SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 1. na Blagovesti
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Ni Božić, ni Uskrs, ni Bogojavljenje, ni Preobraženje nisu nazvani Blagovest. A eto, današnji Praznik naziva se Blagovest. Radi čega?
Kakva je to Blaga Vest sišla na zemlju? Šta se to zbilo u našem gorkom životu ljudskom. Zar je moguća Blaga vest u svetu u kome postoji smrt? Zar je moguća prava radost u svetu gde se sve pretvara u grč straha, pred strašnom nemani koja se zove smrt? Danas i zbiva se zaista najveća Blagovest. Šta se dešava? Danas Sveti Arhistratig Gavril dolazi Svetoj Djevi, i objavljuje tu Blagu Vest: da će roditi Sina, da će mu nadenuti ime Isus-Spasitelj, i da Njegovom Carstvu neće biti kraja[1]. I sam Sveti Arhistrati kao da se zagrcnuo od ove velike i prevelike tajne. Kako se to nesmestivi Gospod i Bog rađa od devojke? Kako se On smesti u telu Presvete Djeve. Tajna je to velika, svetajna.
Zato se i u današnjim crkvenim molitvama i pesmama neprekidno naglašava da se danas objavljuje velika tajna, predvečna tajna Božja, predvečna. Pre nego što je bilo Angela i Arhangela i celog ovog sveta i svih vidljivih i nevidljivih bića, Gospod je, predviđajući pad ljudski u greh, odlučio da postane čovek i spase čoveka, spase ga od greha. Greha iza koga uvek stoji đavo, a iza đavola uvek pakao. I eto, na današnji dan zbiva se to veličanstveno i najogromnije čudo u svima našim ljudskim svetovima. Danas se začinje u utrobi Presvete Djeve Bog Predvečni, Bog Bezgranični i Beskonačni. Danas, kako se veli u jednoj divnoj pesmi, sve što je zemaljsko postade Nebo. Zemlja postade Nebo, jer Bog postade Čovek[2]. Kad je Bog Blagi postao čovek, onda sa Njim su sve Blage vesti Neba, sve radosti Neba, sve istine Neba postale naše ljudske, čovečanske, zemaljske. Kad je Gospod Hristos sišao u ovaj svet, eto Blagovesti, eto Sveblagovesti.
Jer šta Gospod donosi Sobom i ko je Gospod Hristos? On, Jedini Istiniti Bog, spustio se u naš zemaljski svet pun lažnih bogova i pokazao i dokazao da je zaista Istiniti Bog, Jedini Bog u svima svetovima, Kome je dostojno klanjati se uvek. I kad On u ovome svetu stoji, onda je lako svakome od nas da se oslobodi lažnih bogova. Ne samo onda, kada je Gospod pre dve hiljada godina postao čovek i sišao na zemlju, da je bilo lažnih bogova. I danas je puno lažnih bogova na svetu, puno samozvanih bogova, ljudi, koji sobom hoće da zamene Jedinog Istinitog Boga. Puna ih je Evropa i Azija i Amerika i Afrika. Puna je lažnih hristosa, puna je lažnih proroka, puna je lažnih bogova. I kad se ti, zbunjen u svetu punom lažnih bogova, obratiš Jedinom Istinitom Bogu, Gospodu Hristu, onda iz duše beže sve tame, sve tame i zablude koje isceljuju lažni bogovi. Onda ti pripadaš Jedinom Istinitom Bogu, i osećaš kako celo Nebo ulazi u tvoju dušu, kako spokojstvo i mir, Anđeli svi caruju u tebi.
Gospod Hristos u ovome svetu sa Svojom Večnom Božanskom Istinom! Eto, On je sa ogromnom Blagovešću, jer Večna Božanska Istina jeste Blagovest koju je Gospod Hristos stvorio i doneo svetu, prvi doneo svetu. Ne samo govorio o istini, nego pokazao da je On Istina[3], Večna Božanska Istina. Lako je ljudima govoriti o istini, nego pokaži mi istinu, daj mi Večnu Istinu. Gospod je za Sebe zato i rekao: Ja sam Istina[4], iznad svih laži ovoga sveta. Laži koje đavo stvara kroz grehe i strasti, kroz pomračene umove, kroz pomračene savesti. Od svih tih laži stoji jedna odbrana, stoji Večna Božanska Istina – Gospod Hristos. Dok je Njega u svetu, lako je čoveku odbraniti se od svake laži u ovome svetu. A svaka laž je, veli Spasitelj, od đavola[5]. A istina, sva Istina jeste od Istinitog Boga. Zato niko u ovome svetu nije se usudio da rekne za sebe: „Ja sam Istina“ – osim Gospoda Hrista. Zato što On i jeste Istina. Pokazao je celim bićem, svim Svojim životom i radom, pokazao i kroz Svetu Crkvu Svoju.
Onda nova Blagovest: Večna Božanska Pravda. To je bogatstvo, to je nebesko blago koje je Gospod doneo sišavši u naš zemaljski svet. Da ljudi ne umiru bez Pravde Božje u ovom svetu, da ih ne hrane lažnim ljudskim pravdicama i pravicama kao živim peskom.
A onda, zar nije čudesna Blagovest to što je Gospod Hristos darovao nama ljudima Život Večni? On – božanski Život Večni, i nama daruje to kroz Svoje Vaskrsenje, kroz pobedu nad smrću. Ima li veće Blage vesti od toga za čoveka? Ima li veće Blage vesti od toga za čoveka! Ima li veće Blage vesti od toga da je smrt pobeđena i zamenjena Večnim Životom, koji Gospod Hristos daje svakome koji veruje u Njega.
Zato, u ovome svetu niko nam nikada ne može zameniti Gospoda Hrista. Niko od ljudi, niko ni od najvećih naučnika, ni mudraca, ni filosofa, i careva i kraljeva i vojskovođa, ne može dati Život Večni i pobedu nad smrću. To samo On daruje, Čudesni Gospod Hristos. Zato Njegovo Ime i jeste Blagovest za svakog čoveka, za svako ljudsko biće. Mi ljudi u ovome svetu greha i smrti i đavola puni smo tame, puni pomračine. Gospod je objavio sebe: Ja sam Svetlost sveta“[6]. I zaista, pokazao se kao Svetlost sveta. Obasjao sve puteve koji vode iz zemlje u nebo, sve puteve meni i tebe, sve večne puteve. Obasjao Svetlošću Svojom duše naše i pokazao šta sve u nama ima, kakva sve nebeska blaga. Ali kada je duša nečista, kakav sve mrak, kakve sve strahote? I opet u ovome svetu nije bilo ljudskog bića koje se usudilo da rekne za sebe: Ja sam Svetlost sveta. Ko ide za mnom neće hoditi po tami“[7]. Zaista ko ide za Gospodom Hristom, ne hodi po tami. Ide za njim, za Večnom Svetlošću, Večnim Životom.
Ne ideš li za Njim, brate, o pa ti moraš da uletiš u pomrčinu smrti, u pomrčinu greha, u pomrčinu pakla. I onda ne znaš kuda ideš. Ali sigurno znaj da svaki greh i da svi gresi vode u carstvo greha, pakao. Nemoj nikada sebe izjednačiti sa grehom, gledaj na greh kao na svog najvećeg neprijatelja, gledaj na greh kao na svog ubicu. Kada činiš greh, znaj ti ubijaš sebe, ti odvajaš sebe od Boga i sam sunovraćuješ sebe u carstvo greha i smrti.
Ko će sve nabrojati Blage vesti koje nam je Gospod Hristos doneo u ovaj svet. Šta da kažemo o Njegovom svetom učenju, o njegovom Svetom Evanđelju? Gle, to je večna Božja Nauka neprolazna, Nauka koja nam kazuje sve tajne našeg ljudskog života i u ovom i u onom svetu. Kazuje nam svu sudbinu čovekovu kad je s Bogom i uz Boga, ali i svu tešku i strašnu sudbinu čovekovu kad je uz đavola kroz greh, nepokajani greh. Evanđelje Gospoda Hrista zaista Blagovest neviđena u ovome svetu, Blagovest za svako ljudsko biće u svima svetovima. I sve što je Hristovo, braćo, sve je to ustvari Blagovest do Blagovesti, svaki Njegov pogled, svako Njegovo čudo, svako Njegovo dejstvo: Blagovest do Blagovesti! I zato je od Njegovog dolaska u ovaj svet zemlja postala Nebo, kao što se veli u današnjim crkvenim molitvama. Kad je zemlja postala Božje obitalište onda zaista je Gospod s nama.
Čuli ste reči iz današnjeg Evanđelja Svetog Arhistratiga Bogorodici, Prve reči: Raduj se, Blagodatna, Gospod je s tobom![8] A dotle, mi znamo da je žena uvela u ovaj svet đavola, Eva,[9] i da Gospod nije bio sa rodom ljudskim. Između nas i Njega stajao je greh, stajala je smrt, stajao je pakao. I sada, na današnji veliki praznik Blagovesti, nova istina, Nebeska Istina ulazi u ovaj svet: Gospod je s Presvetom Bogorodicom, s Njom najpre, a preko Nje sa rodom ljudskim.
Zato je današnji dan ustvari Praznik Prečiste Bogorodice. Blagovesti Presvete Bogorodice. Jer Ona, Ona je ispunila sve Evanđelje Gospoda Hrista. Ona, u paklu našeg zemaljskog života, živela je tako bezgrešno, tako sveto da se udostojila roditi Boga i postati Bogorodicom. Mi ljudi ne možemo zamisliti veću slavu i veću čast od te, da ljudsko biće postane Bogorodicom, Božjom Majkom. Kakva slava, kakva čast, kakvo veličanstvo! To pripada Njoj, jedinoj Bezgrešnoj, pored Boga Najsavršenijoj u rodu ljudskome, Presvetoj Bogomajci. Ona sva je ovaplaćenje svih Blagih vesti Hristovih. Da nije Nje, ne bi Gospoda Hrista bilo u ovome svetu. Da nije Nje, ne bi Hrišćanstva bilo u ovome svetu. Da nije Nje, ne bi bilo Istinitog Boga u ovome svetu. Da nije Nje, ne bi bilo Istine Večne u ovome svetu, Božanske (Istine). Da nije Nje, ne bi bilo Večne Ljubavi Božje u ovome svetu. Da nije Nje, ne bi bilo Evanđelja Hristovog. Zato je Ona nesravnjeno slavnija od Heruvima i Serafima.
Braćo, velika je tajna danas objavljena svetu, tajna kojoj se i Anđeli dive[10], tajna da je ljudsko biće uzdignuto iznad Heruvima i Serafima kroz Presvetu Bogomajku. To pokazuje da je Gospod stvorio čoveka za veću čast od anđelske, za uzvišeniji život od anđelskog i arhanđelskog. Jer Gospod se Hristos posle Vaskrsenja uzneo na Nebo sa telom, i telo ljudsko je udostojeno te časti da je uzneseno iznad svih Heruvima i Serafima. A za Njim, za Čudesnim Gospodom Hristom, prvo ljudsko telo sveto i bezgrešno, telo Presvete Bogomajke. Ona je uznesena iznad svih Heruvima i Serafima i živi u tim nadheruvimskim božanskim sferama. Eto radi čega je čovek stvoren.
Čovek je stvoren da pomoću Gospoda Hrista i Presvete Bogomajke postane nadheruvimsko biće, nadanđelsko biće, da živi u večnim božanskim Istinama, Radostima i Blaženstvima. Sve to, braćo moja i sestre, donosi nam današnji veliki i sveti Praznik Blagovesti, Blagovesti Presvete Bogorodice.
Zato na ovaj veliki sveti Praznik mi se klanjamo i molimo Presvetoj Bogomajci, toj Sveradosti našoj, da se neprekidno moli Slatčajšem Sinu Svom, Jedinom Istinitom Bogu i Gospodu Hristu, za rod ljudski, za svako ljudsko biće, za svako stvorenje na svetu, za svaku pticu, za svaku životinju, za svaku travčicu, za svaku zvezdu, jer sve to do Nje i bez Nje potonulo je bilo u smrt i u greh i u tamu, a od Nje i sa Njom sve se to diže iznad smrti, iznad greha, i hrli i leti ka Nebeskim svetovima. Neka nas Ona, jedina Čista i Preblagoslovena Bogorodica, Svemilostiva Majka svih ljudskih bića, vodi neprekidno i rukovodi kroz naš svakodnevni život, kroz svaki dan i kroz svaku noć, eda bismo mi celim svojim životom služili Gospodu, Jedinome Istinitome Bogu, Isusu Hristu, u svima svetovima i tako spasli sebe od greha, od smrti, od đavola, od pakla, i večno služili Čudesnom Gospodu Isusu.
Uvek, uvek, uvek na kolenima u molitvi Presvetoj Bogomajci, toj Radosti nad radostima roda ljudskog, toj Svetinji nadarhanđelskoj i nadanđelskoj. Neka nam Ona bude uvek Zaštitnica i Vođ i rukovođ kroz sav život i u ovom i u onom svetu, da bi naš sav život bio hvala i slava Jedinom Istinitom Bogu, Gospodu Isusu Hristu, Sinu Presvete Bogomajke, jedine Istinite Bogorodice. Njoj čast i slava i hvala i sve molitve naše, a preko Nje Njenom Čudesnom Sinu, Gospodu Hristu, Koji neka primi molitve naše i uzdahe naše radi Presvete Bogomajke Svoje i spase sve i sva. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Lk. 1,31-33
 2. Iz pesama Službe na Blagovesti. – Prim. uredn.
 3. Jn. 14,6; 1,17
 4. Jn. 14,6
 5. Jn. 8,44
 6. Jn. 8,10
 7. Jn. 8,12
 8. Lk. 1,28
 9. 1 Mojc. 3,6-13; 1 Tim. 2,14
 10. 1 Petr. 1,12, i Crkvene pesme. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.