SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 2. u Nedelju po Bogojavljenju
1967. godine u manastiru Ćelije
 
Ovaj svet od krajnjeg severa do krajnjega juga, od krajnjeg istoka do krajnjega zapada, tamnica je smrti, država (smrti, država smrti, sile smrti. To je svet, država smrti, gradi je ko? đavo. Gradi je svakim grehom koji učini kroz čoveka, gradi je velikim zločinima, gradi je gresima, uvek gradi …[1] Ništa, onda je sigurno zemaljski svet …[2] i fabrika greha. A ko to gradi tu fabriku, ko rukovodi, razvija, i umnožavajući greh u ovome svetu umnožavajući bogoborstvo, neverje, bezbožje, on jača tu državu smrti. Sve je veći pokolj duša, sve više duša pada na bojištu zemljinom. A onaj koji je (sa đavolom), on gradi tu državu smrti. Strašan je ovaj svet bez Hrista.
Mi …[3] Sva zemlja ogromno neprekidno groblje. A ljudi, a rod ljudski – leš do leša; i duhovni i fizički leš do leša; telo – leš do leša; duša – leš do leša. Takav je svet bez Gospoda Hrista, zemaljski svet. Takav su svet hteli ljudi koji su prigrlili greh i time odagnali sve što je Božansko iz sveta. I što se greh više širio po prirodi ljudskoj, što su ga ljudi sve više voleli i činili, sve je veća tama padala na srca ljudska, na savesti ljudske, na duše ljudske. Greh: tama kroz koju se ne vidi Bog, tama iz koje se ne vidi Večna Istina, ne vidi Večna Pravda, ne vidi smisao ovoga sveta; ne vidi smisao ni čovek ni rod ljudski; ne vidim ni ja smisao svoga života, ni ti, niti ikoje ljudsko biće. Sve, sve groblje slepo, tamnica! Sav je svet takav bio do Hrista. I zato je svet takav bez Hrista.
Gospod je uzeo telo, veli se u svetom Evanđelju u Poslanici Jevrejima: da je Gospod uzeo na Sebe telo zato što su ljudi imali telo[4], eda bi učinio šta? Da bi smrću Svojom satre državu smrti, đavola[5]. Država smrti, da, đavo, zato je Gospod postao čovek da potisne smrt, da najuri smrt iz ljudskoga bića, iz ovoga sveta, iz duše naše, iz tela našeg, iz savesti naše, i svesti naše, da čoveka oslobodi lešinarstva, da čoveka oslobodi smrada grehovnog, smrada smrti. Gospod je, sišavši u ovaj svet i postajući čovek, počeo da gradi Državu Besmrtnosti, Državu Besmrtnosti – Crkvu.
Eto, Crkva i jeste Država Besmrtnosti. Nju zida Bogočovek, nju zida Gospod Hristos, nju zida Bog u telu. Razarajući državu smrti, razarajući njene temelje, razarajući grehe, razarajući sve smrti, razarajući sve đavole, sve nečiste duhove, sve zloduhe, sve laži, sve obmane, sva zla koje je čovek posejao po zemlji i po svojoj duši i izmislio zajedno u društvu zagrljeni s đavoli. Tako se u ovome svetu bore dve države, bore dve strašne sile: sila smrti greh, i sila Boga Gospod Hristos.
Šta je greh? Senka, senka! Čuli ste u današnjem Svetom Evanđelju kako se veli da se Bog Gospod Hristos javio u ovome svetu. Ovaj svet zemlja i senka smrti, zemlja i senka smrti[6]. Senka smrti, to je đavo. On je prekrio crnim krilima svojim svu našu planetu, i crne i mračna senka pala je na sve nas, da se čovek ne vidi, ljudi se ne vide, rod ljudski se ne vidi; tama i pomrčina koju đavo kroz grehe lije i razliva po ljudskim bićima, po celoj zemlji.
I Gospod, javi se u toj tami, u toj tami greha, u toj tamnici smrti. Javi se On Besmrtni, Pobednik smrti, da zida Državu Besmrtnosti, da zida Svoju Crkvu. On se javio u našem zemaljskom svetu, a ne samo to, nego je pošao za čovekom gde god je bio čovek. U paklu išao je, u najdonja mesta, veli se danas u Svetom Evanđelju Apostola Pavla, današnjem Apostolu[7]. Sišao je u najdonja mesta i onda izveo iz tih najdonjih mesta sve ljude i uzvisio do najviših, iznad svih nebesa. Pošao je za čovekom svuda i izveo čoveka u najveću slavu. I Sobom, Ličnošću Svojom Božanskom, Gospod Hristos je i osnovao Carstvo Besmrtnosti, osnovao Crkvu, koja je Crkva (hram) tela Njegovog[8], tela Njegovog, večnog tela koje je vaskrslo iz mrtvih. Pobedio smrt, pobedio pakao, pobedio đavole, i eto osnovano je Carstvo Besmrtnosti, (Carstvo) Crkve Hristove, gde čovek ne umire, gde čovek dobija Božansku Besmrtnost i Božansku Večnost.
I sve što je Gospod na zemlji radio i uradio, radio je radi toga da izgradi Državu Besmrtnosti, Crkvu Svoju, Telo Svoje; da sve ljude unese u Sebe, u Svoje Božansko, u Svoje Bogočovečansko biće; da svi postanemo organski delovi Njegovog Svetog bića i tako savladamo sve što je smrtno, a to znači: savladamo sve što je grešno, sve što je greholjubivo, sve što je đavolje i pakleno. Blagovest (koja) sjaji iznad evanđelskih Blagovesti! Zato je dao u Crkvi Apostole, Proroke, Evanđeliste[9] da Sebi izgradi Državu Besmrtnosti i da svaki čovek bude sam sila, sam predstavlja Državu Besmrtnosti, savlađujući svakog đavola, pobeđujući ga i razarajući telo njegovo.
Gospod to je cilj nad ciljevima, to je smisao nad svakim smislom ljudskoga života, to je cilj našega postojanja, postojanja svakog čoveka i vascelog roda ljudskog! Sve to služi svakome od nas. Poslednje sluge, služe i tebi i meni. Ko? Oni, sjajni i slavni Besmrtnici: Pavle, Petar i Jovan, i bezbroj njih Apostola, Mučenika, Svetitelja, Ispovednika, Prepodobnika, bezbroj i bezbroj. Svi …[10] da sa njima mi mali, bedni, vršimo delo službe[11]. Koje? Kakvo je to delo službe? Crkva! Da mi svim bićem uđemo u Crkvu Hristovu, a ušavši u nju mi dobijamo Gospoda Hrista. Šta je Sveto Krštenje? Krštenje je oblačenje u Hrista[12]. Krštenjem se ulazi u Crkvu, Krštenjem se i postaje mala crkva. Svaki od nas krsteći se u Ime Oca i Sina i Svetoga Duha[13], postaje već ispunjen Svetom Trojicom, i postaje država besmrtnosti, sila besmrtnosti, mudrost besmrtnosti. Pobeđuje i savlađuje svaki greh, svakome od nas daje se svaka Božanska sila da može pobediti sve što je greh, sve što je smrt, sve što je đavo.
I mi treba svi da izgradimo tu besmrtnu državu: svaka naša misao, dobra misao, svaki podvig, svaka vrlina, gle, to su zidari, to su neimari Države Besmrtnosti, Crkve Hristove u ovome svetu. Svete Tajne i svete vrline, eto glavnih zidara naših koji zidaju Crkvu Hristovu u ovome svetu, kojoj vrata paklena nauditi ne mogu[14]. Sve sile (pakla ne mogu uništiti) …[15] Crkvu Hristovu. Našim Svetim Tajnama: Svetom Pričešću, svetoj molitvi, svetom postu, svetoj veri šta mogu učiniti nečiste sile, ako ih mi prigrlimo svim srcem, svom dušom, svom savešću svojom? Sve je to potrebno svakome od nas, lično svakome od nas: i meni, i mati Justini, i tebi Petre, i tebi Pavle, i Jovane, i Marko; i svakome biću ljudskom potrebno je sve to što je Gospod doneo; potrebno je sve što je on dao Crkvi, potrebna je svaka Sveta Tajna, svaka sveta vrlina. Radi čega? Sveti veliki i nenadmašni Apostol objavljuje: Sve to što je Gospod dao Crkvi, i Apostole i Proroke i Učitelje, i Pastire, sve to što mi radimo zidajući Crkvu Hristovu, mi to radimo zbog čega? Da svi dostignemo u jedinstvo vere, jedinstvo vere[16]. Da svi silnom apostolskom verom verujemo u Bogočoveka Gospoda Hrista, jedinog Pobeditelja smrti, jedinog glavnog Graditelja, glavnog Neimara, glavnog Inženjera Države Besmrtnosti. Da osiguramo jedinstvo vere i poznamo Sina Božija, Njega Gospoda Hrista. To je znanje iznad svih znanja. To je sila iznad svih sila: „da dostignemo u čoveka savršena, čoveka savršena u meru rasta visine Hristove“[17]. To je zadnji smisao svakog ljudskog bića, vascelog roda ljudskog.
Čovek savršen: to je čovek koji se uzvisio, čovek Večne Pravde i Istine, čovek Večne Istine Hristove, čovek Večnog Života Hristovog, čovek Večnog Evanđelja Hristovog. To je savršen čovek, pobedilac smrti, pobedilac svakog greha. Znaj, kada se boriš sa svojim gresima, ti se boriš sa svojim umrtviteljima, ti se boriš sa ubicama, ti osiguravaš sebi besmrtni Život Večni, ti, ti sve više postaješ besmrtan i večan…[18]
 


 
NAPOMENE:

 1. Par reči nejasno na traci. Prim. prepis.
 2. Par reči nejasno na traci. Prim. prepis.
 3. Par reči nejasno na traci. Prim. prepis.
 4. Jevr. 2,14-17
 5. Jevp. 2,14
 6. Mt. 4,16
 7. Ef. 4,9
 8. Jn. 2,21
 9. Ef 4.11
 10. Par reči nejasno na traci. Prim. prepis.
 11. Ef. 4,12
 12. Gal. 3.27
 13. Mt. 28,19
 14. Mt. 16,18
 15. Reči u zagradi dodate po smislu. Prim. uredn.
 16. Ef. 4,11-13
 17. Ef. 4,13
 18. Beseda nije do kraja snimljena zbog nedostatka trake. Prim. prepis.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.