SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 8. na Svetoga Savu
1975. godine u manastiru Ćelije
 
Sve što je pravi Srbin danas je na nogama. Sve što je pravi Srbin danas slavi najvećeg sina svih vekova Svetoga Savu. A on, on je počeo svoj sveti život na zemlji kao puki siromašak. Započeo je od siromaštva, to je najbogatiji prosjak u istoriji roda Srpskog. Da, Sveti Sava je počeo kao prosjak. Pobegao je sa carskoga dvora, sa prestola, pobegao od sjaja, da bi u Svetoj Gori išao po vrletima svetogorskim, i danju i noću molio se Gospodu. Šta je on radio? Šta taj čudni mladić, koji je od sedamnaeste svoje godine pobegao sa carskoga dvora, radi u Svetoj Gori?
Gle, dok je bio u carskoj zemlji oca svoga, bio je velmoža, velikaš, a sada u Svetoj Gori ni hleba nema. Nije jeo ništa raskošno, kao puki siromašak. Sedamnaest godina on je postio strogim postom, takvim postom da je oboleo bio, celog života nosio stomačne bolesti. Desilo se zaista najveće evanđeljsko čudo. Taj puki siromašak, taj čudni mladić postao je zaista najveći Srbin. Čime to? Šta je to njega učinilo tako velikim da ga mi današnji nesrećni Srbi slavimo kao najvećeg Srbina? On je molitvom i postom uneo u dušu svoju Gospoda Hrista, uneo u dušu svoju sva bogatstva Neba, i tako postao najbogatiji Srbin.
Gle, sve što imamo od njega je. A on, tih i smiren, gleda srpska srca gde su i šta su? On, šta je uradio za nas? On je kao osnovnu vrednost društva osnovao svetu školu, svetu školu, i to proglasio za ideal Srba. Osnovao je svetu školu, svetu porodicu, svetu državu. Današnje države su simboli zločina, simboli organizovanog zla. A on osniva svetu državu. Prvi u istoriji Hrišćanstva, Svetitelj i čovek. Današnji narodi teško to mogu postići. Sveti sud, sveto sudstvo je delo Svetoga Save. Sveta porodica takođe delo Svetoga Save. On je hteo da to sve ispuni Duhom Gospoda Hrista, Evanđeljem Gospoda Hrista. Zato je, braćo moja, on za nas Srbe, za sve prave Srbe do kraja vekova postavio kao glavnu vrednost, kao glavni cilj našega života: svetu porodicu, svetu školu, sveto sudstvo, svetu državu. A mi Srbi, kada se odreknemo svega toga, što postajemo? Divljaci, divljaci! Čime se možemo hvaliti mi? Ničim. Samo onim što je Sveti Sava dao Srpskome rodu.
Sveta škola, šta je to? To je ona škola koja je Svetog Savu načinila Svetim Savom, koja je njega, mladića, begunca sa carskoga dvora pretvorila u sveto biće. To je istinska škola, to je prava škola, to je škola koja stvara večite Svetitelje. Da, takvu školu je osnovao u Srpskome rodu Sveti Sava. Sada deca su počela da napuštaju škole Svetoga Save. Sada podražavaju majmunske škole evropske. Šta se desilo? Srbi su sve veće vrednosti Svetosavske zamenili evropskom kulturom. A šta je ta kultura donela svetu? Dva svetska rata, pet sto miliona poginulih. To i danas nosi i donosi. Ko će nas spasti Trećega svetskoga rata, kad svi grabe, otimaju se? Kada svi imaju jedan ideal, jedan idol – zlato i srebro. Judin idol! Evropska kultura, ovakva kakva je, ona je proglasila za ideal, za glavno božanstvo – novac, novac. Šta se dešava? Dešava se pokolj roda ljudskog. Mora da bude, jer je zlo Judin ideal, da proda Isusa za srebrnjake. Zna se kako je završio – završio je samoubistvom. Pa eto, i Evropa ima samoubice, dva svetska rata, to je samoubica.
A Srbi? Srbi među evropskim narodima neće imati izgovor za greh svoj. Mi, mi smo imali i imamo Učitelja kakvog drugi narodi nemaju. On nas je naučio tome, on nas je naučio da je čoveku glavna duša njegova, besmrtnost njegova, večni život njegov. Da čovek u ovome svetu treba da živi za Gospoda Hrista i Gospodom Hristom. Čovek u ovome svetu treba da živi za besmrtnost i Život Večni. To je on svojim primerom pokazao. Bezbrojne potomke Svetitelje, sve prave istinske Srbe, on je vodio kroz ovaj svet, vodio kao besmrtna bića. Jer biti svetosavski Srbin, to znači živeti u nadi Večnoga Života, počevši od ovoga sveta u onome svetu.
Današnji Srbi naročito odrekli su se Svetoga Save, svete škole, svetoga sudstva, svete države. Gde je sveta porodica, gde to glavno ognjište svakoga dobra, nebeskoga dobra i svakog nebeskog bogatstva u ovome svetu? Šta smo mi od tekovina Svetoga Save sačuvali? Skoro ništa. Srbi kao bespomoćni leševi koračaju po Svetosavskoj zemlji i traže poslednje sužanjstvo Svetoga Save. A kada deca ne budu u vašim domovima vaspitavana svetome životu, čestitome životu, evanđeljskom životu, šta će postati Srbija kroz dvadeset, trideset godina? Zverinjak, zverinjak! A vi roditelji? Vi ćete imati glavnu odgovornost pred Bogom, jer ste ih izrodili da ih vaspitavate – radi čega? Radi Gospoda Hrista u ovome svetu, radi života, Večnoga Života. Ako to ne budete radili sa decom svojom i ne budete ih učili tome, u onome svetu bićete krivi za duše njihove.
Neka bi Blagi Gospod molitvama Svetog Save umudrio sve Srbe, svakog Srbina, da u ovome svetu ima isti ideal, istoga Boga, isto Božanstvo – Gospoda Hrista. I molitvama svojim vodi nas ka Nebu, uči nas neprestano, rukovodi nas.
Ljudi su večna bića, ljudi su besmrtna bića, stvoreni da služe Gospodu Hristu, Jedinome Istinitome Bogu. Tome nas uči naš večni Učitelj, naš večni Vladika, Srpski Patrijarh Sveti Sava. Neka bi on umolio za svakoga od nas, i da taj Vođ iz ovoga u onaj svet, da svakoga od nas nauči Večnome Životu. Da izađemo iz ovoga sveta i budemo u onome svetu zajedno sa njim, i da slavimo Čudesnog Gospoda Hrista, Kome je do Svetoga Save i posle Svetoga Save slava i čast, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *