SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 1. na Drugi dan Pedesetnice[1]
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Evo riznice svih blaga, i riznice svih Sila božanskih i nebeskih, i tog Carstva Božjeg na zemlji. Jer Crkva Hristova na zemlji i jeste Carstvo Božje. Carstvo Božje i za mene i za tebe, a Car treba da caruje i u mojoj i u tvojoj duši. Ako u nama caruje Gospod Hristos, Duh Njegov Sveti, onda neće carovati ni greh, ni zlo, ni đavo. Onda, mi ćemo biti u stanju da pobedimo sve što nas odvaja od Boga i Gospoda, što nas odvaja od Večnog Života, od Večne Istine, od Večne Pravde.
Crkva Hristova u ovome svetu puna Anđela, puna Večne Istine, Večne Pravde Božje, Večnog Života Božjeg. Kako gleda na grešnika? Kao što je kazao Gospod u Svetome Evanđelju: na grešnika gleda kao na bolesnika, na greh gleda kao na bolest našu, najstrašniju i najužasniju bolest. Ali, ništa lakše nego pobediti greh, ništa lakše nego izlečiti se od te najstrašnije bolesti. Kako? Eto – Duhom Svetim i Gospodom Hristom.
Čujete u današnjem Svetom Evanđelju se veli: „Ako ti sagreši brat tvoj, idi pokaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu“.[2] Ako ne posluša to – veli Sveti Apostol,[3] tada će brat tvoj kada tone u grehu, kada je u grehu, on kao da umire, onda prestaje biti brat tvoj, brat u Hristu. Sećate se šta Gospod veli u Evanđelju: „Koji tvori volju moju, volju Božju, on je brat moj, i sestra, moja i mati moja“.[4] Tvoreći zapovesti Gospodnje, tvoreći zapovesti evanđelske, mi, gle časti i počasti! postajemo braća Hristova.
To je već razlog za mali strah tvoj i moj: potrudi se da sporazumno, blago i krotko spaseš od greha i pridobiješ svoga brata, besmrtnog brata. Ako te ne posluša, pozovi jednog ili dvojicu, za svedočanstvo sa dva svedoka. Crkva je vrhovni sudija u ovom svetu. Ako i Crkvu ne posluša – veli Spasitelj onda neka ti bude kao neznabožac.[5] Digni ruke onda od njega. Ne sluša Crkvu, Crkva jedina svemudra, jedina svebezgrešna, jedini svepravedni sudija, svehristoliki sudija. Ako Crkvu ne posluša, neka ti bude kao neznabožac.
Zašto Crkvu da posluša? Zato što je u Crkvi Sveta Trojica, i sva je Crkva Istina Božja, sva Život Božji, sva puna Večnosti Božanske, Pravde i Istine Božanske. Zato je ona nepogrešivi sudija. Duh Sveti – gle, to je duša Crkve, to je savest Crkve, to je um Crkve, to je razum Crkve. Zato Crkva stoji u ovome svetu kao najvažniji i nepogrešivi sudija. Sudija, ali pre toga i majka, i lekar, i bolnica. Leči od svake bolesti, od svakoga greha, leči od svega smrtnoga, leči od smrti. U Crkvi je i lek od smrti: to je Sveto Pričešće, to je Sveto Krštenje, to je lek od smrti. Krstivši se u Gospoda Hrista i primajući Sveto Pričešće, postaješ besmrtan, lečiš se od svega smrtnog i od svake smrti.
Zato, braćo moja i sestre, sve što je od Crkve i što je u Crkvi, sve to obesmrćuje čoveka. A to znači: izgoni iz njega sve što je smrtno, sve što je grešno, i prolazno, i demonsko. Duh Sveti, Koji je na današnji dan osnovao Crkvu Hristovu, postao njena duša, ujedinio u jedno telo sva ljudska bića, sve Anđele i ljude. Duh Sveti neka i nama grešnima bude Vođ i Putovođ kroz Evanđelje Gospoda Hrista; neka nas On uči svemu Hristovom; neka nam on daje sile, Duhovne sile da ostvarujemo zapovesti Spasiteljeve u ovome svetu; da usvojimo svete vrline; da živimo po veri evanđelskoj, da živimo u ljubavi evanđelskoj, da živimo u molitvi evanđelskoj, da živimo u milosrđu evanđelskom, u krotosti, u smirenosti, u pravdi, u istini evanđelskoj, u svemu što je evanđelsko. Tada – tada će naš život i u ovome svetu biti pesma i himna Gospodu Hristu, i zahvalnost što nas je stvorio kao ljude, i On postao Čovek, i sva Sveta Trojica sišla u zemaljski svet, i obitava u Crkvi Gospodnjoj.
Neka bi Blagi Gospod svakome od nas pomogao svaki dan Duhom Svojim Svetim, vodeći nas iz vrline u vrlinu, iz podviga u podvig i upućujući nas ka Nebeskom svetu, ka Carstvu Nebeskom. Jer mi na zemlji, dok smo u telu, živeći u Crkvi Hristovoj – mi ustvari živimo u Carstvu Božjem. Sve imamo što nam treba da odbacimo svaki greh, a prigrlimo svaku vrlinu. Znamo čemu vode svete vrline: vode u Večni Život, u Carstvo Nebesko. A gresi naši vode nas u crni mračni demonski svet.
Gospod Blagi neka nas teši uvek, u svima našim nevoljama, u svakom našem nošenju krsta. A naš život na zemlji jeste nošenje krsta, stradanje za pravdu Hristovu u ovome svetu, ali je srce naše uvek puno radosti, puno radosti što Krst vodi u Vaskrsenje, i Vaznesenje, i u Večni Život, kroz Istinu Večnu u Carstvu Nebeskome. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Mateju 18, 10-20.
  2. Mt. 18,15
  3. Mt. 18,16
  4. Lk. 8,21
  5. Mt. 18, 16-17.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.