SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda u Subotu 4. Velikog Posta[1]
1977. godine u manastiru Ćelije
 
Niko se od ljudi na ovoj planeti Božijoj nije usudio da svoju nauku nazove Evanđelje = Blagovest. Niko od filosofa da svoju filosofiju nazove Evanđelje. Niko od careva, niko od vladara ovoga sveta svoje vladavine nije proglasio Evanđelje. A Gospod Hristos je to učinio. Kakvim pravom? Šta je to čime je On zasladio ovaj svet? Čime je gorčinu ovoga sveta ublažio i uništio. Da, to je On učinio, jedini On – spasenjem Svojim. Ne samo to! Svaka reč Njegova vezuje Nebo sa zemljom, svaka reč Njegova izgoni greh iz naših duša, izgoni zlo. A zaslađuje[2] dobro, zaslađuje[3] Nebeske istine, Nebeske radosti.
Čovek je nebozemno biće – to je Blagovest Evanđelja Hristova. Čovek je u isto vreme i Nebesko biće i zemno biće. Koliko je vremena potrebno svakome od nas da bi telo moglo da se održi u ovome svetu, telo naše. Celo je Nebo potrebno za jednu ljubičicu. Kako da ne bude potrebno za čoveka, koji je sazdan po liku Božijem, koji je sazdan, oprostite na izrazu kao kandidat za Boga. Kandidat za Boga, kad nas je Gospod stvorio Bogolikima. On je stavio nama u zadatak da mi sav život svoj uložimo na to da tu Bogolikost održimo i razvijemo do krajnjih granica. Svakome od nas daje sile Evanđelje Gospoda Hrista. Jer, Gospod Hristos je došao u ovaj svet, ne radi čega drugog, nego radi čoveka. Zato je postao čovek! Nije postao lasta, što bi bilo mnogo prijatnije za Njega; nije postao ljubičica, bilo bi mnogo prijatnije za Njega. Postao je porugano i obrukano biće koje se čovek zove. Čime obrukano? Grehom! Greh jeste najveća ružnoća i najveća muka ljudskom biću.
Čuli ste danas u divnoj Blagovesti Svetog Apostola Pavla, kako on veli: zemljani i nebeski čovek[4]. I kao što mi zemljano telo živimo telesno u ovom svetu, i tako treba da se obučemo u nebeskog čoveka i da postanemo nebeski ljudi – veli Apostol Pavle. Da se obučemo u koga? U Gospoda Hrista. Mi to činimo kroz Sveto Pričešće, kroz Sveto Krštenje, kroz svaku svetu vrlinu, kroz svaku evanđelsku tajnu. Mi zaista oblačimo sebe u nebeske odore. Ne zaboravite nikad da je Gospod doneo tu Blagovest ovaj svet: da je čovek biće koje treba da postane Bog po blagodati. Sveti Vasilije Veliki veli: „Čovek je biće kom je naređeno da postane Bog“[5]. Naređeno da postane Bog – kako? Sam Gospod Hristos sve što je učinio, Crkvu osnovao i ostavio, eto, sve je to sredstvo, Božansko sredstvo da se čovek očisti (i) uzdigne iznad ovoga sveta i da postane savršen po Božijem liku koji je u njemu, i da ga razvije Gospodom Hristom.
Zato je Gospod i proglasio svoju nauku Evanđeljem, Blagovešću. On je smrt uništio, a ima li išta gorčije od smrti u ovome svetu, ima li išta strašnije? Ne, nema. To je najveći i poslednji neprijatelj čovekov[6], a Gospod je Hristos tog našeg najvećeg neprijatelja uništio i pobedio smrću (Svojom). Zato se mi i radujemo što je Gospod kroz Crkvu Svoju, kroz Sebe Sama, darovao pobedu nama nad smrću, tim najstrašnijim neprijateljem našim. Zato je Vaskrsenje vaistinu Blaga vest, Blagovest, jer je to pobeda koja proždire smrt. Nisi smrtan više, to svaki hrišćanin treba da govori sebi svaki dan. Pazi, ti si večno biće! Živiš radi Večnosti, stvoren si radi Večnosti. Pazi kako živiš, pazi kako misliš, pazi šta tvoj um radi u ovom svetu. Ne zaboravi nikada da je Sveti Pavle rekao da mi um Hristov imamo.[7] Znači, sve najsvetije misli, sve najsvetije ideje neka budu u našem umu, u našem duhu, da njime mislimo, da njime živimo, i da njime sebe vodimo i rukovodimo po Gospodu.
Da, vrlo je važno biti čovek. Veliko i najvažnije. Ne biti ma koje biće. Čak i Anđeli, nisu veći od čoveka. To su braća naša, koji su poslani nama na službu,[8] kako se veli u Evanđelju Spasovom. Na službu kakvu? Da sebe izgrađujemo u Bogoliko biće i da živimo po Blagovesti Gospodnjoj. Treba znati da Blagovest Gospodnja nalazi se u svemu što je Hristovo, sve što je evanđelsko, u vasceloj biću Gospoda Hrista i u vasceloj nauci Hristovoj. Svaka vrlina: vera, ljubav, nada, milostivost, krotost, blagost, smirenje – sve je to u samoj stvari Blagovest. I ti kada pribegneš molitvi, tada ti sebe prinosiš sebe sa zemlje na Nebo, tada sebe očišćuješ od svake nečistote. A šta je smirenje? To je tihi blagi Anđeo koji izgoni iz naših bića gordog i strašnog Satanu, izgoni gordost, taj najveći greh i najsablažnjiviji greh. A smirenje? Smirenje nam daje sile da sve što je gordo u nama izbacujemo iz sebe i zasadimo Blagovest.
Kada je Sveti Makarije jednoga dana pošao iz svoga pustinskog manastira u obližnje selo, dva-tri kilometra udaljeno, sretne on đavola. Sav okićen đinđuvama, zlatom, srebrom. Sveti Makarije ga upita kuda će. – U tvoju obitelj, u manastir. – Šta ćeš tamo, nemaš potrebe. – O, imam ja potrebe. – Kakvu potrebu? – Pa eto, tvoji se monasi u hramu mole Bogu, ja jednom da da zadrema, drugome ubacim neku misao koja je nedostojna hrama, trećem skrenem pažnju na mnoge druge stvari, rasejem mu um. I tako ja pridobijem tvoje monahe. Ali samo sa tobom ne mogu da“izađem na kraj, veli Satana. – Kako, pita Sveti Makarije? Veli, tako što ja ne mogu da podražavam tvoju vrlinu smirenje. Ja to ne mogu.
Đavo zaista može sebe da preobražava i u anđela svetla[9], ali nikada ne dopušta da smirenje uđe njemu u njegovu dušu, jer bi prestao da bude đavo.
Svaki greh, po rečima Svetog Zlatoustog, jeste đavo. Nemoj misliti da ima malih grehova. Ne, svaki je greh veliki i kad greh činiš svesno ili nesvesno, trgni se, osvesti se, urazumi se, i znaj da to đavo dela u tebi, i onda teraj ga iz sebe. Kako? Molitvom, postom, bdenjem, svim drugim svetim vrlinama, koje (je) Gospod doneo rodu ljudskom radi spasenja. Tako i mi, i mladi i stari, nikad nismo dovoljno dobri, dovoljno čisti, jer je zadatak svih nas bića da dostignemo u Vaskrsenje mrtvih,[10] kako veli Sveti Apostol Pavle. Sve drugo su trice,[11] veli Apostol Pavle, trice i kučine. Jedino želim da dostignem Vaskrsenje mrtvih, to je krajnje mesta naših života na zemlji.
I zato, svaki od nas treba da živi u ovome svetu kao nebesko biće, kao nebeski čovek, kao prijatelj i drug Hristov. U divnim molitvama crkvenim mnogo puta se ponavlja kako svi pokajani grešnici zadobijaju ljubav Gospoda Hrista i postaju Njegovi prijatelji. Prijatelji GospoDa Hrista, kakva čast! Takvu čast može zadobiti svaki od nas. Živeći u vrlinama evanđelskim, živeći verom i ljubavlju i nadom i svim ostalim svetim Blagovestima evanđelskim. Zato je Evanđelje Gospoda Hrista uistini jedina Blagovest u ovome gorkome svetu. Jer dok se smrt ne pobedi, nema blage vesti u ovome svetu. Život ljudski prokletstvo je, užas je, strahota je! Jedino Vaskrsenje Gospoda Hrista i Vaskrsenje nas ljudi osmišljava ovaj život i daje večni smisao svemu onome što mi u ovome svetu želimo, činimo i radimo.
Neka bi nas Blagi Gospod, sve nas, vodio i rukovodio, ispunjavao Svojim blagovestima, da mi živimo kao nova bića, kao Nebeski ljudi na zemlji, i tako steknemo Večni Život na Nebu, vođeni i predvođeni Presvetom Bogomajkom i svima Svetiteljima Božijim kroz sva vremena i kroz svu večnost. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Marku 9,17-31; po Mateju 4,25-5,12
 2. Moguće je da je besednik rekao; zasađuje. – Prim. uredn.
 3. Moguće je da je besednik rekao; zasađuje. – Prim. uredn.
 4. 1 Kor. 15, 40-57. – To je odlomak Apostola koji se čita 4. Subote Velikog Posta. – Prim. uredn.
 5. Zapisano kod Sv. Grigorija Bogoslova, Beseda 43. – Prim. uredn.
 6. 1 Kor. 15,26
 7. 1 Kor. 2,16
 8. Jevr. 1,14
 9. 2 Kor. 11,14
 10. Flb. 3,11
 11. Flb. 3,8

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.