SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 2. na Sveto Bogojavljanje
1966. godine u manastiru Ćelije
 
Hristos se javi! Vaistinu se Bog javi! I objavi svu istinu o Bogu, svu istinu o čoveku, svu istinu o svetu, svu istinu o tebi, o meni, o svakome ljudskom biću; svu istinu o nebu, svu istinu o zemlji, svu istinu o svima bićima i svima stvarima. „Javio si se, Hriste Bože, i svet si prosvetio“, tako se završava današnja najvažnija pesma i molitva. Javio si se Hriste Bože i svet si prosvetio, slava Tebi![1]
Dok Bog nije sišao u ovaj svet, šta je ovaj svet bio? Tamnica, mrak, mrtvačnica, pakao… Sišao je Gospod s Neba i postao čovek. To je najvažniji događaj u svima svetovima. To je najvažniji događaj za čoveka, za svakog čoveka, za svako ljudsko biće. Gle, u telo čovečije obukao se Bog, i time pokazao, šta? Pokazao da je On telo naše i nas ljude stvorio za Boga da mi smestimo Boga u sebi[2]. Javio se Bog i Gospod Hristos i gle, kazao svu istinu o Bogu, kazao svu istinu o Svetoj Trojici, kazao nam Istinitog Boga i pokazao, ne samo kazao nego i pokazao[3]. Jer On, On i jeste Istiniti Bog. Dokaz: jači od smrti, jači od đavola, jači od greha, jači od svakog ljudskog bića, jači od svih svetova…[4] Eto On Istiniti Bog u telu ljudskom raskinuo okove smrti, vaskrsao iz mrtvih, razrušio pakao, skrhao, obezoružao đavole. Da, to samo može činiti Istiniti Bog!
I On, Istiniti Bog, Istinita Svetlost, sišavši u naš svet obasjao je sve takozvane bogove, obasjao je lažne bogove. Pun je svet bio do dolaska Gospoda Hrista lažnih bogova… lažnih učitelja Apolona, Zevsa i drugih i drugih. Pun je svet i danas lažnih bogova. I danas, Evropa naročito, postala je tržište, tržište na kome sebe prodaju lažni bogovi, lažni spasioci čovečanstva, lažni usrećitelji roda ljudskog. Obasjani svetlošću Hristovom oni pokazuju ko su, oni pokazuju šta su. Vi koji nama nudite sreću, usrećujete Evropu, Ameriku, Aziju, Afriku … Puno planova u svakom džepu, planova za spasavanje sveta, šta vi možete? Možete li da nas odbranite od zla? Ne. Možete da nas odbranite od nepravde? Ne. Sve je više nepravde u ovom svetu kojim vi vladate, sve je više zla u ovome svetu kojim vi upravljate, sve je više smrti u ovome svetu kojim hoćete potpuno da zavladate. Rat ovde, rat onde, klaonica ovde, klaonica onde, to su lažni bogovi i usrećitelji čovečanstva.
Gospod došao u ovaj svet na današnji veliki i sveti dan, krstio se u Jordanu i osvetio vodu i osvetio svu prirodu. Vi ste svedoci toga, tog neprekidnog čuda Njegovog. I danas ćemo osvetiti vodu, i danas ćemo osvetiti sve vode, i danas ćete vi zahvatiti Svetu Vodicu koja se ne kvari. Gle, šta čini Istiniti Bog! Vodu, mrtvu vodu pretvara u čistu, i besmrtnu, i nepokvarljivu. A to čini On zato da bi pokazao da mi koji se krštavamo tom Svetom Vodom, mi se očišćujemo i mi se obesmrćujemo. Iz nas se progoni sve što kvari našu prirodu, progoni sve što je smrtno, sve što je đavolsko, sve što je zlo, grehovno. Kada se mrtva voda, mrtva priroda osveti i prosveti Gospodom Hristom šta je …[5] čovekom koji je sazdan po slici i prilici Božjoj.
Danas divna molitva i crkvene pesme koje se pevaju i čitaju ovih dana, sve govore o tome kako se sva priroda uplašila videvši Boga: „vode se uplašile i pobojale, videvši Gospoda Hrista, videvši Tvorca svog gde se krštava; Jordan se uplaši i vozvrati se“, udari unazad; vode se zapanjiše, Anđeli s neba sleteše da vide čudo neviđeno, da vide Boga koji u vodama Jordanskim očišćuje svet, razmrskava glave demona, i spasava ljude od večne tame i večne pomrčine.[6]
Gospod Hristos, pokazavši nam Istinitog Boga, dao nam je znanje i svetlost da nas nijedan lažni bog ne zavede. Tako hrišćanina, pravog hrišćanina, nikakvi lažni bogovi, nikakva lažna učenja zavesti ne mogu. Gospod je sišao u ovaj svet, Svetlost Nezalazna, Svetlost Božanska, i obasjao sav svet od vrha do dna, obasjao sav svet i pokazao šta je Istina, a šta je laž. Istina je samo ono što je od Boga, samo je On Istina Gospod Hristos![7] Sve drugo što je protiv Njega i što nije od Njega – eto laž do laži. U to se može uveriti svaki od vas. Sa Gospodom Hristom ti uvek putuješ iz istine u istinu, i živiš istinom i istinom. Bez Njega, lako se svaki od nas spotiče i, avaj, ne zna ni šta je istina, ni šta je laž.
Gospod je sišao u naš zemaljski svet i obasjao sve što se zbilo u ovome svetu, osvetlio pravdu i nepravdu. Pravda! Šta je pravda? Pravda je Njegovo Sveto Evanđelje – Pravda je On! A nepravda sve što je protiv Njegovog Evanđelja. Ko ima oči da vidi neka vidi: može videti i danas. Ko ima uši da čuje, neka čuje: može to čuti i danas. Sišavši u ovaj svet Gospod je kao Sunce, Neugasivo Sunce nesravnjeno jače od ovog sunca, svetlije i blistavije obasjao sve dubine našega života, sve dubine neba i zemlje, obasjao sve od pakla do Raja, od đavola do Boga, i time pokazao šta je dobro, a šta je zlo. Dobro je samo ono što je od Boga, a zlo je sve ono što je od đavola. Eto nauka od Gospoda Hrista.
Putevi koji sa zemlje vode ka Nebu, kakvi su to putevi? Te puteve je Gospod obasjao, i te je puteve osvetlio i prosvetlio, i pokazao da putevi koji sa zemlje vode ka Nebu, vode u Carstvo Nebesko, u Raj. Ali, isto tako, pokazao i puteve koji sa zemlje vode naniže, koji vode u pakleni svet, u carstvo zla, u carstvo crnih demona. On kazao tajnu svake stvari u ovome svetu, On kazao istinu svakome čoveku o njemu samom. Gle, On je obasjao čoveka u svima njegovim dubinama i visinama. Pokazao je i objasnio je radi čega je čovek u ovome svetu, šta je čovek, radi čega je čovek? Telom od zemlje, a dušom od Boga. To je nauk Hristov o čoveku. Ne samo to, nego je obasjao još i čoveka u svima večnostima. I telo i duša stvoreni su za Život Večni to je nauk Gospoda Hrista, neviđen i nečuven. Ne samo nauk, nego i dar; to niko ne može dati čoveku osim Njega: Večni Život, vaskrsenje tela, vaskrsenje duše i pobedu nad smrću. Čovek je stvoren da u ovome svetu stekne Život Večni.
Stiče ga Gospodom Hristom Koji pobeđuje smrt Svojim vaskrsenjem dajući svima nama silu da na dan Strašnoga Suda svi mi vaskrsnemo sa telima svojim iz smrti. To je put naš, put koji je Gospod Svojom Božanskom svetlošću obasjao. I put tvoj i moj, i put svakoga čoveka proteže se ili od zemlje do Neba, ili od zemlje do pakla. Trećeg puta nema.
Tu istinu kazao je i objasnio i objavio Gospod Hristos. Njegovo Evanđelje, sva Crkva Njegova, sva je u tome i na tome da nauči čoveka, da mu da Život Večni. Eto, to je naš cilj, braćo, u ovome svetu, nikakav manji i drugi cilj. Jesmo li služili Istinitome Bogu, Koji je, eto, danas pokazao i objavio Sebe svetu? I ne samo danas, nego eto dve hiljade godina pokazuje Sebe Gospod Hristos da nema drugog Boga i da je On jedini Koji osigurava čoveku večni smisao i daje mu Večni Život. Kako živimo mi u ovome svetu, radi čega živimo? Eto, Gospod naš je dao Svoje čudesno Evanđelje, dao nam je i Božanske sile[8], ne samo nauku i učenje, nego nam je dao i silu da to učenje ostvarimo, da to učenje u život pretvorimo.
Šta je Sveta Tajna Krštenja, kojom se Gospod danas krstio, a mi smo se krstili, posle svog rođenja na ovaj svet? Šta je Sveta Tajna Krštenja? Krštenjem se oblačimo u Gospoda Hrista[9], to je ono što Gospod pokazuje na Jordanu. U svakom čoveku koji se krštava, u svakome detetu, Gospod uništava demonsku silu, uništava zlu veliku strašnu đavolsku silu. I čovek kršten, svaki hrišćanin dužan je kao onaj koji se obukao u Gospoda Hrista, da živi po Evanđelju Hristovom: da Njegov život ponavlja u ovome svetu, da čini dobra koja je i On činio, da bude milostiv kao što je i On bio milostiv, da bude pravedan kao što je i On bio pravedan. Reći ćeš: Ne! Ja ne mogu! Da, istina: On je Bog, a ti si čovek. Zato kao čovek da se neprestano trudiš, da raste pravda tvoja u tebi, da raste ka Bogu i ljubav tvoja i molitva tvoja, i post tvoj, da sve to podiže tebe ka Nebu kao hrišćanina. Ne dopusti da te gresi svaljuju u pakao, a gresi nikuda ne vode nego u carstvo zla.
Gospod je došao u ovaj svet, dao nam je sve Božanske sile koje su nam potrebne za Život Večni, koji počinje ovde i završava se u onom svetu. Svaki od nas kao hrišćanin ima taj zadatak, jedan jedini zadatak: da sebi osigura, čestitim i poštenim životom u ovome svetu, Život Večni na onome svetu. To je cilj i moj i tvoj i svakog ljudskog bića. Zato mi hrišćani ne prestajemo slaviti Gospoda Hrista, Koji je postao čovek; On, Istiniti Bog, javio se i živeo na zemlji među ljudima, izgradio naše spasenje, izgradio pobedu nad smrću, izgradio Večni Život za svakoga od nas. Da, nemamo opravdanja ako svesno grešimo i ne kajemo se.
Pomisli radi koga je došao Gospod u ovaj svet? On Bog postao je čovek da te nauči Božanskom dobru. Božanskom dobru, a ti i dalje srljaš iz greha u greh, iz zla u zlo…[10] Da Spasitelj u ovaj zemaljski svet nije došao i govorio vam, greha ne biste imali[11]. Ali pošto je On došao i kazao vam svu istinu o nama, o svetu, o čoveku, o svakoj stvari, onda nemamo izgovora ako gazimo Njegove zapovesti, ako ne živimo po Njegovom Svetom Evanđelju.
Ako ništa drugo neka nam Sveta Voda Bogojavljenska bude učitelj i voditelj u Život Večni. Eto, mi ćemo se kroz pola sata moliti Bogu i osvetiti vode i moliti se da nam Sveta Voda, Vodica Bogojavljenska bude voditelj u Život Večni, voditelj. I ti u svojoj kući držeći Svetu Vodicu, gledaj na nju kao na živo biće, kao na anđela koji te vodi u Život Večni. Sveta Vodica je zato u svakoj hrišćanskoj kući da njome osvećujemo sebe i svu kuću svoju, da izgonimo iz nje nečiste sile, ali prvo iz duše svoje.
Sada kažemo ovo o bezbrojnim Svetiteljima Crkve Hristove, to su učitelji Crkve naše: Sveti Jovan Krstitelj, Sveti Apostoli, Prepodobnici, Mučenici… Hiljade i hiljade svetih voditelja u Život Večni. Svaki voditelj, eto Večnoga Života, eto Gospoda Hrista ponovljenog u svakom Svetitelju. A Svetitelji su ljudi kao i mi. Zato je naše da se trudimo, da pobeđujemo u sebi svako zlo i da ispunjujemo sebe svakim evanđeljskim dobrom. Gospod Koji se danas krstio u Jordanu radi nas i radi našega spasenja…[12]
 


 
NAPOMENE:

 1. Tropar Bogojavljenja. Prim. uredn.
 2. Kol. 2,9-10
 3. Jn. 1,18
 4. Par reči nejasno na magnetofonu. Prim. prepis.
 5. Nekoliko reči nejasno na traci. Prim. prepis
 6. Delom doslovno prevedene, a delom prepričane Bogojavljenske crkvene pesme. Prim. uredn.
 7. Jn. 14,6
 8. 2 Petr. 1,3
 9. Gal. 3,27
 10. Par reči nejasno na traci. Prim. prepis.
 11. Jn. 15,22
 12. Kraj trake na magnetofonu (nezavršena Beseda). Prim. prepis.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.