SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 2. na Sveta Tri Jerarha
1974. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas Sveta Crkva slavi Tri Velika Svetitelja, najveća među velikima – to su današnja Tri Sveta Jerarha. U divnim bogoslužbenim molitvama današnjim oni se nazivaju „verh učiteljej“, vrhunac učitelja: najveći stepen učiteljstva, najviše mudrosti, najveći među velikima. Kako su to oni postali, šta se (to) desilo sa njima? Kazuje nam današnje Sveto Evanđelje njihovu dušu: izvršili su zapovesti Spasiteljeve i zato postali veliki u Carstvu Nebeskome[1] – eto njihove tajne. Živeći svetim vrlinama; živeli su verom Hristovom, ljubavlju, milosrđem, postom, molitvom, bdenjem i svim tim oni su sebe uzdigli iznad ovoga sveta. Postali ne samo učitelji ljudima, nego Učitelji vaseljenje, kako ih naziva Crkva. Veliki Učitelji vaseljenje. To jest, proneli su Evanđelje i Istinu Gospoda Hrista, proneli kroz ovaj svet ne samo među ljude, nego među Anđele i među svu tvar. Tako su oni veliki pred Bogom.
I opet u jednoj divnoj molitvi današnjoj oni se nazivaju „stroitelji duša ljudskih“, strojitelji, graditelji, zidari duša ljudskih. Kako im to stoji, kako će oni da grade duše ljudske? Grade pomoću svetih vrlina. Prvo pomoću vere, evanđelske vere. Evanđelska vera daje sile da mi ispunjujemo evanđelske zapovesti, da živimo po njima. Eto, primer su oni: Ko je bolje od njih izdržao post, evanđelski post? Ko je imao veću ljubav i milosrđe od njih, evanđelsko milosrđe? Ko je voleo čoveka, voleo ljude, voleo svet kao oni, evanđelskom ljubavlju voleli i tako sebe prvo izgradili verom, ljubavlju i svim ostalim svetim vrlinama novozavetnim evanđelskim. Izgradili svoju dušu, proterali iz nje svaki greh, isčupali svaku strast, svako zlo izbacili iz sebe, i zasadili po duši svojoj sve što je evađelsko: evanđelsko dobro, evanđelsku ljubav, evanđelsko milosrđe, evanđelski post, evanđelsku krotost i smirenost, sve su to vrline. Tako su oni uneli …[2] u svoju dušu kad su zaista, po reči Spasitelja, …[3] postali veliki u Carstvu Nebeskom. U Carstvu Nebeskom, ne samo na maloj sceni, nego u Carstvu Nebeskom postali veliki, tamo među Anđelima i Arhanđelima, među Heruvimima i Serafimima.
Graditelji duša! Šta oni učiniše od ljudskih duša? Zašto je Bog stvorio dušu? Bog je stvorio dušu za Carstvo Nebesko, Bog je stvorio dušu za Večni Život. I oni, učeći nas kako da živimo po Evanđelju, oni u stvari zidaju besmrtne duše naše. Oni tu građevinu Božiju sa svih strana grade, grade i uzdižu ka Nebu. I šta se desilo? Desilo se to da njihova pastva i njihovi učenici, i ondašnji i današnji i sutrašnji, svi oni rade to isto delo. Evo, izgrađuju besmrtne duše ljudske, izgrađuju za Večni Život, učeći ih svakom evanđelskom dobru i dajeći im sile.
Oni su ne samo veliki Učitelji, nego su veliki Molitvenici pred Bogom. Oni nam izmoljuju od Gospoda sile i snage da i mi možemo živeti po Svetom Evanđelju, da i mi možemo činiti evanđelska dela, da i mi možemo verovati evanđelskom verom, ljubiti evanđelskom ljubavlju, i smireni biti evanđelskom smirenošću. Sve su to oni prvo izgradili u sebi i onda izgradili u svima svojim duhovnim potomcima, u koje spadamo, hvala Bogu, i mi sadašnji hrišćani. Jer i danas mi njih smatramo za najveće među velikima i za graditelje besmrtnih duša. Ljudi obično grade zemaljske građevine, kuće, vile, a oni izgrađuju dušu. Izgrađuju u meni i u tebi ono što je večno. Razbuđuju to što je zaspalo u nama …[4] strastima, i zovu nas u Večni Život.
To je njihov veliki apostolski posao. U tome poslu svih Svetih Apostola oni se i nazivaju ravni Apostolima, jednaki, ravni sa njima. To znači oni su Blagovest Gospoda Hrista proneli i pronose kroz naše duše i daju nam Božanske sile da tom Blagovešću i mi živimo u ovome svetu i da pripremamo sebe za život u onome svetu, za Besmrtni Život.
Jer gle, mi nismo sazdani nizašta manje nego za Večni Život. A Večni Život, kako se hrani, kako raste? Ovako: Večnom Pravdom, Večnom Ljubavlju, Večnom Istinom. Svega toga ima u Gospodu Isusu Hristu i u Crkvi Njegovoj, i sve to nama daje, eda bismo mi prehranili u ovome svetu i u onome svetu dušu svoju večnom, Božanskom hranom. Jer mi telo hranimo zemaljskom hranom, a dušu, čime hranimo? Dušu hranimo nebeskom Istinom – Hristovom Istinom; nebeskom Pravdom Hristovom Pravdom; nebeskom Ljubavlju – Hristovom Ljubavlju. Zato je naš posao na zemlji vrlo odgovoran i važan. Sve što činiš ustvari činiš za večnost svoju. Ti nisi nikakav prolaznik, ti si ljudsko biće, ti si neprolazan, stvoren si za večnost. Ne zato da bi život tvoj na zemlji trajao pedeset, sto godina, a onda u crve, u smrt, u grob. Ne! Gospod nas je stvorio radi Večnoga Života u onome svetu, a taj Večni Život počinje odavde sa zemlje, počinje od Crkve Hristove, od Evanđelja Hristovog;
Zato je Bog i postao čovek. Zato je Bog i sišao s Neba na zemlju da nas sa zemlje uznese na Nebo. To je sav rad Gospoda Hrista, to je sav Domostroj spasenja, to je sav program Njegov prema nama ljudima: da nas osposobi da sve što je prolazno odbacimo od seba a da živimo onim što je večno još ovde na zemlji. Jer naš Život Večni počinje sa zemlje ako živim verom u Gospoda Hrista, molitvom, postom, bdenjem i svima drugim svetim evanđelskim vrlinama.
Veliki Svetitelji Božiji postali su veliki time što su Gospoda Hrista uselili u sebe, u svoje biće. Veli se u jednoj divnoj stihiri za Svetog Vasilija Velikog: da je čistotom svoje duše uselio u sebe Gospoda Hrista, čistotom duše svoje. Tako i mi …[5] Gospodom Hristom. Da čistimo svoju dušu od svakoga greha, od svakoga zla, eda bismo i mi uselili sile Gospoda Hrista, večne Božanske sile. Da bi smo na prvom mestu uselili u sebe Njegovu Večnu Pravdu, Večnu Ljubav, Večnu Dobrotu. Mi smo sazdani ne za nešto manje, nego samo za to.
Neka bi veliki Svetitelji Božji, Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Sveti Jovan Zlatoust, Gospoda molili i za nas grešne današnje hrišćane, naročito za nas grešne, mnogogrešne Srbe, da idemo putem njihovim. Da nas oni vode putem evanđelske vere, putem evanđelske Ljubavi, i Pravde, i Istine, da ne posrćemo i padamo u strašne i smrtonosne grehe, nego da i sami potstičemo sebe i pripremimo sebe za Život Besmrtni i Večni u Nebeskom Carstvu. Njihovim svetim i slavnim molitvama neka Gospod Bog pomiluje i nas grešne. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Mt. 5.19
  2. Par reči nejasne na traci. – Prim. prepis
  3. Isto.
  4. Isto.
  5. Par reči nejasne na traci. – Prim. prepis.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *