istinitom Čovekoljupcu, Koji nam je milionima pobednika smrti darovao i osigurao Život Večni. Zato Njemu slava i hvala kroza sve vekove i kroza sve večnosti. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. 1 Tim. 3.16
 2. D. Ap. 1.3
 3. D. Ap. 5,29
 4. D. Ap. 2,32; 1 Jn. 1,1
 5. 2 Petr. 1,16-18
 6. Jn. 1,1-2
 7. Jn. 1,2
 8. 1 Jn. 5,20
 9. Mt. 10,16
 10. Nečujne reči na traci, dodate u zagradi po smislu. Reč je o Neronu Rimskom caru, koji je zapalio Rim da bi za požar optužio hrišćane. – Prim. uredn.
 11. D. Ap. 2,28; Jevr. 10,20
 12. Jn. 10,10
 13. Jn. 17,3
 14. Nejasne reči na traci, dodate u zagradi po smislu. – Prim. uredn.
 15. 1 Kop. 2.5
 16. 1 Tim. 6.12
 17. Gal. 3.27
 18. Lk. 18, 18-19
 19. Ef. 3,17
 20. Par reči nejasno Na traci. – Prim. prepis.
 21. 1 Jn. 4.9
 22. Kol 1,16
 23. Jak. 1,15
 24. Pm. 6,23
 25. Nekoliko reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 26. Ef. 6,11
 27. 1 Cap. 17,1
 28. Jn. 17,2;3,16
 29. Jn. 5,24
 30. Jn. 5,24

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *