SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 1. na Sveto Bogojavljanje
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Hristos se javi! Vaistinu se javi!
Vaistinu se Bog javi. Bog se javi i svu nam istinu o Sebi objavi. Kaza nam ko je On. Kaza nam da je Bog Sveta Trojica: Otac, Sin i Duh Sveti. Kazavši nam najveću tajnu, Gospod Hristos je pokazao Sebe kao Istinitog Boga među ljudima na zemlji, kao Istinitog Boga među mnogim lažnim bogovima na zemlji. Jer bez Istinitog Boga ljudi tumaraju na ovome svetu, traže bogove i nalaze puno lažnih bogova. Eto, po velikom čovekoljublju Svom Gospod Hristos silazi na zemlju, postaje čovek, objavljuje Sebe kao Bogočoveka, objavljuje da je u Njemu sav Bog i pokazuje celim životom Svojim, celokupnim iskupljenjem roda ljudskog, celokupnim spasenjem roda čovečanskog, pokazuje Sebe kao Istinitog Boga. Zato se današnji sveti Praznik naziva Bogojavljenje. Danas je Bog javio Sebe svetu.
Na Božić Gospod se Hristos rodio kao malo Detence. Desilo se veliko čudo, ali neznano čudo. Ko je On saznali su pastiri, objavili su Anđeli, ali mali krug ljudi je to saznao. Do tridesete godine Gospod je išao kroz ovaj svet, živeo u ovome svetu ćutke, noseći na sebe sve grehove sveta ovoga. I danas, danas je On Sebe kazao svetu, ko je On. Današnji Praznik naziva se Bogojavljanje, a ne Uskrs. Zašto? Gle, na Uskrs je Gospod pobedio smrt. Zar to nije velika pobeda, zar to nije velika radost za ljudski rod? Nesumnjivo, beskrajna radost. Ali, Uskrs nije nazvan Bogojavljanje; ni Preobraženje Hristovo nije nazvano Bogojavljanje; ni Božić nije nazvan Bogojavljanje. Zašto? Zašto ni Duhovdan nije nazvan Bogojavljanje kad se Duh Sveti javio i sišao na Svete Apostole u vidu ognjenih jezika i taj se veliki praznik ne naziva Bogojavljanje, a današnji praznik se naziva Bogojavljanje. Zašto?
Zato što je ovaj Praznik pokazao jedno veliko čudo koje je počelo na današnji dan i evo traje dve hiljade godina. Gospod Hristos na današnji dan krstio se u Jordanu od Svetog Jovana Krstitelja i tako osnovao veliku i presvetu tajnu Svetog Krštenja, tajnu kojom spasava rod ljudski, tajnu svetu kojom se mi grešni ljudi oblačimo u Gospoda Hrista, kako se veli u Svetoj Tajni Krštenja.
Šta smo mi uradili sa prvorodnim grehom našim, šta su naši praroditelji uradili u Raju pošto su učinili greh? Skinuli sa sebe sve što je božansko i obnažili sebe do stida i srama. Gospod je došao da nas obuče u Božansku silu da nam ponovo vrati one božanske moći koje smo imali pre nego što je naš praotac i naša pramati pala u greh. Gospod je osnovao Svetu Tajnu Krštenja kada se krstio u Jordanu da nam da to sveto sredstvo da se spasemo greha, đavola, smrti.
Ti sumnjaš. Da li je to tako pitaš se? Velika tajna po sredi. Javlja se Sveta Trojica. Gospod, Sin Božji, krštava se u reci u Jordanu, a to sve spasava ljudski rod od greha, od smrti. Ja hoću dokaze. To sve može biti bajka. Vaskrsenje Hristovo može biti bajka i skaska i priča. Duhovdan može biti bajka i skaska i priča. Ali, eto za današnji dan Gospod je ostavio očigledno čudo, čudo vidljivo i opipljivo svetu vodu, Svetu Vodicu. Otkako se Gospod krstio, otad je blagodat Božja sišla na svu prirodu. Bogojavljenska voda, kako se veli u današnjim crkvenim molitvama, Gospod je osvetio vodu, a voda sačinjava najveći deo u svima svetovima, najveći deo u telu čovečijem. Voda, voda osvećena!… Eto, kako se osvetila onda, tako se i danas Vodica osvećuje silom Gospoda Hrista. Kada sveštenik Božji osveti Vodicu šta je to? Kakav je to dokaz, šta to znači? Mrtva voda ne kvari se posle osvećenja, mrtva voda postaje prosto besmrtna, ostaje čitava, ne kvari se, ne truli. Ko to čini, ko je to uradio? Sila Gospoda Hrista, Božanska sila Njegova.
I to čudo mi gledamo svojim očima svaki dan. Kad god sveštenik uđe u tvoju kuću i osveti Vodicu, gle, dešava se to veliko čudo. Duh Sveti osvećuje vodu u tvome domu i ti imaš jedan dokaz istinitosti tvoje vere pravoslavne. Gospod Hristos neposredno osvećuje vodu, jer to niko od ljudi učiniti ne može. Niko od ljudi, ni sav rod ljudski ne može učiniti to čudo, ni sve nauke, ni sve laboratorije naučne ne mogu vodu da očiste tako da se nikada ne pokvari. I najočišćenija voda u apoteci pokvari se u toku određenog vremena. Ali Vodica Bogojavljenska, Vodica koju sveštenik osveti, ona se nikada ne kvari.
To čudo ostavio je Gospod kroz dve hiljade godina do današnjeg dana i do Strašnoga Suda. I kada ti i ma ko drugi posumnja i rekne: „Kako ću ja da verujem da je Hristos Istiniti Bog? Ko mi to može kazati?“ Reci mu: „Evo, evo Svete Vodice. Ona pokazuje i dokazuje da je Hristos Istiniti Bog. Ko nju učini nepokvarljivom? Ko? Samo On, Jedini Istiniti Bog. Niko od ljudi“. Sveštenik po sebi kao čovek ne bi mogao učiniti. Ali on kao osvećeno …[1] lice Božje osvećuje Svetu Vodu i Gospod Hristos daje preko njega vodi tu neiskvarljivost i nepokvarljivost.
Sumnja prijatelj tvoj, ili neprijatelj tvoj, ili današnji bezbožnici, i viču: „Nije Hristos vaskrsao, nije vaskrsao. To su priče, to su bajke“. Ej, prijatelji i neprijatelji, kakva bajka, kakva skaska, kakva priča? A šta je Sveta Vodica? Odakle ona? To je Gospod ostavio kao znak da veruješ i u sva ostala čuda, sva ostala čuda. I u čudo Njegovog Vaskrsenja, i u čudo Njegovog Preobraženja, i u čudo Svetog Duha, i u čudo Njegovog Svetog Krsta. Da li veruješ u sva čudesa o kojima piše u Evanđelju? Da li veruješ da je vaskrsavao On mrtve, da je izgonio demone, da je lečio i isceljivao od svih bolesti. Dokaz evo ti Svete Vodice… Svete Vodice koju ti, bezbožniče i neprijatelju Hristov, nikada ne možeš da učiniš neprolaznom i nepokvarljivom. Dok ne dokažeš da ti možeš dušom svojom ljudskom i silom da vodu osvetiš i učiniš nepokvarljivom, onda ću i ja pristati uz tebe, a dotle to je bezumlje što govoriš. To je neistina i laž.
Sveta Vodica eto dokaza Vaskrsenja Hristovog, eto dokaza svih čudesa Hristovih. Gospod je ostavio to čudo da bude očigledno svima nama, a sve je ostalo, braćo, ostavio našoj veri. Tebi se daje na današnji veliki Praznik dokaz. Sveta Vodica kao očigledan opipljiv dokaz da je Gospod Hristos Istiniti Bog. A da veruješ u Vaskrsenje Hristovo ostavljeno je tvojoj veri, tvojoj slobodnoj volji, tvome podvigu da pokažeš da li hoćeš dobrovoljno za Hristom ili ne. Ti se snebivaš, teško ti je da poveruješ, ali pazi, tu je Sveta Vodica. Sama svedoči da je On zaista vaskrsao, da On neprekidno živi, živi evo već dve hiljade godina, i živeće večito. I On je taj Koji Svojom božanskom čudotvornom silom čini to veliko čudo osvećenja Vodice i čini sva ostala čudesa.
Gospod je ostavio nama, našoj slobodi, hoćemo li ići za Njim ili nećemo, da li ćemo verovati u Njega kao Istinitog Boga ili nećemo. „Blago onima koji verovaše a ne videše“ veli Spasitelj Apostolu Tomi kada je on opipao, posle Vaskrsenja, pružio ruke svoje i opipao rebra Njegova i ruke Njegove i noge Njegove i uverio se da je Gospod zaista vaskrsao u telu i sa telom. A Gospod je sa prekorom rekao Tomi: „Blaženi koji ne videše a verovaše.“[2]
Vera, gde ti je vera? Vera je poverenje u Gospoda Hrista, poverenje u Gospoda Hrista. Zar ti nemaš poverenja u Njega, zar ti misliš da On govori laž? Ti misliš da je Njegovo Evanđelje laž, da je Njegovo Vaskrsenje laž, ili Njegovo Preobraženje laž. Evo Svete Vode. Ona svedoči da je sve to istina, da je sve to istinit događaj. Blaženi koji ne videše a verovaše. Ostavljeno je mnogo prostora i tebi i meni, tvojoj volji i mojoj ili da izaberemo i idemo za Istinitim Bogom, ili da se odreknemo i odbacimo Ga. Zato je vera veliki i težak podvig, lični podvig. Zavisi od moje slobode hoću li ja da verujem u Gospoda Hrista i da živim po Njegovom Evanđelju. Od čega zavisi sve? Sav ja zavisim od svoje vere i u ovom i u onom svetu. I ti, i svako ljudsko biće, zavisi od toga kakav je njegov odnos prema Istinitom Bogu. Da li je našao Istinitog Boga u ovome svetu? Ako nije našao Istinitog Boga, sebe nije našao. Ne zna čovek onda sebe ko je i šta je?
Današnji Praznik jeste praznik Svetlosti Božanske, koja se javila u licu Gospoda Hrista. I kad se Bog javio, On nam objavljuje svu istinu o svima svetovima i svu istinu o čoveku. Čovek, radi čega je čovek rođen, radi čega je čovek stvoren? Kazuje nam Sveta Tajna Krštenja koju Gospod danas ustanovljava. Čovek je rođen za besmrtnost i Život Večni. Greh je došao u čoveka i isterao iz njega besmrtnost. Gospod silazi u ovaj svet da nam kroz Svetu Tajnu Krštenja da sveto sredstvo da mi ljudi ponovo postanemo besmrtni, ponovo sagledamo smisao i cilj svoga života, da ugledamo cilj radi koga smo stvoreni.
Zašto je Bog stvorio čoveka, zašto? Za besmrtnost i Život Večni. Molitve koje se čitaju pri osvećenju Vodice govore nam o tome. Voda se osvećuje da je mi pijemo i da njome kropimo da bi se ispunili besmrtnosti Božanske. Nju mi pijemo i njome se kropimo da nam bude voditelj u Život Večni. Eto šta je Sveta Vodica kojom ti danas puniš svoje staklence. Šta nosiš iz Crkve? Čitava reka osvećenih voda. Šta nosiš kući svojoj? Nosiš voditelja u Život Večni. Pazi, brate i sestro. Sveta vodica, svetinja velika, neka stoji pod kandilom i ikonom u tvome domu. Ti kad god pogledaš, pokloni se i reci: „Gospode, hvala ti za ovo veliko i sveto čudo kojim Ti, ovom Svetom Vodicom, odgoniš zlo iz moga duha, nečastive odgoniš iz moga doma, nečastive odgoniš iz moje duše grehe, osvećuješ me njome i obesmrćuješ njome“.
Danas, danas svaki pravoslavni hrišćanin postaje čudotvorac i učestvuje u jednom velikom čudu Božjem, u čudu osvećenja Vodice. Svi smo mi pravoslavni hrišćani, istinski poklonici Istinitog Boga, ustvari čudotvorci, jer živimo u čudesima Božijim. A na prvom mestu živimo Svetim Krštenjem i blagodaću i silama koje nam je Gospod dao pri Krštenju. Ali živimo i ostalim Svetim Tajnama: Svetim Pričešćem, Svetom Vodicom i svim onim što je u Crkvi Hristovoj. Gospod je došao u ovaj svet, javio se Istiniti Bog i na današnji dan, na dan velikog Praznika Bogojavljanja, kazao Sebe svetu. I braćo, Gospod je Hristos ostao u ovome svetu, ostao u Crkvi Svojoj. On je večno Bogojavljanje. Kazao je Sebe da je Istiniti Bog u čoveku, i pokazao da je On Bogojavljanje, i Crkvu osnovao na Sebi. On je Glava Crkve Svoje, a mi telo, članovi te Crkve Hristove, tog duhovnog tela[3]. Mi zavisimo od Glave naše, od Gospoda Hrista. Mi živimo Njime. I zato mi hrišćani treba da budemo nosioci Boga u ovome svetu. Mi hrišćani treba da budemo nosioci Gospoda Hrista u svome životu, da javimo i objavimo Boga svima i svakome. Zato su hrišćani u ovome svetu da budu primer hristolikog života ljudi u ovome svetu i da budu putokaz svakome čoveku kako treba čovek da živi u ovome svetu i radi čega je čovek u ovome svetu.
Današnji veliki sveti Praznik jeste Svepraznik. On nam objašnjava sve ostale praznike i kazuje nam veliku tajnu Hristovu. A tajna Hristova je u tome da je On Istiniti Bog i Istiniti Čovek, Bogočovek. I krsteći se danas u Jordanu od Svetog Jovana Krstitelja, On nam daje primer i zapovest da se i mi, ako hoćemo očišćenje od greha, oslobođenje od smrti, oslobođenje od đavola, da se i mi moramo krstiti. Kršteni smo, hvala Bogu, ali često puta mi grešnim životom svojim, gresima svojim ne objavljujemo Boga, nego se odričemo Boga. I mnogi bezbožnici i nevernici ukazuju na nas hrišćane: Pa kakav mi je to hrišćanin! On živi tako, i tako, i tako. Zašto da verujem ja onda u Hrista kad je on tako rđav čovek? Utoliko je veća odgovornost za nas, braćo hrišćani. Mi smo primili i poznali Istinitog Boga i, ako ne živimo po Njegovom Svetom Evanđelju, teško nama u onome svetu, a često biva teško i u ovome svetu. Jer dobrota Božija čeka pokajanje svakoga od nas. Bog dugo trpi, ali ako čovek ostane u svojim gresima uporno, ako ih ne ispoveda, on oslepi dušu svoju, oslepi um svoj, postaje rugač, psovač, kradljivac, pohotljivac, postaje neizlečivi bolesnik od greha i strasti. To je najstrašnija bolest u ovome svetu, ne rak, ne tuberkuloza, niti ikakva telesna bolest može biti tako strašna kao što je greh. Greh jeste rak za dušu. I ako ga čovek hrišćanin ne ispoveda, rak se razvija i razgriza mu svu dušu, umrtvljuje je. Mi hrišćani imamo lek za svaki greh. Gospod nam je to dao, Gospod je to objavio, Crkvi Svojoj ostavio Sveto Pokajanje.
Kršten si, a opet grešiš. Kaj se, eto drugog Krštenja. Pokajanje, to je kao drugo Krštenje. Bog je dao i tu silu nama da nas spase od svakoga greha koji mi činimo posle Svetog Krštenja.
Zato, braćo moja, ne zaboravljajmo nikad veliku istinu ovog velikog i svetog Praznika Bogojavljenja. Javio se Istiniti Bog, dao nam je sva sredstva za spasenje, dao nam je Život Večni, dao nam je Istinu Večnu, dao nam je Pravdu Večnu da time živimo, da time sebi osiguramo Život Večni u onome svetu. Mi ljudi na zemlji ne znamo i nismo znali šta je to pravda, dok se Gospod Hristos nije javio u ovome svetu živeći u njemu bez greha i pobedivši smrt. Mi nismo znali u ovome svetu šta je istina dok se Gospod nije javio na ovome svetu i rekao za sebe: Ja sam Istina.“[4] Ljudi koji se odriču Gospoda Hrista potpuno su u laži, ne u jednoj, u hiljadama laži, jer Gospod je Istina. On sve što je rekao sušta je istina. Sve što je rekao o svetu, o suncu, o mesecu, o zvezdama, o nebesima, o raju i o paklu, sve je istina, istina do istine. Sve to sačinjava Večnu Istinu Njegovu, i svu Istinu.
On, Istiniti Bog, Koji je danas javio Sebe kao Svetu Trojicu, neka nam svima bude u pomoći svakoga dana i svake noći. Neka nas vodi i rukovodi uvek sa Večnom Istinom i Večnom Pravdom, da nas hrišćane uvede u Nebesko Carstvo, gde blista radost, svaka božanska radost, gde blistaju sve večne božanske istine, istine koje se izlivaju iz čudesne Ličnosti Gospoda Hrista, Koji je sam Istina. Njemu slava i hvala sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Neka reč nečujna na traci. Prim. prepis.
  2. Jn. 20,29
  3. Ef. 1,22-23; 4,15-16
  4. Jn. 14,6

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.