SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 2. u Petu Nedelju Velikoga Posta[1]
1967. godine u manastiru Ćelije
 
Današnja Sveta Nedelja, peta Nedelja Velikog Posta, slavi čudnu i čudesnu podvižnicu, Prepodobnu mater Mariju Egipćanku. Njome nam je Gospod kazao ko je veliki čovek. Današnje Sveto Evanđelje otkriva nam divnu i čudesnu Blagovest, Blagovest koja čini čoveka (velikim). Kad je čovek veliki? Kako čovek postaje veliki pred Bogom? Služeći drugima. Tako objavljuje Blagi Gospod kroz današnje Sveto Evanđelje: „Ko hoće da bude veliki među vama, neka vam služi“.[2] Eto pravila, nebeskog pravila za zemlju.
I još, današnje Sveto Evanđelje otkriva i kazuje Blagovest o prvenstvu u ovome svetu. Kako se postaje prvi, kako se stiče prvenstvo u ovome svetu? Opet služeći drugima. Blagi Gospod veli: „Ko hoće da bude prvi među vama, neka svima bude sluga“.[3] Neka svima bude sluga! Eto puta ka prvenstvu. Kako to postići? Kako postati veliki pred Bogom? Ugledajući se na Gospoda Hrista. Eto primera, eto sveprimera. Jer On, Sin Božiji, Bog, sišao je s Neba, postao čovek – radi čega? Da služi ljudima. Zato se veli u današnjem Svetom Evanđelju: „Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi, i da dušu svoju da u otkup za mnoge“.[4]
I zaista, Gospod (Hristos) neprekidno služi ljudima, neprekidno služi čoveku. Radi čega je došao u ovaj svet? Kakvu to uslugu On čini nama, uslugu koju nam niko učiniti ne može? On služi nama neprekidno da nas spase – od koga? Od greha! Da nas spase od smrti, da nas spase od đavola, da nas spase do pakla – to je Njegova služba nama. A ko nas osim Njega može spasti toga? Ko? Niko! I On, besprimeran primer smirenja, i poniženja, i služenja bližnjima, služenja ljudima – sva Njegova služba čoveku i rodu ljudskom nije ništa drugo nego vađenje i vođenje čoveka iz blata do prestola Božanskog.
Kakve nas je zatekao Gospod postavši čovek na zemlji? Zatekao nas je kao robove smrti, kao smrad i gnoj? Šta je na zemlji On našao? Čoveka istrulelog u gresima, čoveka istrulelog u svojim zalima, čoveka istrulelog u strastima, čoveka istrulelog u porocima. I takvog čoveka On je postepeno oživeo iz mrtvih, spasao ga greha, vaskrsenjem spasao ga od smrti, isčupao iz strašnih kandži i zagrljaja đavoljeg i uzneo telo čovečije na Nebo, iznad svih nebesa, i uprestolio ga, ustoličio ga na Prestolu Oca Nebeskog. Eto kakvu je službu, kakav podvig Gospod učinio za nas! Iz smrada, iz truleži, iz prolaznosti, eto načinio je čoveka besmrtnim bićem, bićem koje pobeđuje smrt, bićem koje On uznosi iznad Heruvima i Serafima, i posađuje na Presto Oca Nebeskog.
Kako služiti ljudima? To što Gospod kaže kroz današnje Evanđelje, kako ostvariti? Bližnjem da se služi, ljudima da se služi služeći njihovom spasenju. To je jedini dobar put i jedina služba, prava služba koju možemo učiniti jedan drugome. Služiti spasenju bližnjeg, a to znači – šta? To znači brata svog, sestru svoju, uvek im pomoći da savladaju svoj greh, svoju strast, svoje zlo, svog đavola. Truditi se i služiti svome bratu i svojoj sestri, i braći i sestrama da iskorene svako zlo, da iščupaju iz sebe greh, da iščupaju iz sebe ono što je smrtno, da iščupaju iz sebe i izbace iz sebe ono što je od đavola, i zasade u dušu bližnjih svojih ono što je od Boga. Mi služimo bližnjem svom samo onda kada mu pomažemo da on razvije u sebi ono što je božansko i dobro. Služiš bratu svom i sestri svojoj kad ih učiš pravoj veri, pravoj ljubavi evanđelskoj kroz dobrotu, svakim dobrim delom. To je služenje braći. Ako mi mislimo da služimo bratu i sestri kada podupiremo njihov greh i njihovu strast, naprotiv, mi negujemo zajedno sa njim ubicu njegovog. Jer greh kada poraste u čoveku, on ubija dušu čovekovu; strast kada se razvije u čoveku, razara sve bogoliko, sve hristoliko u njemu. Služimo li grehu brata svog, služimo njegovoj smrti, služimo njegovom najvećem neprijatelju, onome koji ubija dušu njegovu.
Roditelji, šta će sa svojom decom? Njima je Bog dao decu da ih spreme za Život Večni, da od njih učini Božje sluge. Često roditelji decu svoju ubijaju sami, napuštajući ih ili zapuštajući. Umesto da ih uče dobru, upućuju ih da čine svako zlo. I često prave izgovor: ma deca su, pa dete je, pa mlad je! Ustvari, vi roditelji gajite greh u svojoj deci, ubistvo vaspitavate u svojoj deci, đavola njihovog branite. Čitamo u današnjim novinama strašne stvari o siledžijama, o deci, i o đacima od dvanaest, petnaest, osamnaest godina. Čuda prave, ubijaju milicajce, napastvuju. Sva zla i nečuvena dela čine. Ko to radi? Škola bez Boga, škola koja uči decu da su ljudi postali od majmuna, od životinje. I tako sve redom, i bioskopi, i pozorišta, sve to čemu danas nesrećni čovek i nesrećni Srbin hrli i trči. Eto, ubija se omladina, ubija se svaki čovek koji tim putem ide.
A Gospod objavljuje čoveku da se oslobodi greha, da se oslobodi đavola, da se oslobodi smrti. Zato je Gospod došao u ovaj svet! To nam On Jedini daje, niko nam više ne može dati. A mi, u šta smo pretvorili svoj život? Deca naša, omladina, ljudi naši, nesretni Srbi izdadoše sve to što Evanđelje Hristovo traži od nas. Bezbroj mrtvaca i leševa oko nas. A mi hrišćani treba da znamo svoj put. Gospod nam ukazuje da samo služeći bližnjem svom, pomažući mu da svoj greh uništi u sebi, da se oslobodi greha, da se oslobodi od svega grehovnog što ima, samo tako radeći, mi zaista postepeno i sami postajemo veliki pred Bogom i služimo ono što je veliko pred Bogom.
Pred Bogom, šta je najviše u ovome svetu? Gospod je objavio, Gospod Hristos, da je duša čovekova najveća vrednost za Boga u ovome svetu. Duša ljudska više vredi nego svi svetovi.[5] Kad ti neko pokloni sva sunca, duša je tvoja važnija za tebe. Eto, to je večno u tebi. Ako ti je duša u gresima i u strastima, teško tebi! Večne muke i pakao predstoje tebi! Danas se pomeo svet, danas ljudi izmišljaju razne veličine čoveku. Šta smo mi proglasili za veličinu čoveka? Ustvari veliko je u čoveku samo ono što je od Boga, veliko je samo ono što je s Neba. To je duša. Ona nam je data za Život Večni, ali isto tako i telo. Nije nam dato telo da tone u blatu, da završi grobom. Ne, vaskrsao je Gospod i proputio put telu našem u Život Večni. Vaskrsnuo tela naša. Zato, sav je čovek od Boga, sav je čovek s Neba, i telo i duša, i moja i tvoja su od Boga. I sa jednim i sa drugim, i sa dušom i sa telom, i ti i ja postajemo veliki samo služeći Bogu. Ako ne mogu da služim Bogu, služim bližnjima.
Ko su veliki ljudi u ovome svetu? Na prvom mestu Sveti Apostoli. Niko nije više služio rodu ljudskom od njih. Njih Dvanaestorica i njih Sedamdesetorica, sve je to neprekidno celog života svog služilo Gospodu Hristu, služilo ljudima. Oni su produžili posao, posao kojim se u duši ubija greh. Dakle, njihov posao je spasavati ljude od greha, spasavati ljude od smrti, spasavati ljude od đavola, spasavati ih iz pakla. To je posao Gospoda Hrista. Taj posao vrše Sveti Apostoli, celog života samo to i rade. Spasavaju svet, spasavaju i danas s Neba, toliko godina i godina, toliko vekova i vekova. A oni, oni su spuštali sebe u sve pore svih grehova ljudskih, spasavajući grešnike najvećih padova njihovih. Kao što je Gospod Zakheja spasao iz njegovog pakla,[6] tako su oni spasavali sve ljude, sve grešnike. I Apostoli trudili su se neprekidno da ljude spasavaju od greha, učeći ih evanđelskih vrlinama, evanđelskoj molitvi, postu. „Svima sam bio sve da kako god spasem koga“ – veli Sveti Apostol Pavle.[7] Svima sam bio sve.
Nema većih ljudi, braćo i sestre, od Apostola. A oni su radili posao Hristov, produžili posao Hristov. Nema većih ljudi od Svetitelja Hristovih. Svi rade taj isti posao, rade Spasiteljevo spasavanje ljudi od greha, od smrti, od đavola, od pakla. To rade Svetitelji: celog života su služili Bogu, ceo život im ]e bogosluženje. Služili Bogu – kako? Služeći bližnjima! Služeći njihovom spasenju! On (svetitelj) i danas služi nama, služi našem spasenju, s Neba nam pomaže da se oslobodimo greha, da se oslobodimo đavola, da se oslobodimo svih zala. To je posao svakog Hristovog sledbenika. I mi, znajući šta je veličina čoveka i da smo pozvani na služenje čoveku, bratu, znamo: samo onda i jesmo veliki pred Bogom kada služimo bližnjem svom. Veliki si onda pred Bogom kada služeći ljubiš braću svoju. Prvi, prvi si samo onda kada sav život svoj provodiš u služenju drugima.
Pogledajte samu prirodu. Sve što je veliko služi manjem. Sunce, najveća sila u prirodi vidljivoj, ono služi svemu. Njemu niko nije premalen i neznatan. Tako isto i među ljudima: što veći čovek, on više služi bližnjima. Eto Gospoda Hrista! Sav život Njegov je služba, neprekidna služba čoveku i rodu ljudskom! Takav je život ne samo Gospoda Hrista, ne samo Svetih Apostola i svih Svetitelja, nego i svakog pravog hrišćanina. Veliki si onda kada služiš bratu svome. Prvi si onda, prvi si onda kad si svima sluga, iskreni sluga, svim srcem sluga.
A u svetu sasvim drukčije stoje stvari. Čuli ste šta je Gospod rekao Apostolima, a preko njih i svim hrišćanima: „Znate da vladari vladaju narodom i upravljaju njime. Ali među vama da ne bude tako.[8] To jest, sve to što se radi u svetu često služi na pogibao vlasti, često i na pogibao i samog čoveka. Među vama da pe bude tako. Vi hrišćani gledajte u čoveku prvo dušu njegovu, ono što je večno u njemu i to pomažite u njemu. Pomažite da očisti dušu svoju od greha, od nečistote nevidljivih. Pomažite mu da očisti dušu svoju od ubica svojih. Svaki je greh ubica u duši, svaka strast nepokajana, neispoveđena, ubica je u tvojoj duši. Spasavajući njih od greha, spasavaš sebe.
Primer: Sveta Marija Egipćanka. Šezdeset i sedam godina ona nije videla stvorenje živo u pustinji strašnoj, ni čoveka, ni zver, ni pticu. Šezdeset i sedam godina živela je u neiskazanom postu i molitvama neprekidnim. Njene podvige niko ne zna osim Anđela Božjih i Samoga Gospoda. Mi nešto, nešto znamo od toga. Gle, kako je ona bila velika, kako je služila ljudima, kako je bila s ljudima kad je u pustinji živela, nije videla šezdeset i sedam godina ljudsko biće? Da, nesumnjivo ona je baš ispunila (Evanđelje) živeći u pustinji, jer molitve njene još za života njenog, i od tada do današnjeg dana, hiljadu i (četristo) šezdeset sedam godina, njene molitve drže vaseljenu, njene molitve pomažu svakoj duši takoreći, svakome koji hoće da se bori protiv greha, protiv strasti, onako kako se on borila na zemlji i odnela pobedu. I eto, služi, neprekidno služi molitvama svojim rodu ljudskome do današnjega dana.
Pustinjaci služe više nego oni koji su u gradovima, služe rodu ljudskom, služe svakom čoveku. Evo Presvete Bogomajke kao Čelnika svih Svetitelja, a za Njom i svih Svetih Podvižnica, kakva je Marija Egipćanka. Eto njih da nas pomažu neprekidno i svaki dan. Teško je Hrista i Svetitelje slediti, teško je biti sluga drugima. Trnovit je put spasenja, ali zato na tom putu imate bezbrojne pomoćnike, imate Svetitelje čudesne i divne, i čovekoljubive, uvek gotove da na svaki vapaj tvoj priteknu, slete s Neba i pomognu ti. Eto čudesne i divne Svetiteljke, Prepodobne Mati Marije Egipćanke, gotove uvek da pomogne svakome od nas, naročito za vreme Velikog Posta, kada se mi hrišćani svom dušom borimo protiv svih neprijatelja spasenja svoga. Ona nam pomaže, uvek pomaže, samo treba svim srcem prići, zavapiti.
Slaveći nju danas, mi ustvari slavimo svakodnevnu, svakonoćnu Pomoćnicu našu, Pomoćnicu koja nas vodi putem spasenja, i koja nam nevidljivo daje sile da pobedimo sve što je grešno u nama, sve što je strašno, sve što je od demona, sve što je od đavola, i da tako osiguravamo sebi neprestanim molitvama spasenja u Večnom Carstvu Nebeskom, u onome svetu.
Molitvama njenim, neka nas Blagi Gospod vodi kroz ovaj Sveti Post, i dovede do Vaskrsa, i preda u ruke Vaskrslom Gospodu. Da i mi, zajedno sa njom, slavimo Njega, Čudesnog Pobeditelja smrti i svih neprijatelja našeg spasenja, Vaskrslog Gospoda Hrista. Njemu čast i slava sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Marku 10,32-45; po Luki 7,36-50
  2. Mk. 10,43
  3. Mk. 10,44
  4. Mk. 10,45
  5. Mt. 16,26
  6. Lk. 19,1-10
  7. 1 Kor. 9,22
  8. Mk. 10,42-43

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *