SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 4, na Pedesetnicu[1]
1977. godine u manastiru Ćelije
 
Evo Praznika, braćo, koji nam kazuje šta je to čovek: šta je to duh čovečiji, šta je to um čovečiji, šta je to srce čovečije, šta je to misao čovečija.
Današnji Veliki Praznik kazuje nam tu tajnu. Gospod je, stvarajući nas kao ljude, dao duha, dao dušu radi čega? Kazuje današnji Praznik: radi toga da mi duh svoj Duhom Svetim usavršimo, Duhom Svetim razvijamo, Duhom Svetim hodimo kroz ovaj svet i kroza svu večnost. Nije čovek šala, bre! Bog se nije šalio kada je stvarao čoveka. Čovek je vrlo ozbiljna tajna, i velika i najveća tajna Božija u ovome svetu.
Na Spasovdan, šta smo mi proslavljali? Proslavili smo Gospoda Hrista koji se sa telom Vasrkse i Vaznese na Nebo.[2] Šta je time kazao Gospod? Gospod je kazao to da će telo naše, moje i tvoje i svačije, vaskrsnuti iz mrtvih i uzneti se iznad svih Nebesa. Gospod je postao čovek da pokaže put čoveku kroz ovaj svet. I ono što se desilo sa njegovim telom, desiće se sa svačijim telom, sa telom svakog čoveka.
Mi idemo, galopiramo ka grobu, jer (je) to završetak našeg života. Da li je crvinjak završetak našeg života? Ako je tako, onda se Bog podsmeva čoveku kada ga je stvorio kao čoveka.
Naprotiv, Bog je stvorio telo čoveku da telo pobedi greh, da telo pobedi smrt, da telo pobedi đavola, i da vaskrsne iz mrtvih, i uznese iznad svih Nebesa. To je put čovekovog tela. I taj put proputio je Gospod Hristos. Niko drugi osim Njega! On ti je pokazao kojim će putem ići moje i tvoje telo, i svačije ljudsko telo.
I danas, na Duhovdan, na dan Svete Trojice – šta mi slavimo? Mi slavimo najveće čudo ovoga sveta, braćo. Slavimo rođendan Crkve Božije. Šta je to rođendan Crkve Božije? Silazak Duha Svetoga na Svete Apostole, na Crkvu Hristovu, i vođstvo Crkve od strane Duha Svetoga kroz ovaj svet, i kroza sve svetove. Današnji Sveti Praznik pokazuje kakvo je sila i moć Gospoda Hrista i u čemu je naša vera. „Naša vera je u Sili i Duhu Svetome“[3] – kako veli Sveti Apostol. U Sili i u Duhu Svetome.
Gle, dvanaest ribara Galilejskih, dvanaest prostih seljaka, kreću u svet posle današnjeg Dana da propovedaju – koga? šta? Najveće čudo, najmilije čudo da propovedaju – Gospoda Hrista, Vaskrslog iz mrtvih! I da Njegovom silom, silom Duha Svetoga, čine čudesa koja ljudi ne mogu nikada činiti, bez Božanske Sile Božije. Dvanaest prostih ribara krenuli su posle ovog Velikog i Slavnog Praznika u svet. Radi čega? Da propovedaju Vaskrslog Gospoda Hrista. Vaskrslog Gospoda Hrista! To znači: da propovedaju Pobeditelja smrti, Pobeditelja greha, Pobeditelja đavola. Nisu se oni nikoga plašili u ovome svetu. Cela Rimska imperija ondašnja, cela carevina Rimska ustala je na njih. Oni su postali buktinje, koje su neznabošci spaljivali. Do trista trinaeste godina stalno je gonjeno Hristovo ime, Hristovi sledbenici. I ko je pobedio? Da li oružje Rimske imperije? Ne, ne, ne! Pobedilo je dvanaest prostih ribara Galilejskih. Čime? Silom Hristovom! Isceljivali su bolne, vaskrsavali mrtve, činili bezbrojna čudesa, izgonili đavole. Svet je bilo zaprepašćen i zapanjen, gonili su ih, primoravali da se odreknu toga. Ne! Niko se od njih nije odrekao Gospoda Hrista, svi su s radošću išli u smrt, svi su išli u pogibiju za Gospoda Hrista.
Tako je bilo u prvo vreme Hrišćanstva, tako je ostalo u svim vremenima. Tako je i danas. Koliko danas gone nas hrišćane, sa svih strana? Oduzimaju deci duhovne nebeske radosti. Nigde se ne dopušta da se Ime Božije slavi, da se deca uče Pravdi Božijoj, Istini Božijoj. Milioni, milioni hrišćana i danas umiru za Gospoda Hrista. Milioni, to što nikada nije bilo, u Rimskoj imperiji ginuli su za Gospoda Hrista. Na zemlji danas četiri milijarde ljudi, a milioni i milioni mučenika. Šta je to? Kakva to sila danas goni tebe i mene da neustrašivo propovedamo Gospoda Hrista, da verujemo u Njega, kada se ne dopušta da verujemo? To je ta Sila koja je pronela Ime Gospoda Hrista kroz svet, Ime Spasitelja, i danas ta ista Sila deluje u nama.
Pogledajte na Srpske svetinje, o kojima pišu gadosti ovih dana. Pogledajte Svete mošti naših Svetitelja. Pogledajte Svetog Vasilija Ostroškog. I danas dešavaju se evanđelska čudesa. Ko je taj Srbin a da ne zna, i ko je taj Srbin sa bolešću, a da se nije izlečio od ovog Slavnog i Divnog Svetitelja Božijeg? On, Sveti Joanikije Devički, Sveti Prohor Pčinjski, Sveti Gavrilo Lesnovski, zemlja Srpska puna je svetih moštiju čudotvornih. Evanđelska čudesa dešavaju se i danas, kao što su se dešavala za vreme Gospoda Hrista i Svetih Apostola, i kroz celu istoriju (Crkve).
Zato, mi hrišćani ne bojimo se smrti, ne bojimo se gonitelja naših. Neka znaju, mi imamo sigurno oružje za pobedu a to je smrt za Gospoda Hrista. Mi time pobeđujemo! Kada je veliki Svetitelj Božiji Grigorije Bogoslov, obratio se goniteljima hrišćana u četvrtom veku, on veli: Znajte da mi hrišćani imamo oružje sigurne pobede, a to (je) smrt za Gospoda. Mi sa radošću idemo i ginemo za Gospoda Isusa, jer pred nama je otvorena Večnost, pred nama je otvoren Večni Život, pred nama je otvoreno Carstvo Nebesko. Šta će nam učiniti ljudi, šta gonitelji današnji?[4] Mušice, mušice… Komarci koji pljuju na sunce i pljuvačke se vraćaju na njih same.
Da, mi smo pozvani kao hrišćani, da sebe usavršavamo Duhom Svetim, Duhom Koji je u Crkvi Hristovoj, Duhom Koji je Apostole načinio Mučenicima, i sve, (sav) bezbroj Mučenika, i bezbroj miliona Ispovednika Gospoda Hrista, i danas i juče i vavek. Šta treba da radimo sa svojoj dušom? Ono što su radili Sveti Apostoli sa dušama svih vernih: ispunimo verom u Gospoda Hrista, verom nepokolebljivom; ispunimo sebe ljubavlju prema Gospodu Hristu i prema braći svojoj; ispunimo sebe molitvom, postom, svima evanđelskim vrlinama; i tako mi stičemo Duha Svetoga, tako mi uzrastamo duh svoj, dušu svoju onebesujemo, činimo je besmrtnom i večnom, unosimo Duha Svetoga u nju.
Šta je cilj našega života? Cilj našeg života da steknemo što više Duha Svetoga, eda bismo mogli pobeđivati svaki greh, svako zlo, svakog đavola u ovom svetu. A to se stiče, braćo moja, pomoću molitve, posta, milostinje, milosrđa i svih ostalih evanđelskih vrlina. Cilj je našeg života steći Duha Svetoga,[5] a kod Njega steknemo, šta će nam učiniti ljudi? Naša je radost u tome što smo jači od smrti, ne samo od smrti, nego jači od svakog đavola, od svakoga greha. Zato, čuli ste na Svetoj Liturgiji: gore imajmo srca! Ne plašimo se naših gonitelja, ne plašimo se onih koji hoće da nam dušu otmu, nego sa verom u Gospoda Hrista mi ćemo pobeđivati sve neprijatelje vere naše. I smrću našom, ako treba.
Neka bi Blagi Gospod na današnji Dan, dao silu i moći da se duhovno rodimo, pošto je na današnji dan rođena Crkva Božija, a pošto je danas njen rođendan, danas je rođendan i svakoga hrišćanina, svih hrišćanina uopšte. Rođendan u Gospodu Hristu, rođendan u Večnosti našoj, rođendan za sve što je Nebesko i Nadnebesko.
Danas je, kako se veli u divnim pesmama crkvenim, završni Praznik, završilo se Spasenje. Kazao je Bog i Gospod Hristos čoveku radi čega je čovek u ovom svetu. Dao mu je sva sredstva za spasenje, dao mu je sva sredstva za oboženje, dao mu je sva sredstva za Život Večni. Zato ne prestajemo, braćo, smelo i hrabro, junački ispovedati Gospoda Hrista – tog Jedinog Pobeditelja greha, smrti i đavola. I Njemu se klanjati, živeti Njime, i u ovom i u onom svetu. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Jovanu 7,37-52; 8,12
  2. Lk. 24,51
  3. 1 Kor. 2,5
  4. Vidi njegovo Žitije pod 25. januarom. – Prim. uredn.
  5. Doslovna misao Sv. Serafima Sarovskog. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.