SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda na opelu dobre hrišćanke[1]
 
Braćo i sestre, dok se Gospod Hristos nije javio u našem zemaljskom svetu sa svojim svetim Evanđeljem, mi ljudi nismo znali ni šta je dobro ni šta je zlo, ni šta je istina ni šta je laž, ni šta je pravda ni šta je nepravda. A što je najglavnije, nismo znali ni šta je dobar čovek ni šta je dobra žena. Tek od Gospoda Hrista mi znamo sve to: Dobro je samo ono što dolazi od Gospoda Hrista i što vodi Gospodu Hristu; istina je samo ono što dolazi od Hrista i vodu Hristu; pravda je samo ono što dolazi od Hrista i vodi Hristu. A šta je dobar čovek: – Samo Hristov čovek je dobar čovek; drugim rečima samo hrišćanin je uistini dobar čovek, i pravi čovek, i samo hrišćanka je u istini dobra žena i prava žena. Otkuda to? Otuda što je samo Hristovo Dobro neprolazno, besmrtno i večno; što je samo Hristova Istina neprolazna, besmrtna i večna; što je samo Hristova Pravda neprolazna, besmrtna i večna. Zato je i dobro ove pokojne hrišćanke besmrtno i večno, zato i istina njena besmrtna i večna, zato je i pravda njena besmrtna i večna. Da, evo njenog dobra, njene istine, njene pravde u – deci njenoj. To je neprolazno i besmrtno i u njoj i u deci njenoj.
Time je, draga braćo i sestre, vrla pokojnica primer dobre hrišćanke, a to znači: jedine u istini dobre žene u našem zemaljskom svetu. Jer, šta je dobra hrišćanka? – Dobra hrišćanka je žena koja danonoćno ostvaruje u svome životu evanđelsko dobro, evanđelsku istinu, evanđelsku pravdu. Nema zla koje ona ne može nadvladati svojim dobrom; nema laži koju ona ne može razvejati svojom istinom; nema nepravde kojoj se ona ne može odupreti svojoj pravdom. Ona na uvredu ne odgovara uvredom, već opraštajem; na zlo ne odgovara zlom, već dobrom; na mržnju ne odgovara mržnjom već ljubavlju. Protiv svakog ljudskog zla ona izvodi Božansko dobro, i tako uvek odnosi pobedu Hristom.
Svaka je majka mučenica, a na prvom mestu: majka hrišćanka. Zašto? Zato što se ona dan i noć neumorno muči i stara o telesnom i duhovnom zdravlju svoje dece. U toj svojoj neprestanoj brizi ona svaki dan umire za svoju decu. To je istina našeg zemaljskog sveta, istina kojoj se dive Nebeski svetovi. Jer ako ima ičega na zemlji čemu se dive Anđeli Nebeski, to je dobra hrišćanka, dobra majka, dobra žena. Ništa nije ni teže ni odgovornije u našem zemaljskom svetu od dužnosti majke hrišćanke. Zašto? Zato što je njena glavna dužnost da deci svojoj osigura besmrtnost i Život Večni. Osigura li im to, osigurala je i sebi Raj na Nebu. Ne osigura li im to, njena duša strovaliće se u pakao, gde je večni plač i škrgut zuba. Kako dobra majka hrišćanka osigurava deci svojoj besmrtnost i Život Večni? Ako ih nauči da žive po Hristovom Evanđelju: jer u Hristovom Evanđelju sve je besmrtno i večno. A uzorna pokojnica je celog života to radila: decu svoju Evanđelju učila, Evanđeljem oduševljavala, na Evanđelju vaspitavala, na Evanđelju odgajila. Eto pred nama prave vaspitačice. Jer samo prava hrišćanka je prava vaspitačica; u prolaznom zemaljskom svetu hrišćanska majka je jedina prava vaspitačica: jer je deci svojoj dala besmrtnost i večnost. Da: jer je decu svoju naučila večnoj i besmrtnoj evanđelskoj Istini, večnoj i besmrtnoj evanđelskoj Ljubavi, večnoj i besmrtnoj evanđelskoj Pravdi, dobroti, molitvi, krotosti, smirenosti, nadi. A to je ono što deci osigurava besmrtnost i večnost. Takvo vaspitanje je ustvari večno, jer se time i radi toga živi i u ovom zemaljskom i u onom Nebeskom svetu. Zar Istinom Hristovom ne žive i Anđeli na Nebu i ljudi na zemlji? Zar Ljubavlju Hristovom i molitvom ne žive i Svetitelji na Nebu i hrišćani na zemlji?
Draga deco drage pokojnice, čuvajte u sebi besmrtnost koju vam je majka vaša u dušu usadila! negujte je, jer se i ona negom održava, i negom usavršava. A sve što je u vama besmrtno, održaće se ako živite evanđelski, ako živite evanđelskim dobrom i istinom i pravdom. Naputite li evanđelsku istinu, evanđelsko dobro, evanđelsku pravdu, vi ćete izgubiti besmrtnost što vam je vaša uzvišena majka ostavila, i nećete se udostojiti da vidite u onom svetu blaženu i besmrtnu dušu svoju uzorne majke, kada dođe čas da promenite svetom.
Ova dobra majka, ova dobra hrišćanka, koja danas kreće u Nebeski svet, primer je samopožrtvovanja. Gle, nije li ona svaki dan umirala za decu svoju; nije li se i dan i noć žrtvovala neprestano samo da bude dobro njima, njihovoj duši, njihovoj besmrtnosti? A vi, deco, dostojno ćete se odužiti svojoj nezaboravnoj majci ako svaki dan budete vaskrsavali u duši svojoj sećanje na nju, i molitve za nju, i ljubav i poštovanje.
Nema sumnje, braćo i sestre, sada Anđeli Nebeski s radošću dočekuju ovu uzornu majku u onom svetu, i uvode je u Nebesko Carstvo. Tamo su nesumnjivo danas sveti Arhanđeli Nebeski dočekali našu dragu pokojnicu i uveli je u blistavo Nebesko Carstvo, kojeg neka Svemilostivi Gospod i nas udostoji molitvama ove vrle pokojnice. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Objavljena u knjizi Na Bogočovekovom putu, Beograd 1980, sa napomenom: „I ovo je u celini prethodno napisana i sačuvana beseda Oca Justina, u rukopisu, pod datumom: 12/25. septembar 1945. godine“ – Prim. uredn.

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.