SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda 3. u Nedelju 28. po Pedesetnici[1]
1976. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Zaista, Gospod zna zašto je (čovek) u ovome svetu. Radi čega si ti u ovome svetu, radi čega sam ja? Šta je to, ko je to spustio mene, spustio tebe u ovaj zemaljski u svet? Šta se to zbiva s nama? Gledamo, oko nas zima kao da je pomrlo sve, voće, ptice se gube, a gle, kroz dva tri meseca, sve se ozeleni, sve bukne novim životom. Zar je čovek manje važan od bilja, zar je čovek manje važan od ptica? Zašto je Bog stvorio čoveka, zašto je stvorio tebe i mene? To ljudi nisu znali, braćo moja i sestre, dok Gospod nije sišao u ovaj svet da nam otvori oči i da nam kaže da je čovek stvoren za Večni Život. To je novost koju nam je doneo Gospod Hristos, to je ono što je On jedini u stvari i doneo čoveku, i osmislio naš život, dao smisao našem životu. Kakav bi to bio Bog Koji stvara čoveka, a njegov se život završava smrću! Našta će život čoveku onda? To je jedna besmislica, za nas ljude, za naš mali um, a kamo li za Boga. On je stvorio čoveka za Život Večni. Tu tajnu, tu istinu kazao nam je Gospod Hristos postavši čovek.
Gospod je postao čovek da pokaže svima nama ljudima, da pokaže svakome čoveku, da njegov život počinje odavde i produžava se u Večni Život. To je celo Evanđelje Gospoda Hrista, to je sva vera naša. Time se mi hrišćani i odlikujemo od svih drugih ljudi: što znamo da naš život počinje na zemlji i produžava se u onome svetu na svu večnost. Zašto bi Bog silazio u ovaj svet, ako On ne daje Život Večni, ako nas ne oslobodi najveće muke? A šta je najveća muka za mene i za tebe i za svakog čoveka u ovom svetu? – Smrt! Smrt je najveća muka. I ako Gospod Hristos dolazi u ovaj svet, On dolazi u ovaj svet da nam otvori oči i da nam kaže: Gle, ti si stvoren za Život Večni! Sveto Evanđelje to nam i kazuje: Gospod u čudnoj priči pokazuje radi čega je svet, radi čega su ljudi u ovome svetu. On govori u priči kako Bog priređuje veliku večeru, Bog priređuje veliku večeru na ovome svetu. I zove ljude, šalje sluge svoje, i zove zvanice. Hajdete, sve je gotovo.[2] A šta je to gotovo? Gospod Hristos zna šta je On to zgotovio ljudima, što je njima potrebno? Gotovo je, postavljeno je na trpezi zemaljskoj. U ovome svetu Gospod je postavio Večnu Istinu i Večnu Pravdu i Večni Život, Večnu Ljubav i Večno Dobro, sve što je Božansko, sve što je Večno, Gospod je postavio na trpezi ovoga sveta da bi smo mi ljudi to jeli, time se hranili i time sebe obesmrtili.
Gospod je objavio i rekao da je On došao u ovaj svet da svemu da Život Večni, da svakom ljudskom biću da Život Večni.[3] To je novina, braćo moja, u tome je sila hrišćanska, u tome se mi hrišćani razlikujemo od svih bića i svih stvari u ovome svetu, i jači smo i moćniji smo od svega što se može zamisliti. Da, Gospod Hristos je dao to što niko dati ne može. Sećate se šta se desilo, šta je bilo sa Svetim Apostolima? I oni su bili ljudi prosti kao i mi, ljudi ribari, ljudi radnici, i odjedanput, ti su ljudi ugledali Vaskrsloga Gospoda Hrista, da bi time pokazali da je čovek biće koje treba da vaskrsne ako hoće da bude i dalje, i ostane večno čovek. „Ako Gospod Hristos ne vaskrse, uzalud vera naša“[4], kaže se u Svetom Evanđelju – uzalud vera naša. Jer mi ostajemo u strašnom ratu smrti. Mi ljudi ostajemo plen crva, plen zmija. Zar nas je zato Bog stvorio? Sigurno, ne! On je došao, pobedio smrt, vaskrsao iz mrtvih da bi nam prokrčio put u Život Večni.
Tako, braćo moja i sestre, mi hrišćani po tome smo hrišćani, što verujemo u Večni Život. Verujemo u Večni Život, kao što se čita, čuli ste i danas u Simvolu vere: „Čekam Vaskrsenje mrtvih“. Svaki hrišćanin čeka Vaskrsenje mrtvih. Na mnogim spomenicima nadgrobnim piše: Čekam Vaskrsenje mrtvih. Time hoće da se kaže, da duša ljudska kada napusti telo, kada telo ode u zemlju kroz kapiju smrti, onda duša ljudska odlazi u Život Večni, čeka Vaskrsenje mrtvih, čeka Poslednji Sud, kad će Gospod vaskrsnuti sva tela naša iz svih grobova i sjediniti sa dušama našim. Zato mi hrišćani znamo i verujemo, u tome je smisao našeg života i u tome je sila naše vere, znamo da je biće ljudsko besmrtno i večno, da čovek prolazi kroz kapiju smrti i dušom odlazi u onaj svet, u raj, čekajući poslednji čas, čekajući Poslednji Sud, kada će Gospod suditi živima i mrtvima.
I današnje Sveto Evanđelje daje nam nauk, daje nam pouku šta treba da radimo: da se odazovemo pozivu, bogata je trpeza postavljena. Gospod je postavio Život Večni i Istinu Večnu u ovome svetu, i to nam daje. On jedini to daje. Ne budimo kao oni koji se nisu odazvali, kao one zvanice. Jedan od njih veli: Ja kupih njivu i idem daje vidim, molim te izgovori me[5]. To jest: reci Gospodu Hristu da nemam kada ja da se bavim Njegovom trpezom, nemam kad ja da mislim o Evanđelju, ja se bavim, eto, njivom svojom, imanjem svojim. Drugi veli: Ja, ja kupih pet jarmova volova, i treba da ih ogledam, i hoću da ih pogledam, molim te izgovori me[6]. Treći reče: Oženih se, zato ne mogu doći[7]. I bogata trpeza ostade neiskorišćena. Gospodar onda šalje slugu svoga da zove sve da dođu i da se nahrane Večnoga Života i Večne Pravde[8]. Tako i biva.
Šta je sa ljudima koji vele: Kupih volove, Treba da ih pogledam; kupih njivu, treba daje vidim. To pokazuje i ukazuje na ljude koji u ovome svetu ne misle o Bogu, ne misle o svojoj večnosti, ne misle o Večnom Životu, ne misle o svojoj večnoj duši. I tako prolaze kroz ovaj svet kao slepi, misleći da je ovaj svet sve, da je ovaj svet i početak i svršetak našega života. Ali, treba se setiti one istine iz Svetog Evanđelja, istine koju je Gospod iskazao u priči o bogatom čoveku, kome su njive rodile mnogo, kako se veli u Evanđelju, bogato rodile i on nije imao gde da smesti svoje, svoj mal[9]. Zato veli: Srušiću stare žitnice i načiniću nove, napuniću ih žitom i reći ću duši svojoj: Dušo, imaš mnogo imanja na mnogo godina, jedi i pij i veseli se! I dok on tako misli, Bog mu veli: Bezumniče, ovu noć uzeće dušu tvoju od tebe, i to što si spremio čije je, čije će biti to imanje, to bogatstvo, koje si spremio? Tako biva svakome, veli Gospod, koji se ne bogati u Boga[10]. Koji se ne bogati u Boga. A kako se mi bogatimo u Boga? Bogatimo se živeći po Svetom Evanđelju, živeći Božanskom Istinom koju je Gospod doneo svetu, živeći istinom da je čovek večno biće, biće bogoliko, biće koje živi u ovome svetu i u onome svetu, hraneći se samo onim što je božansko, hraneći se Božanskom Istinom, Božanskom Pravdom, Božanskim Dobrom.
Zato, u Evanđelju se i smatra smrt kao san. Telo zaspi, duša odleti u nebeski svet. A iz tog sna, u koji je telo zaspalo, probudiće nas Gospod na dan Strašnoga Suda kada bude došao po drugi put da sudi svetu, da vidi šta je svaki od nas učinio sa tim blagom koje je On dao nama: sa Njegovom Božanskom Istinom, šta je učinio sa Njegovom Božanskom Pravdom, i kako je živeo u ovome svetu. Mi smo pozvani da živimo onim što je večno i u ovome svetu i u onome svetu. To je samo vera u Gospoda Hrista, Njegova ljubav, Njegova žrtva i sve što je On doneo ljudima i što donosi neprekidno svakome verujućem čoveku.
Neka bi On, molitvama Presvete Bogomajke i sviju Svetitelja, ispunio duše naše tom verom, verom u Večni Život, da mi hrišćani i time živimo u ovome svetu, i u onome svetu. Što osećamo i znamo da je biće ljudsko večno i da je stvoreno za Život Večni i besmrtni. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Luki 14, 16-24; Mt. 22, 2-14
 2. Lk. 14, 16-24
 3. Jn. 17,2
 4. 1 Kop. 15, 14
 5. Lk. 14, 18
 6. Lk. 14, 19
 7. Lk. 14, 20
 8. Lk. 14, 21; Mt. 22,8-9
 9. Lk. 12, 16-21
 10. Lk. 12,21

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *