SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 6. na Svetoga Savu
1973. godine u manastiru Ćelije
 
Danas je Srpsko ime najslavnije u svima Nebeskim Silama, jer gle, Sveti Sava je Anđeo među Anđelima, Heruvim među Heruvimima, Serafim među Serafimima. I oni, slaveći njega slave ustvari Srpski rod. Danas njemu se klanjaju Heruvimi i Serafimi veličajući njegove podvige. Danas njega slave i proslavljaju Sveti Apostoli, njega velikog Apostola i najvećeg Apostola Srpskog roda. Oni su svetu dali svetlost Gospoda Hrista, dali istinitu, veru Sveti Apostoli. To je Sveti Sava, Apostol Srpski, učinio za nas Srbe, Apostol i Prvoapostol u Srpskome rodu i u srpskoj istoriji.
Danas se Svetome Savi s bratskom ljubavlju klanjaju svi Sveti Mučenici, jer gle, Sveti Sava je ceo svoj život na zemlji pretvorio u mučeništvo za Gospoda Hrista. Dobrovoljni Mučenik, lišio sebe prestola carskog, svih blaga ovoga sveta i bos i polugo monah živeo u Svetoj Gori, podvizavajući se u postu i molitvi, i čisteći dušu, i osvećujući sebe, i tako taj prvi veliki Srpski Mučenik, eto, danas doživljuje slavu na dan svoga praznika: da mu se klanjaju svi Sveti Mučenici.
Gle, njemu se klanjaju svi Sveti Pustinjaci, jer je on pustinju pretvorio u dom svoj, i u pustinji sebe obradio i preradio iz nesvetog u svetog mladića, i proslavio sebe, a time i Srpski rod pred svima Svetiteljima Božjim. Danas, danas se naročito klanjaju Svetome Savi svi Srpski Svetitelji, svi Srpski Mučenici, svi oni koji su živote svoje dali za Istinu Hristovu u ovome svetu. Jer gle, svi naši Mučenici u istoriji, svi naši Svetitelji njega su imali za primer i za vođu. On ih je vodio, on ih je rukovodio u njihovom životu.
Šta je Sveti Car Lazar, koga mi veličamo mnogo? On je zaista veliki Velikomučenik Srpski, ali on je samo ostvario Evanđelje Svetoga Save. On je išao putem Svetoga Save. Kosovsko Evanđelje – to je Evanđelje Svetoga Save. Odreći se svega radi Gospoda Hrista, odreći se svega radi Njegove Istine, Pravde, Večnog Života, to je amanet Svetoga Save, koji je svenarodno ostvario Sveti Velikomučenik Car Lazar, kada se opredelio za Carstvo Nebesko, u ime celoga naroda položio život svoj za Istinu Božju i Pravdu Božju u ovome svetu.
Sve što je srpsko u Nebeskoj Srbiji danas se klanja Svetome Savi, danas ga veliča, jer zaista, mi Srbi ništa veliko nemamo u našoj istoriji što nije od Svetoga Save, ništa. Sve što je veliko, sve je od njega. Pogledajte, Srpska zemlja sa toliko svetih obitelji od koga je , čije je to delo? Njegovo, delo Svetoga Save. Žiča, Studenica, Hilandar, Kalenić, Ravanica, i naša mala obitelj Svetih Arhanđela, sve je to od njega i od njegovih svetih potomaka Svetih Nemanjića. I ova naša obitelj je od njegovog potomka – Svetoga kralja Dragutina. Nema velikog dela, nema velikog Srbina koji nije postao to samo blagodareći Svetome Savi, na prvom mestu njemu.
Sva velika dela, svi veliki ljudi naši postali su veliki time što su ostvarivali ideal Svetoga Save. Šta je ideal Svetoga Save? Sveta Srbija. Sveta Srbija, sveta porodica, to je ideal Svetoga Save. Sveta država, to je ideal svetoga Save. O njegovom životu njegov učenik,[1] koji je očima gledao sve njegove podviga, veli: „U nas je samodržac, i vođi, u nas Srba imamo zakon, vrhovni zakon to su evanđelske vrline“. To je život Svetoga Save. Evanđelske vrline to je vrhovni zakon za Srpsku državu, za Srpsku nemanjićku zemlju. I zato i danas mi ne prestajemo slaviti Svetoga Savu, jer slavimo sve ono što je veliko u srpskom čoveku i u srpskoj istoriji. Istina, ima među nama mnogo Sinanpaša, koji spaljuju Svetoga Savu u duši svojoj. To je njihova lomača, oni sebe spaljuju. To će osetiti kada duša njihova bude u Carstvu onog sveta.
Ali svaki pravi Srbin pravi je samo onda ako sebe rukovodi duhom Svetoga Save, ako sebe ogleda u njegovom ogledalu. Hoćeš da vidiš kakav si Srbin: gledaj sebe u Svetome Savi, nalazi sebe u njemu. Kakav izgleda lik tvoj kada ogledaš sebe u njegovom svetiteljstvu, u njegovim podvizima, u njegovom mučeništvu za Srpski narod. Nikada Sveti Sava nije odrekao svoju pomoć nijednome Srbinu, a nema nijednog Srbina duhovnog i velikog u našoj istoriji, i pred Bogom velikog, ako nije duhovno čedo Svetoga Save. Naši Svetitelji – sve su to duhovna deca Svetoga Save, pa i sam otac njegov veliki Simeon Mirotočivi, Stefan Nemanja, on je takoreći duhovni sin svoga sina; i njega Sveti Sava privoleo da dođe, da ostavi presto, dođe u Svetu Goru, zamonaši se, posveti se, i postane Mirotočivi. To je uradio sin, mali sin prema svome velikom ocu, i sa svojim velikim bogoocem.
Neka bi Blagi Gospod, na molitvu Svetoga Save, i nas današnje Srbe razbudio na sve što je sveto i veliko, da i mi u zemaljskoj Srbiji trudimo se da zemaljsku Srbiju pretvorimo u Svetu Srbiju, i da služeći Svetome Savi mi ustvari služimo svome spasenju, svaki od nas spasenju svoga naroda. Neka bi Sveti Sava i za svakoga od nas, posebno prisutnih ovde, i za ovu našu dečicu preklonio kolena pred Gospodom Hristom i molio svima nama duhovni napredak, spasenje, prosvetljenje i istinsku prosvetu, i nama i deci našoj. Neka bi Njegovim molitvama Gospod Blagi Hristos uvek bio kroz naše Svetitelje nad Srpskim rodom, nad svakom srpskom dušom i u ovom i u onom svetu. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Životopisac Sv. Sava Domentijan, ili Teodosije. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *