SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda na Teodorovu subotu[1]
1974. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Prva blaga vest, prva radosna vest Svetog Evanđelja Spasovog, jeste da je ovaj svet Bog stvorio kroz Gospoda Isusa Hrista Sina Svog. A druga, kao dopuna te prve blage vesti, sveobuhvatna blaga vest i radosna vest, to je da svi ljudi i sva bića treba da se obuku u Gospoda Hrista – da sebe ispune Njime.
Zašto je Bog stvorio svet? Bog je stvorio svet da mi svi ljudi ispunimo i sjedinimo sebe s Gospodom Hristom i tako živimo u ovome i u onome svetu. Šta je to? To je plan o tebi i o meni i o svakom ljudskom biću. Bog je stvorio i tebe i mene da se za navek sjedinimo s Njim, da uvek živimo s Njim i u ovome i u onome svetu. A to znači, Bog nas je stvorio za Večni Život. Tako je čovek veliko i dragoceno biće, tako je ovaj svet zaista velika dragocenost, veliko blago Božije. Samo, mi ljudi – mi smo to zaboravili. Mi ljudi – mi smo uneli greh u ovaj svet, a time smo uneli đavola. I đavo kroz nas radi protiv Boga, kroz svaki greh moj i tvoj, kroz svaku našu strast, kroz svako naše zlo delo. Đavo se trudi da nas odvoji od Gospoda, da nas ispuni sobom, ođavoli.
A Gospod je došao u ovaj svet da nas oboži, to jest, da nas ispuni Božanskim silama, da mi pomoću njih živimo u ovome svetu[2]. Tako je, braćo, pred svakim od nas velika i neobična dužnost, sudbonosna dužnost. Ako ne ispunimo sebe Bogom, mi moramo ispuniti sebe đavolom. Jer, čovek koji se odvoji od Boga, on voljno i nevoljno sjedini se sa đavolom. Ne zaboravimo nikada da svaki greh liči na đavola. Zavist ima svog đavola, pakost ima svog đavola, mržnja ima svog đavola, svako zlo ima svog đavola. I mi ako se predamo zlu, naša bogolika duša postaje mračna i crna, ođavoljuje se, gubi svoj božanski sjaj, svoju božansku svetlost. Mi tonemo u zemaljski mrak, a ispod tog zemaljskog mraka je pakleni mrak.
Kada Sveti Apostol Pavle upućuje nama hrišćanima Evanđelje Gospoda Hrista, on veli i naređuje: „Obucite se u Gospoda Hrista i telu ne ugađajte po željama“[3]. Obucite se u Gospoda Hrista i telu ne ugađajte po željama. Eto, to je plan života. To je plan koji i ti i ja treba da ispunimo, i svako ljudsko biće. Ne ispunimo li, teško nama. A kako mi možemo obući sebe u Gospoda Hrista? Prvo, mi se svi oblačimo u Gospoda Hrista Krštenjem Svetim – veli Apostol Pavle.[4] Kada se krstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha[5], mi u stvari oblačimo sebe, svoju hristoliku, svoju bogoliku dušu u Gospoda Hrista, a to i jeste cilj našega života. Kako se oblačimo u Gospoda Hrista? Apostol je kazao: „Ne ugađajte telu po željama njegovim“. To znači: telo naše treba da se obuče u Gospoda Hrista, ali uslov je da ne ispunjuje njegove (tj. svoje telesne) želje. To znači: telo želi bezbrojne naslade, uživanja ovoga sveta, a mi smo kao hrišćani dužni da ne zadovoljavamo te telesne želje, jer time ubijamo sebe, time prljamo sebe. To znači: treba da udarimo post na telo svoje i dušu svoju. Gospod je zato i ustanovio post, da nam olakša, da nam da sredstvo da pomoću njega mi obučemo sebe u Gospoda Hrista, čineći Njegovu volju, tvoreći Njegove zapovesti, a ne ugađajući telu koje željama svojim odvaja nas od Boga.
Tako je ceo naš život, braćo, po Evanđelju Gospoda Hrista; ceo život naš je ništa drugo no podvig, podvig, napor i trud da sebe obučemo u Gospoda Hrista, da sebe ohristovimo. To znači da mi ceo svoj život posvećujemo tome da Njega steknemo – Gospoda Hrista u duši svojoj. A kad Njega steknemo, mi smo stekli Nebesko Carstvo, stekli smo sve što je Božije, sva Božanska blaga i sva blaženstva. Zato je Gospod i ustanovio Sveto Pričešće u Crkvi Njegovoj. Šta je Sveto Pričešće? Sveto Pričešće je sam Gospod Hristos. Sveta Liturgija se vrši, i čini jedno, a to je: hleb pretvara u Telo Gospoda Hrista, a vino u Krv Gospoda Hrista. I mi pričešćujući se, ustvari ispunjujemo se Gospodom Hristom i time dostižemo cilj svoga života, i u ovom i u onome svetu. Ali, dobivši Gospoda Hrista u Svetom Pričešću, mi smo dužni da Njime živimo, danas, sutra, neprekidno. Jer mi i dalje (činimo) po slabosti svojoj, jer mi primivši u sebe Sveto Pričešće, ne živimo Gospodom Hristom koji je u Svetom Pričešću nego živimo u starim gresima. Ko Tajnu Pričešća uzima nedostojno, po rečima Svetog Apostola Pavla, sud sebi jede i pije[6]. Zato je Gospod ustanovio post kao pripremu za Sveto Pričešće, koji čisti čoveka od greha i od strasti.
Setite se da je bezgrešni Gospod Hristos četrdeset dana postio u pustinji, četrdeset dana pre nego što je pošao na propoved Svoga Evanđelja[7]. Zašto je On to uradio? Da nam pokaže da i mi to isto treba da radimo, da se mi drukčije ne možemo osloboditi nečistote i grehova svojih, nego pomoću posta. I kad je Gospod hteo da u nekoliko reči kaže u čemu se sastoji Njegovo Evanđelje, u čemu se sastoji naše spasenje, On je rekao da se svaki greh, svaka nečistota, izgoni iz duše čovekove „jedino molitvom i postom“[8]. Zapamtite to: jedino molitvom i postom. I kada čovek ne posti, on umnožava u sebi svako zlo, i đavo dela kroz njega i vrši svoja zla dela. A čovek koji ne posti ne može da se moli Bogu. A molitva je nebeska Božanska sila, ognjena sila koja spaljuje u svakoj duši svaki greh. Jer, kada se kroz molitvu sjedinjuješ s Gospodom – kako može greh ostati u tvojoj duši? Zato svako od nas, ako želi spasenje svojoj duši, ako želi Večni Život u onome svetu, ako želi blaženstvo, neka drži post i molitvu.
Mi imao rđav običaj u novije doba, nažalost, da postimo nedelju dana pred Sveto Pričešće i onda opet tonemo u nepost. A time, šta time činimo? Mi tada ličimo na čoveka koji je počeo da zida most preko reke, pa kada je metardva ozidao, on sam sruši. On i ne dospe do cilja, to jest, ne premosti reku. Tako i mi postimo ka Vaskrsenju Gospoda Hrista, ka presvetom Prazniku kojim je Gospod spasao ceo svet od smrti, od đavola i greha. I ako mi po nehatu svom i ne želji svojoj ne održimo post ceo, ako ne postimo ceo post – teško nama! Pričešćujemo se Gospodom Hristom, Gospoda Hrista primamo u sebe, a odbacujemo Njegovo Vaskrsenje.
Zato, braćo moja, neka svaki od nas prigrli post, to je osnovna vrlina, prva vrlina evanđelska, prva sveta vrlina. Kad nju imamo, imamo i sve ostale vrline, jer post nam daje i molitvu, daje nam i milostivost, daje nam i ljubav, daje nam i nadu i sve ostale evanđelske vrline. Nikada da ne zaboravimo ako smo hrišćani, a jesmo hrišćani, nikada da ne zaboravimo da je naša dužnost da sebe, kroz Sveto Pričešće i kroz vršenje svetih evanđelskih vrlina, ispunimo Gospodom Hristom, i time osposobimo sebe za sve što je besmrtno i večno i u ovome i u onome svetu.
I danas, kada ste došli da se pričestite Svetim Tajnama Hristovim, vi učinite smotru nad sobom. Svak neka pogleda u srce svoje, dušu svoju, savest svoju. Ko je u njima, šta je u njima? Sve grehe izbacimo iz sebe. Potrudimo se zavetujući se u sebi da živimo Gospodom Hristom i Njegovim Svetim Evanđeljem. Zato je (On) i ustanovio Crkvu Svetu, zato je dao i Sveto Pričešće i sve Svete Tajne i svete vrline, da mi ispunjujemo plan Božiji u ovome svetu – a to je da ovaj svet obuče se kroz nas i uđe u Gospoda Hrista i da taj svet živi s Njim. Ne reci i ne gledaj na one koji ne poste, oni su sami sebe osudili.
A ti, ako si hrišćanin, ako si makar jednim delom duše svoje vezan za Gospoda Hrista na Nebu, onda potrudi se da Njega pridobiješ, da Njime živiš u ovome svetu. Ne reci: nemoguće! Pogledaj na Svetitelje Božije. Čuje se i danas na svakoj Svetoj Liturgiji i Svetoj Službi, da nam Gospod da ovaj dan ceo savršen, miran i bezgrešan[9]. Hrišćanin si jer se trudiš da danas proživiš posle Svetog Pričešća, bez greha, i trudi se da svaki dan tako živiš. Jer, Gospod ništa nemoguće ne traži od nas, On zna šta mi možemo učiniti, i zna da mi možemo svaki dan provesti bez zla, bez greha, ako mi to želimo i hoćemo.
Dragi Gospod, Kojim se mi danas svi pričešćujemo, neka nas ispuni Njegovim silama da i mi svojim životom svetlimo, životom bezgrešnim, i da u tome pomažemo i bližnje svoje, jedan drugog, kao i decu svoju. Da vaspitavamo decu od malena za te velike i svete tajne. Učite ih da je čovek Božansko biće, ne od životinje postao, nego sveto biće, Božansko biće, koje je određeno za Život Večni i besmrtni.
Neka bi dao Gospod, molitvama Presvete Bogorodice, i današnjeg Velikomučenika Svetog Teodora Tirona, i Svih Svetih, da svakog od nas i sve naše, i u ovom i u onom svetu, vodi ka Nebeskom Carstvu i useli nas u Njega, kako bismo večno služili Gospodu Hristu. I tako dostigli cilj Božanskog Života darovanog nam od Gospoda, od Svete Trojice Oca i Sina i Svetog Duha. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Marku 2,23-3,5 i po Jovanu 15,17-16,2
 2. 2 Petr. 1,34
 3. Rim. 13,14
 4. Gal. 3,27
 5. Mt. 28,19
 6. 1. Kor. 11,29
 7. Mt. 4,2 i 17
 8. Mt. 17,21
 9. Prozbena jektenija. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.