SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 9. na Svetoga Savu
1979. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čime se to Gospod Hristos odlikuje od svih učitelja, od svih prosvetitelja? Šta je to što On daje, a nijedan drugi učitelj ne daje? To je, braćo i sestre, Život Večni. Jedina prosveta, uistinu prosveta, to je Evanđelje Gospoda Hrista i Njegovo sveto učenje – da je čovek stvoren za Večni Život. I prosveta koja ne radi na tome, nije prosveta nego pomračenje ljudsko. Oni koji uče da je ovaj život sve, da ništa nema osim ovog života, govore najveću ludost koja postoji u svetu. Ni đavo nije luđi od njih, ni đavo ne uči pogrešnije od njih. Veli se u Svetom Pismu: „Đavo veruje i drhće“[1], a oni ne veruju i ne drhću. Zar se Bog šalio stvarajući nas, zar se On šalio stvarajući ovu dečicu? I tako, jedan ogroman potok ljudi putuje iz vremena u večnost.
Naša prosveta, ako nam ne daje Život Večni, užas je, strahota je! Čemu služi? Vaspitava vukove! Ono što je Gospod Hristos doneo svetu kao izuzetno novo – to je Život Večni. Čuli ste iz Svetog Evanđelja da je On došao da da život svima u izobilju[2]. U izobilju. Šta je najveća muka i najveća strahota u ovome svetu? Smrt! Ukloniti smrt, uništiti smrt, to je posao Gospoda Hrista, to je posao vere naše, vere svete. Mi umrtvljujemo smrt, mi se stalno hrvemo sa smrću, mi se stalno borimo sa smrću, jer osiguravamo sebi Život Večni. Šta je to što donosi smrt i meni i tebi, šta? Greh, greh, greh.
A Gospod je došao da uzme greh sveta na Sebe[3], došao u ovaj svet da nas nauči novom životu, životu bezgrešnom. Čuli ste da se molimo danas nekoliko puta da nam Gospod da sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan.[4] Znači, ti si pozvan i ja, da živimo bezgrešnim životom, to je naš poziv u ovome svetu, to je naša vrhovna prosveta. Ako to prosveta ne daje, ona je pomračenje ljudi, pomračenje svega. Pogledajte kakav mrak zaliva Evropu, kakvi ratovi, kakvi užasi, i šta se sve sprema?! Šta je to? To je evropski čovek izmislio svojom prosvetom, evropski čovek izmislio sva sredstva za uništavanje čoveka i čovečanstva. I hvale se prosvetom, a ubijaju ljude! Samo Prvi svetski rat, a da ne govorim o Drugom svetskom ratu, milione i milione žrtava je dao. Drugi svetski rat, dao je oko sto miliona žrtava. To, taj otrov ljudi, taj pomor sveta, izmislio je svojom prosvetom nesrećni evropski čovek. Čemu uče decu, čemu uče ovaj svet, čemu? Otimati, bogatiti se, samo se bogatiti! Čemu sve to? Zamisli, i ja, i ti, i svaki od nas, neprekidno koračamo – kuda? Ka grobu. To je poslednja stanica i moja i tvoja. Tu staje voz našega tela. Grob, eto, to je završna stanica moga i tvoga tela, moga i tvoga bića.
A Gospod je došao u ovaj svet da nas razbudi, da pokaže da je duša večna u čoveku, da je duša stvorena za Večni Život, i da mi u ovome svetu i ovom životu imamo za dužnost da steknemo Život Večni – da steknemo Život Večni. To je glavni cilj našega života. Sve je drugo laž, sve je drugo izmišljotina, sve je drugo muka i nevolja duha[5], sve je drugo strahota. I zato, vi roditelji, dužni ste da decu svoju vaspitavate čemu? Da u ovome životu, kao u nekoj osnovnoj školi, steknu i zarade Život Večni. Zato je Gospod došao u ovaj svet, da nam da tu prosvetu, da nam da taj život, da nam da tu veličinu da budemo besmrtni, da pobedimo smrt. Pobeđujemo smrt pobeđujući u sebi greh, pobeđujući sve što je rđavo, sve što je zlo. Zato, mi kao hrišćani, ako hoćemo da se razlikujemo od životinja, ako hoćemo da se razlikujemo od svega nižeg i bednog, ako hoćemo da se razlikujemo i od đavola, onda jedino možemo tako: ako verujemo u Gospoda Hrista; ako verujemo u pobedu nad smrću i mi pobeđujemo svaki greh, svaku smrt, svakog đavola.
Neka bi Blagi Gospod i vama, deco, i nama starijima dao te sile, te moći, dao tu veru, da mi verom svojom pobeđujemo sve što je grešno, sve što je prolazno, sve što je prividno. I da ovim životom zemaljskim zaradimo Život Večni, i ovim životom zemaljskim steknemo Život Večni.
Sveti Sava je najbolji Učitelj tome. Njegova glavna pesma danas i govori o tome da je on postao Učitelj toga života, Učitelj Srpskoga roda kako se stiče Život Večni. Po tome se on kao Učitelj i razlikuje od drugih učitelja, koji neće tu prosvetu, koji neće Život Večni. A sve što Srpski narod ima, veliko i slavno i trajno, to je od Svetog Save. To je njemu dala vera u Gospoda Hrista. To je njemu dala vera u Gospoda Hrista, to je njemu dala Sveta Gora, to je njemu dala vera Hrišćanska i Pravoslavna. I mi, ako hoćemo da budemo pravi Srbi i učenici Svetog Save, treba da se neprekidno trudimo da steknemo ono što daje Život Večni. Da osiguramo sebi Život Večni, pobedivši svaki greh, svako zlo, svakog đavola.
Neka bi Sveti Sava i svima nama bio Učitelj i Vođ u tome, da nas uči i vodi kroz ovaj život i ovaj svet i uvede u Večni Život. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Jak. 2,19
  2. Jn. 10,10
  3. Jn. 1,29
  4. Prozbena jektenija u Svetoj Liturgiji. – Prim. uredn.
  5. Knj. Propov. 1,17

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.