SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda na Tominu Nedelju[1]
1965. godine u manastiru Ćelije
 
…[2]
Hristos Voskrese! i svima nama osmisli život i pokaza šta je Bog i šta je čovek. Pokaza nam Gospod Hristos da čovek bez Boga ostaje u smrti, sav je mrtav, sav smrtan. A On, Bogočovek, eto vaskrsao iz mrtvih, pobedio smrt radi nas, Vaskrsenjem Svojim osigurao besmrtnost čoveku, biću ljudskom dao ono što niko nije. Njegovo Vaskrsenje i jeste najvažniji događaj u istoriji svih svetova. Vaskrsenje Gospoda Hrista je najvažniji događaj u istoriji roda ljudskog. To jeste najvažniji događaj i za mene i za tebe u istoriji moga života i istoriji tvoga života.
Šta bi bila istorija moga života da Gospod nije vaskrsao? Kratak put od kolevke do groba, put pun trnja, pun stradanja i strahota. Ali sa Njim Vaskrslim sve se menja. I ja i ti se menjamo, odjednom postajemo besmrtni ljudi, besmrta bića, bića koja su jača od smrti. Gle, čovek postao jači od smrti! To je pobeda, jedina istinita pobeda u ovome svetu. I Gospod je zato Jediii Istiniti Pobednik u svima svetovima što je pobedio smrt. Da Gospod nije vaskrsao sve bi bilo uzalud. Našto sunca, našto nebesa, kad ja i ti završavamo smrću, kad je poslednja naša stanica grob! Ako Gospod Hristos ne vaskrse, veli Sveti Apostol, uzalud propovedanje naše, uzalud Evanđelje, uzalud i vera naša.[3]
Jer, čime se Gospod Hristos razlikovao od ljudi, od drugih moćnika ovoga sveta, od careva, od kraljeva pobednika? Čime se odlikovao, čime bi On to bio veći i zašto bismo mi u Njega verovali? Da nam nije darovao pobedu nad smrću, da nije vaskrsao iz mrtvih, ne bismo verovali u Hrista. Smrt bi bila jača i od mene, i od Njega, i od tebe, i od svakog ljudskog bića. Sve bi se napunilo smradom i gnojem. Zašto ne verovati u Njega, jer On nam je više dao nego što je dao neki samozvani filosof, ili Platon, ili Sokrat, ili neki naučnik, ili neki vojskovođa, ili neki junak. Njegovo Vaskrsenje i jeste ono što nas čini izuzetnim bićem u svima ljudskim svetovima, i jeste i pokazuje da je On zaista Istiniti Bog, jer je jači od smrti, a zato jači od greha, jači od đavola. To je On i niko drugi sem Njega.
I zato, ako On nije vaskrsao, uzalud vera naša[4], uzalud molitva naša, uzalud ljubav naša, našto nam sve to kad završava grobom i smrću. Zato što je On vaskrsao i Vaskrsenjem Svojim osigurao besmrtnost nama ljudima – eto, zato mi verujemo u Njega i danas posle dve hiljade godina i verovaćemo uvek kroza sve vekove i svetove u Večnost. Eto Njegove sile, sile jače od svih Njegovih protivnika, od svih hristoboraca, od svih bezbožnika. Uzalud jurišaju ljudi na ono što je jače od smrti. I današnji bezbožnici jurišaju na Njega, novi hristoborci, novi Pilati, nove Jude. To su napadi bezbrojnih senki, senki na Sunce!
Gle, mi danas slavimo slavnog i neustrašivog Apostola Tomu, Nije on olako poverovao u Gospoda Hrista, u Njegovo Vaskrsenje. Svi su oni posumnjali u Vaskrslog Gospoda Hrista, u početku niko nije verovao. Kada su Svete Mironosice javile da je Gospod vaskrsao, veli se u Evanđelju, ne verovaše[5]. Kada su dva učenika išla putem u Emaus i Gospod im se javio, ni njima ne verovaše[6]. Nikome ne verovaše. Ali, pošto se Gospod javljao četrdeset dana posle Svog Vaskrsenja neprekidno učenicima Svojim, i ubedio ih je: ,Ja sam Glavom, opipajte ruke moje i noge moje, nisam ja duh“[7], Apostol Toma, kada mu Jedanaestorica kazaše da se Gospod javio, da je vaskrsao, da je živ, rekao je: „Neću verovati dok ne metnem prsta svoga u ranu od klinaca, i dok ne metnem ruku svoju u rebra njegov, neću verovati[8]. Ne, ja nisam slep, i hoću da proverim.
Posle osam dana Gospod se javlja opet, na isti način ulazi kroz zatvorena vrata, staje među učenike i veli: „Mir vam“! Tada se obraća Tomi i veli: „Pruži amo prst svoj i vidi ruke moje. Pruži amo ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran“. Toma to učini i uskliknu: „Gospod moj i Bog moj“[9]. Najveći dokaz da je Gospod vaskrsao. Eto, i neverni Toma opipao je Gospoda Hrista Vaskrslog, uverio se da je On zaista Onaj isti Koji je bio s njima pre raspeća i pre pogreba i uskliknuo klik vere: Gospod moj i Bog moj!
To čudo Gospod je pokazao Apostolu Tomi i ubedio ga u Svoje Vaskrsenje, to čudo i jeste samo radi toga da bi se Apostol Toma uverio da je On Bog, ništa manje od toga, da je On Gospod. Jer ako nije Gospod, zar bi mogao pobediti smrt?! I šta je to što nam je mogao dati ma ko drugi? Zato Sveti Evanđelist Jovan i veli: „Ova se čudesa napisaše, ali je mnogo čudesa koja se nisu napisala u ovoj knjizi, a ova se napisaše da verujete da je Isus Hristos Sin Božiji, i da verujući u Njega imate život, Život Večni“[10]. Eto, to nam donosi Gospod Vaskrsenjem Svojim, pokazuje kako je On Bog, Sin Božji; i vera naša u Njega Vaskrslog, eto daje nam Život Večni, daje nam Besmrtnost.
Čoveče, ti nisi više u vlasti smrti! Ti, ti si besmrtno biće, jači od smrti. To je dar Gospoda Hrista, najveći dar koji je mogao dati rodu ljudskome. Apostol Toma pošto je video, verovao je: „Blago onima koji ne videše, i verovaše“[11]. Jer, u pitanju je nešto važno za čoveka, i najvažnije: besmrtnost je tvoja u pitanju i moja, Život Večni i moj i tvoj. Veruj! Zar Ja da slažem tebe? Ja, Gospod i Bog! Ja Koji Sam postao čovek radi vas. Vera u Mene, to je vera u Istinitog Boga. Blaženi oni koji ne videše, i verovaše.
Kad je Gospod Hristos postao čovek i došao u ovaj svet, živeo u svetu trideset tri i po godine, da nije umro i vaskrsao On bi ostao jedan običan učitelj roda ljudskog, a ovaj svet ostao bi nadalje ogromna grobnica, grobnica u kojoj čovek za čoveka nije ništa drugo nego leš do leša, leš do leša, leš do leša… Kakva je sloboda biti čovek bez Hrista? A On je darovao Vaskrsenje (i Život Večni)…[12] To je ono što je On doneo svetu, najvažnije i najnovije i večno. Piše u Svetom Evanđelju da je Sin Božji došao i dao nam je razum „da poznamo Istinitoga Boga i da budemo u Njegovome Istinitome Sinu Božjem, Isusu Hristu[13]. On je Istiniti Bog i Život Večni[14]. Bogočovek Hristos je Jedini Istiniti Bog i Život Večni. Život Večni i moj i tvoj, jer samo u Njemu mi možemo imati Život Besmrtni i Večni – u Bogu Istinitome. Niko od lažnih bogova ne može dati meni Život Večni i Besmrtnost. To ima samo Bog i daje samo Bog.
Zato je Gospod Hristos nezamenjiv za svakako ljudsko biće u ovome svetu, za rod ljudski. Njega ničim i ničime ne možemo zameniti. Bez Njega sve je užas, sve strahota, sve smrt! Iza smrti đavo, tvorac smrti, tvorac greha – đavo! On vlada čovekom kroz greh, kroz smrti vlada rodom ljudskim, kroz grehe, kroz bezbrojne smrti – sve do Vaskrsenja Gospoda Hrista bio (je) svevladar, svecar. Gospod Vaskrsenjem razorio državu smrti, razorio pakao, razorio smrt, razorio greh, tu silu smrti, jer greh kada sazri rađa smrt, veli se u Svetom Evanđelju[15].
A mi ljudi, tek u Gospodu Hristu postajemo pravi ljudi. Hrišćanstvo, braćo moja draga, nije ništa drugo nego svedočanstvo o Vaskrslom Gospodu, o Večno Živom Gospodu i o besmrtnosti mojoj i tvojoj. Gospod je vaskrsao ne Sebe radi, već nas ljudi radi, radi našega spasenja. Jer sve što je Njegovo On je, postavši čovek, dao nama ljudima. Radi čega? Radi spasenja našeg od greha,od smrti, od đavola. Hrišćanin u ovome svetu nije ništa drugo nego stalni svedok Večno Živoga Gospoda Hrista, Pobednika smrti.
Mi hrišćani, svi smo mi lični svedoci Vaskrsenja Hristovog. I mi u ovome svetu na zemlji, još dok nismo prošli kapiju smrti, i na onome svetu, mi i živimo Vaskrslim Gospodom Hristom, i svedočimo da je On zaista vaskrsao i da smo mi besmrtni. Kako? Kako mi svedočimo, ja i ti, da smo zaista besmrtni, da smo zaista Hristovi, da smo zaista sluge Vaskrsloga Gospoda? – Mi svedočimo time što mi silom Hristovom pobeđujemo greh, a greh, svaki greh je proizvodilac smrti, svaki greh je mali grob; i kad ti silom Hristovom, silom vere u Vaskrsloga Gospoda pobediš neki greh u sebi: pakost – zlobu, zavist, ti pobeđuješ smrt, ti vaskrsavaš sebe iz groba, iz bezbrojnih grobova. Kako da. svedočiš ljudima da si ti zaista besmrtno biće, jače od greha, jače od smrti, jače od đavola, tebi i meni i svakom ljudskom biću koje ide za Njim? – Verom. O, ako vere nema taj čovek, nedovršen je čovek, nezavršen čovek. Počeo da biva čovek i zamro, i umro bez vere u Vaskrsloga Gospoda Hrista.
Jedan veliki mudrac, Sveti mudrac i Sveti filosof, Isak Sirin, kada je hteo da kaže šta je najveći greh u našem zemaljskom svetu, koji je greh najveći greh, rekao je: „Greh je neosetljivost za Vaskrslog Gospoda!“ Neosetljivost čoveka za Vaskrslog Gospoda… Ako čovek ne oseća Vaskrsenje Gospoda Hrista, da je On zaista vaskrsao, on čini greh, svegreh, greh u kome su ove smrti. Takav čovek ne oseća besmrtnost svoju, ne oseća se besmrtan. Kada ti osetiš da je Gospod Hrist zaista vaskrsao i poveruješ u Njega, u isto vreme osećaš da si ti besmrtan, da si večan, da je smrt pobeđenje i za tebe. Čovekoljubivi Gospod pobedio smrt, sve smrti, i za tebe.
Zato je vera u Vaskrsenje Gospoda Hrista najvažnija za ljudsko biće u ovome svetu. Bez nje čovek je smrtan, sav smrtan, sav mrtav! A vera u Vaskrsloga Gospoda Hrista, eto diže iz svih smrti, vaskrsava ga iz svih grobova. I mi hrišćani, mi se ne bojimo nikakvih smrti koje mogu učiniti nama ljudi ili đavoli u ovome svetu. Jer smo jači, jači od svake smrti, od svakog đavola – kroz Vaskrslog Gospoda Hrista. Njime mi pobeđujemo sve smrti, sve grehe i sve đavole! Zato, nema sile ni u paklu, a kamoli na zemlji, koja nas može odvojiti od ljubavi Hristove[16].
Njemu Čudesnome, Gospodu Vaskrslome, Pobedniku svih naših smrti, svih naših demona, svih naših grehova, neka je večna slava i čast.
Hristos Voskrese! Vaistinu voskrese!
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Jovanu 20,19-31
 2. Početak besede nije snimljen na magnetofonu, – Prim. prepis.
 3. 1Kor 15,14
 4. 1 Kor 15,17
 5. Mt 28,17
 6. Lk 24,13-33
 7. Lk. 24,39
 8. Jn. 20,25
 9. Jn. 20, 26-28
 10. Jn. 20,30-31
 11. Jn. 20,29
 12. Umesto nečujnih reči na magnetofonu reči u zagradi dodate po smislu. – Prim. uredn.
 13. 1Jn. 5,20
 14. 1Jn. 5,11
 15. Jak. 1,15
 16. Rm. 8,35

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.