SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Nekoliko reči o veri
1964. godine[1]
 
Vera u Hrista Gospoda živi u ovome svetu stradajući za Hrista. Zašto? Zato što na nju ustaje sve što je pagansko, zlo i greholjubivo u svetu. Ustaje sve to na nju, jer ona nanosi smrt svakome grehu, svakome zlu, svakome đavolu. Nanosi kroz to i smrt samoj smrti. Ona smrt svakome zlu, zato svako zlo ustaje na nju. Ona je smrt svakome đavolu, zato svaki đavo ustaje na nju. Ona smrt svemu hristobornom i bogobornom, zato svi hristoborci i bogoborci ustaju na nju. Stradanje za Hrista dar je od Hrista. „Vama se darova Hristos – veli Sveti Apostol – ne samo da verujete u Njega, nego i da stradate za Njega“[2].
Vera u Hrista dar je od Hrista ali uz taj dar uvek ide i drugi dar stradanje za Hrista. To stradanje biva dvojako, unutrašnje nevidljivo i spoljašnje vidljivo. Unutrašnje stradanje dolazi od unutrašnje duhovne borbe. Čovek vere stalno se bori u sebi sa nečistim mislima, sablažnjivim pomislima, ružnim osećanjima, rđavim naklonostima, tajnim strastima, greholjubivim navikama, silovitim iskušenjima. Jer sve to smeta veri, sprečava je, ranjava je, raslabljuje je, suzbija je, ubija je. O, pa to su velike i teške borbe, velika i teška stradanja. Osim te unutrašnje, uvek i spoljašnje borbe sa protivnicima vere u spoljnjem svetu. I to su duge borbe i u njima se mnogo strada za Hrista.
Vera hoće Hrista Boga u svetu, hoće život dostojan Boga, a sve što je u svetu protiv toga ustaje na nju, ratuje protiv nje, muči je, ismeva je, bije i želi da je ubije, da je uništava, da ne bude ni nje u svetu, ni njenog Hrista Boga. Ali s’ Hristom Bogom smo nepobedivi i svetopobedivi. Njegov bojni poklič stalno bruji u dušama hrišćana: „U svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se jer ja pobeđujem svet“[3]. A grom večne Istine pobednički grmi iz blagovesti svetog Voanergesa: „Vera je naša pobeda koja pobedi svet. Svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet“[4]. Stradanje za Hrista uvek vodi pobedi vere. Zato se hrišćani raduju kada se udostoje stradanja za Gospoda Isusa. Za sve hrišćane svih vremena važi ona evanđeljska reč apostolska: „Koji god hoće pobožno da žive u Hristu Isusu biće gonjeni“[5] a gonjenima, Hrista radi pripada Carstvo Nebesko[6] sa svima Božanskim savršenstvima i blaženstvima.
Primer takve vere za Hrista i takvog stradanja za Hrista jeste sam Apostol Pavle. Zaista, u njemu izobiluje i dar vere u Hrista i dar stradanja za Hrista. Koju to istinu vere on nije otstradao i za koju nije postradao? Koja se to opasnost ustremila na veru Hristovu, a nije udarila na njega? Koja to muka koju on nije radosno uzeo na sebe za napredak vere Hristove? Ima li podviga koji je mogao koristiti propovedi Evanđelja, a da ga on nije pronašao, prigrlio i svim mu se bićem predao? U ovome svetu zla i greha hrišćani mogu živeti verom u Hrista samo stradajući za Hrista i oni to stradajući čine. „U svemu imamo nevolje – izjavljuje Sveti Apostol Pavle, ali nam se ne dosađuje. Zbunjeni smo, ali ne gubimo nade; progone nas, ali nismo ostavljeni; obaljuju nas, ali ne mnogo, i jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov pokazuje na smrtnome telu našem. Jer mi živimo jednako se predajući za smrt za Isusa, da se život Isusov pokaže na smrtnome telu našem“[7].
I za stradanja za Gospoda Isusa hrišćani očekuju Večni Život u Gospodu Isusu. To je ono zbog čega oni sa radošću podnose sva stradanja za Hrista Isusa i zbog čega su im sve sadašnje brige lake. „Naša laka sadašnja briga – veli Sveti Apostol Pavle – donosi nam večnu od svega pretežniju slavu, nama koji ne gledamo na ono što se vidi nego ono što se ne vidi“[8], što je večno. Evanđeljska je istina: Stradanja za veru dar je od Boga. Bez ove se istine ne može biti hrišćanin. Zato je svaki hrišćanin ispovednik i mučenik. U većoj ili manjoj meri on se uvek muči za Hrista, strada za Hrista i stradanjem ispoveda Hrista.
 


 
NAPOMENE:

  1. Ovo je zabeleženo na magnetofonu kao reč Oca Justina, ali to možda nije bilo u besedi, nego u razgovoru. – Prim. uredn.
  2. Fil. 1,29
  3. Jn. 16, 33
  4. 1 Jn. 5,4
  5. 2 Tm. 3, 12
  6. Mt. 5,11-12
  7. 2 Kop. 4, 8-10
  8. 2 Kop. 4. 17-18

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *