SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 4. na Vaznesenje – Spasovdan[1]
1977. godine u manastiru Ćelije
 
Zašto je stvoreno telo čovečije? Evo Praznika koji nam zaista kazuje zašto je Gospod sišao s Neba, uzeo na Sebe telo čovečije, živeo u telu, stradao, Vaskrsao i Uzneo se na Nebo. Šta je to? Kakva to velika tajna kruži oko sviju nas, i prolazi oko sviju nas?
Telo – to je velika tajna Božija. Telo čovečije, gle! Telo je veštastvo, ono teži, telo je vidljivo, a otkud nevidljive misli u njemu, otkuda nevidljivo osećanje u njemu? Kako to? Šta je ovo? Čudesna laboratorija, velika čudesa. Ko je ovo? Čovek kao velika tajna spušten je u ovaj svet od Boga, i tu tajnu, i tajnu bića čovečijeg, niko nije znao dok Gospoda Hrista nije sišao u ovaj svet, dok nije uzeo na Sebe telo čovečije, da nam kaže radi čega je dao telo svima nama.
I današnji Veliki Praznik zaista nam kazuje da je telo ljudsko dao da se ono uzvisi, da se ono onebesi, da se ono osveti, da se ono ohristovi, da se ono očisti potpuno i da se uznese ne samo iznad Neba, nego iznad svih Nebesa, iznad svih Anđelskih Nebeskih sila. U divnim pesmama crkvenim veli se kako se Anđeli čudiše na Nebu kada videše telo čovečije, Gospoda Hrista kada se uznosi sa telom. On su znali i gledali tela ljudska na zemlji, uprljana gresima i strastima, ta smrtna tela ljudska.
Gle! U Hristu Isusu, šta se zbiva? To telo, što je On uzeo na Sebe, telo ljudsko uznosi iznad svih Nebesa, iznad svih Angela i Arhangela. To znači: telo ljudsko je veće božansko veličanstvo negoli Sveti Anđeli. Razumljivo veće, jer da se Gospod nije uzneo na Nebo sa telom, mi bi ostali crvinjak. Naše telo šta bi značilo? Ušavši u grob da ga raznesu crvi i zmije. Gospod Blagi i Čovekoljubiv proslavi ga slavom koji ga niko proslavio nije, niti može uzvisiti, iznad Heruvima i Serafima, iznad Angela i Arhangela, da nam pokaže – šta? Da nam pokaže da smo mi zato stvoreni da živimo večno iznad svih Nebesa, da živimo sa Anđelima kao sa braćom našom, da živimo Večnim Životom. Eto, današnji Veliki Praznik kazuje nam to da je čovek, da je telo čovečije stvoreno za Večni i Besmrtni Život.
Zato je Gospod i došao u ovaj svet da nam kaže kako treba živeti u njemu, kako treba živeti sa ovim tajanstvenim telom koje mi nosimo na sebi, kako treba živeti sa ovom dušom koju mi nosimo u sebi. Sve su to tajne velike, Svete Božije Tajne! Dokaz – današnji Sveti Praznik. I Gospod nam kazuje kroz Sveti Veliki Praznik da je On zato postao čovek da čoveka učini blagodatnim Bogočovekom. Da čoveka usavrši, da čoveka ispuni Božanskim silama. Dokaz – Sveti Apostoli. Nemoćni ljudi, ribari Galilejski, prosti, neknjiževni, šta se zbiva? Kad se obukoše u Silu sa visine, kako se veli u Delima Apostolskim, oni onda počeše činiti čudesa, kakva niko sanjao nije.[2] Oni tako podigoše (=isceliše) čoveka da su se svi pitali u čudu: Otkud ovim ljudima, ovi su neknjiževni i prosti ljudi, a gle! vaskrsavaju mrtve, isceljuju od svih bolesti – otkud njima ta sila?[3] – Od Gospoda Hrista! Oni najbolje pokazuju i ukazuju na to da je Hrišćanstvo u ovom svetu proširilo se, i osnovalo se, utemeljilo se, ne naukom, ne filosofijom, ne tehnikom, ne civilizacijom, ne kulturom, nego – verom u Gospoda Hrista.
On je zato i Vaskrsao i Uzneo se na Nebo, da pokaže da je to put i nama ljudima. On je Čovek, i kao Čovek, učinio je sve da nas spasava i vaskrsava sa Sobom, savladava[4] sa Sobom. Sveti Apostol Pavle premudro piše da mi nekada bejasmo mrtvi grehom, ali Gospod Hristos dođe u ovaj svet i On postrada i Vaskrse i Uznese se na Nebo, i na taj način uznese i nas na Nebo.[5] Dokaz – On; dokaz – Presveta Bogomajka, Koja je iz groba posle tri dana uznesena u Nebeski svet, i sedi s desne strane Boga Oca.
Da, današnji Sveti Veliki Praznik kazuje nam tajnu čovekova bića i tajnu Hristovu, a to su dve najvažnije i najglavnije tajne u ovome svetu. Tajna nas ljudi kao ljudi zavisi od Gospoda Hrista koji je postao Čovek. Jer On je radi nas postao Čovek, radi mene, radi tebe i radi svakog ljudskog bića. Kakva odgovornost! Šta mi sve dobijamo od Njega? Dobili smo dušu besmrtnu, dobili smo savest da se po Njemu upravljamo; On nam je dao Njegovo Sveto Evanđelje da mi ispunimo biće svoje Evanđelskim vrlinama: ljubavlju, molitvom, postom, bdenjem, milošću, milosrđem krotošću; sve to nebeske vrline, sve su to vrline koje treba mi da izvršujemo u ovom svetu da bismo pripremili sebe, ljudska bića, pripremili dušu svoju i telo svoje za Večni Život iznad svih Nebesa, iznad svih Angela i Arhangela. Kakva čast čoveku! Kakva sila, kakva moć u čoveku! Pobeđuje smrt sa Gospodom Hristom, pobeđuje đavola sa Njim, pobeđuje grehe! I eto čistog čoveka, evanđelskog čoveka, čoveka večnoga.
I ti i ja, svaki čovek je besmrtno biće. Kada sretneš čoveka reci sebi: ovo je moj večni brat, mi ćemo zajedno biti na onome svetu u večnosti. Tako, da ljubimo jedan drugoga, da činimo dobro jedan drugome, da mislimo dobro jedan drugome, da ne zavidimo, da ne pakostimo, da nikakve grehe ne činimo. Zato je Gospod postao čovek da pokaže da čovek može živeti bez greha, kada hoće.
Čujete u divnim molitvama crkvenim: molimo da sav ovaj dan savršen, miran i bezgrešan, poživimo, i bezgrešan.[6] To znači, ako mi potrebujemo molitvu, post, moramo primorati sebe da živimo bez greha. Reci sebi: danas neću nikome zavideti, danas neću reći ni jednu rđavu reč nikome, i gle, to pokazuje da ti zaista živiš bez greha. A to Gospod hoće od nas, od nas koje je stvorio za večna bića, za besmrtna bića, bića koja pobeđuju smrt, greh i đavola.
Neka bi Blagi Gospod, molitvama Presvete Bogomajke i svih Svetitelja, dao svakome od nas, i svima pravoslavnim hrišćanima, svima ljudima, dao Božanske sile da pobedimo greh, da pobedimo smrt, da pobedimo đavole. Da živimo sveto i bezgrešno u ovome svetu, eda bismo udostojili se Nebeskog Carstva i života iznad svih Heruvima i Serafima u večnosti Čudesnog i Divnog Gospoda Hrista, Kome neka je čast i slava, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Luki 24,36-53
  2. Lk. 24,49; D. Ap. 2,412; 3,29 itd.
  3. D. Ap. 4,1314
  4. Verovatnije: savaznosi sa Sobom. – Prim. uredn.
  5. Ef. 2,56
  6. Prozbena jektenija. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.