SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 4. u Nedelju Strašnoga Suda[1]
1978. godine u manastiru Ćelije
 
Gospod je, braćo, došao u ovaj svet, ne samo da nam pokaže Boga u Sebi, i da nam kaže šta je Bog, nego je On došao da nam i kaže šta je čovek. Ko smo mi? Jesmo li mi snovi, jesmo li mi priviđenja? Šta je čovek? Današnje Sveto Evanđelje kazuje nam tu tajnu. Danas Crkva praznuje dan Drugog dolaska Gospoda Hrista, dan Strašnog Suda. Evanđelje koje ste danas čuli kazuje nam da je čovek božanstvo i veličanstvo. Čovek je neiskazano veliko biće, neiskazano važno biće, toliko važno da je Bog došao u svet i postao čovek. Bog postao čovek, i pokazao kuda ide čovek. Radi čega je čovek? Radi Večnog Života. Čovek je stvoren za Večni Život – to je osnovna tajna našega života, to nam Gospod kazuje Svojim Evanđeljem i Svojim životom u svetu.
Čovek je važnije biće od Anđela, i od svih drugih stvorenja. Zato je Bog postao čovek da čoveka odvede kroz ovaj svet u Život Večni, i da mu dade Raj. Zato je naša dužnost na ovoj zemlji vrlo odgovorna. Gospod je dao celo Evanđelje Nebesko. Dao nam je sve što nam treba, i za ovaj svet i za onaj svet, i za ovaj život, i za onaj život.
Šta je čovek u suštini? Čovek je slika Hristova, ikona Hristova[2]. Da li ste čuli kada Spasitelj veli na dan Strašnoga Suda, kada pravednici i grešnici budu stali na dan Strašnoga Suda, On govori za pravednike, eto, pripremljeno je Carstvo od Oca Nebeskog, uđite u njega.[3] Jer Gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me, gost bejah i primiste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i obiđosše me. Kada Gospode to bi, pitahu pravednici? Kada Te videsmo Gladna i žedna i u tamnici. Tada Spasitelj otkri tajnu. Kada učiniste jednome od ove (moje) braće, to jest kada učiniste jednom čoveku, siromahu, ma kom čoveku dobro u ime moje, vi ustvari meni učiniste.
Jer, šta je čovek? Čovek je biće stvoreno po slici Božijoj, po ikoni Božijoj[4]. Čovek je biće koje je stvoreno po slici Gospoda Hrista, to znači: treba da liči na Gospoda Hrista svaki čovek. Zato Spasitelj danas izjednačuje Sebe sa prosjacima, sa bolesnicima, sa gladnima, i sa svima bednim ljudima. Apostol koji se čita, danas veli: Ako se o brata grešite, o Hrista se ogrešiste.[5]
Jer, šta je čovek? Šta je najvažnije u čoveku? Duša! Duša je Hristolika, duša je slika Božija u čoveku, i u njoj sve ono što nam treba da zaradimo Život Večni. Gospod je došao i doneo Svoje Evanđelje. A Njegovo Evanđelje nije ništa drugo nego ponovljeno Evanđelje koje nosi čovek u sebi, u duši svojoj. Svaki od nas nosi u duši svojoj Evanđelje Gospoda Hrista. Zato će svaki od nas odgovarati na dan Strašnoga Suda, šta je uradio sa slikom Božijom, sa dušom svojom u ovome svetu. Da li je živeo u gresima u strastima, ili je činio dobra dela, a na ljude gledao kao na svoju braću hristoliku.
To je, braćo moja, merilo kojim će Gospod meriti svakoga od nas, na dan Strašnoga Suda, i odrediti mu večnu sudbinu na onome svetu: raj ili pakao. Neće se niko moći izgovarati: pa ja nisam znao, nisam znao da tako treba postupati prema bolesnicima, prema gladnima, prema žednima. A Spasitelj će reći: Kako nisi znao, kada je duša sazdana po liku Mom? Duša tvoja, ustvari, sama ti kaže šta treba da činiš u ovome svetu.
Tako, otkrivena je tajna svakoga od nas, tajna našeg života, tajna našeg bića, tajna čoveka i čovečanstvo uopšte.
Niko od ljudi, braćo, nije čoveka tako uzvisio kao Gospod Hristos. Čovek je zaista po meri Gospoda Hrista[6], čovek je zaista Božansko veličanstvo! Božansko veličanstvo! I kao takav, on će i izaći na dan Strašnoga Suda, razume se, noseći sav svoj uzrast u duhovni svet, sav svet svoje duše i svega onog što je činio u ovome svetu. Neka bi Blagi Gospod dao svakome od na te ljubavi prema braći, te ljubavi za čoveka, da u svakom čoveku vidimo sliku Gospoda Hrista, ikonu Gospoda Hrista i da se tako ponašamo prema njemu, da tako cenimo svakoga čoveka, da ga cenimo kao malog Boga u blatu.
Čovek? Da, to je mali Bog u blatu. I svakog čoveka treba tako ceniti i tako gledati u njega. I da tako radimo ne bi bilo ovih užasa u ovome svetu zemaljskom. Ne bi ove zemlje i ovi kontinenti bili klanice, veruj – ne! A mi, vidimo da je to strašna stvar, da su svih pet kontinenata postali klanice. Čovek ubija čoveka – radi čega? Ustaje narod na narod, carstvo na carstvo, ispunjuje se Evanđelje[7]. Šta biva sa našim dušama? Na to pitanje treba svaki od nas da odgovori, i da ne zaboravi da ćemo na kraju sveta, na kraju istorije ovoga sveta, svi mi izaći pred Lice Gospoda Hrista, i odgovarati za svaki svoj postupak; ne samo to, nego i za svaku praznu reč, jer je Gospod rekao: da će čovek dati odgovor na dan Strašnoga Suda za svaku praznu reč koju si rekao[8]. Zašto je to Gospod rekao? Zato što si ti Bog u blatu, zato što si ti ikona Božija. I dužnost je tvoja da pokazuješ zaista da si nosilac Gospoda Hrista – Hristonosac i Bogonosac.
Neka Blagi Gospod, molitvama Presvete Bogomajke i svih Svetih, pomogne svakome od nas, svakom ljudskom biću da oseti šta je čovek, da zna šta je čovek. I da ništa nedostojno Gospoda Hrista ne čini, jer time sebi nedostojno čini. Ubijajući drugoga, sebe ubijamo; činimo li zlo drugima, sebi činimo, jer je naše zlo isto tako večno kao naše dobro. Ako se ne pokajemo, ako ne krenemo iz ovog sveta bez tog strašnog grehovnog tereta, onda – teško nama u dan Strašnoga Suda.
No, Gospod je milostiv. Došao u ovaj svet da nas pozove u Večni Život, da nam da sile i moći da nasledimo Život Večni. I zato nam je dao Crkvu Svoju, Evanđelje Svoje, Sebe je dao kroz Sveto Pričešće, da bismo zaista zaslužili onaj svet. I Njime vođeni ušli iz ovog sveta u Carstvo Nebesko. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Mateju 25,31-46
  2. Kol. 1,10; Rm. 8,29
  3. Mt. 25,34
  4. 1 Mojs. 1,27; 2,7
  5. 1 Kor. 8,12
  6. Ef. 4,13
  7. Mt. 24,7
  8. Mt. 12,36

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.