SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda 2. u Nedelju 28. po Pedesetnici[1]
1973. godine u manastiru Ćelije
 
Duša često zaspala u gresima. A oko nas i iznad nas bruji blagovest Gospoda Hrista: „Hajdete, sve je Gotovo“. Carstvo Nebesko sišlo na zemlju, jer je Bog sišao na zemlju. Gospod je postao čovek, i gle, Carstvo Nebesko spustilo se na zemlju. A vi ljudi, vi spavate mrtvim snom greha! Hajdete, sve je gotovo[2]. To Spasitelj zove svakog čoveka kroz današnje Sveto Evanđelje, i mene i tebe, brate i sestro. Šta je to Gotovo, Gospode, šta si Ti to nama spremio, šta si Ti to doneo nama kada si kao Bog sišao na zemlju i postao smerni čovek? Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večni Život doneo sam vama, ljudi, na zemlju. Eto zašto sam došao.To i jeste Carstvo Nebesko, to i jeste Carstvo Božije. Pobediti greh, pobediti đavola, pobediti smrt, eto radi toga sam ja došao u ovaj svet.
A ljudi, šta rade ljudi? Gospod zove na veliku gozbu, na najveću gozbu, zove u Carstvo Nebesko. A Spasitelj sa tugom veli u današnjoj Svojoj priči: Ali zvanice ne hteše doći. Onaj otide u polje svoje, onaj otide trgovini svojoj[3]. Ljudi zabrinuli se za zemaljske poslove, ljudi zaljubili se u zemlju, u njive svoje, u mal svoj. Ne dižu oči svoje k’ Nebu i ne vide da je Bog došao u ovaj svet da im da Carstvo Nebesko, da im da Večni Život, da im da Večnu Pravdu, da im da Večnu Istinu. Jedan ode u polje svoje, drugi trgovini svojoj[4], ali to nije sve. Ljudi, kako se odazivaju Gospodu koji ih zove u Carstvo Nebesko? Bog im šalje pored Sebe još mnoge sluge Svoje. Šalje Svetitelje svoje, šalje Apostole, Mučenike, Besrebrenike, Čudotvorce, da pozivaju ljude u Carstvo Nebesko. I vele oni, svaki od njih: „Hajdete, sve je Gotovo“.
Čoveče, što stojiš, što spavaš u blatu tela svog? Otvori oči duše svoje, pogledaj. Bog je došao u svoj svet radi tebe: hajde, hajde u Carstvo Nebesko, hajde u Život Večni, hajde, pobedi smrt koja je u tebi. Svaki greh koji je u tebi to je smrt tvoja, pobedi to. Zbog toga je došao Gospod i daje ti sile. Ako pobediš greh ti pobeđuješ đavola, jer greh i jeste sila đavolja, sila kojom đavo sablažnjava čoveka, i vezuje ga, i okiva. A šta uradiše ljudi sa tim slugama Božjim? Oni ih izružiše, veli Spasitelj, a neke pobiše i ubiše.[5] Tako rade ljudi sa pravednicima Božjim.
Gle, danas mi slavimo Srpske Svetitelje, svedoke ovog Svetog Evanđelja Hristovog. Divni Svetitelji naši, od Svetoga Save pa do današnjega dana, svi se oni odazvali pozivu Gospoda Hrista. Hajdete, Carstvo Nebesko je gotovo, došlo je, uđite u njega. I divni Svetitelji Srpski uđoše u njega da bi i nas, sve Srbe, poveli u to čudesno, u to besprekidno slavlje Gospodnje. Svi naši Svetitelji svedoče da je zaista Gospod došao u ovaj svet, došao je da čoveka vaskrsne iz svih njegovih grehova, vaskrsne iz svih njegovih smrti, jer svaki greh je mala smrt, svaki greh je mali grob. U svima njima duša naša mrtvuje, a Gospod je došao da nas vaskrsne iz mrtvih. I Svetitelji Srpski vaskrsavajući sebe iz svih svojih grehova, pobeđujući svoje grehe i svoje strasti, očistili su sebe i služili Gospodu, i stekli Život Večni još na zemlji, stekli Istinu Večnu i Pravdu Večnu i to dali Srpskome rodu. Otvorili Carstvo Nebesko za Srpski rod i narod. Setite se Svetoga Kneza, velikoga Cara Lazara, na Kosovu. Šta je uradio on? On se opredelio za Carstvo Nebesko i ceo narod sa njim. Sav Srpski narod pričestivši se, ispunivši sebe Gospodom Hristom pošao je na veliku golgotsku žrtvu kosovsku, i položio život svoj za Nebesko Carstvo, za Istinu Večnu, za Pravdu Večnu, za Život Večni. To su nam dali naši veliki i sveti carevi i kraljevi. Odazvali se Gospodu Hristu.
A mi, Srbi današnji, šta mi danas radimo? Mi postupamo kao one rđave sluge Božije. Mi progonimo iz duša svojih i sa zemlje svoje Svetitelje svoje. Ko se danas drži Svetoga Save, ko se danas drži Svetitelja Srpskih, ko ide za njima, ko služi njima od Srba, nesretnih Srba?!
Gle, i ovo je njihova zadužbina, Svetog Kralja Dragutina[6], i sve Srpske velike obitelji, veliki manastiri, svi su nam od tih velikih Svetitelja Božijih ostali. Radi čega? Da mi u njima, vođeni Srpskim Svetiteljima, i sami steknemo Carstvo Nebesko, jer Crkva Božija na zemlji jeste Carstvo Nebesko. A mi, šta radimo? Onaj ode u polje svoje, onaj trgovini svojoj. Zašto su srpski hramovi prazni, zašto su svete zadužbine Svetih careva i kraljeva prazne, i nedeljom prazne i praznikom prazne? Šta je to sa Srbima, šta se dešava? Oni, oni odbacuju Gospoda Hrista. Oni odlaze u polja svoja, u trgovine svoje, u zarade. Niko ne misli na dušu, malo ih je koji misle na dušu. A sutra, kada smrt zakuca na kapiju srca tvog i mog, šta će biti s’ nama, kuda ćemo? Odbacili smo na zemlji Carstvo Nebesko, onda nas neće primiti na Nebu. Naš put, strašan i širok put – put u pakao! Sve je gotovo, Gospod neprestano glasi kroz svoje Svetitelje Srpske i poziva svakog Srbina i sav Srpski rod u Carstvo Nebesko. A koliko se njih odreklo Gospoda Isusa Hrista, koliko njih, danas, i juče, i sutra?
Neka se Blagi Gospod preko Svetitelja Srpskih, smiluje na nas nesrećne savremene Srbe, nek nas podigne iz naših grobova, da se setimo Boga, da se setimo duše svoje, da se setimo da smo besmrtni i večni, da nam valja izaći iz ovog sveta sa dušom i ići u onaj svet, pred Lice Gospodnje, ispovediti sve, sav život svoj. Teško nama! Teško nama ako smo se na zemlji odricali Gospoda Hrista, ako Mu nismo služili, a nismo Mu služili ako nismo brinuli o svojoj duši, o duši svoje dece, svojih bližnjih, svojih prijatelja.
Šta nam ostaje? Čuli ste kako je Gospod postupio sa slugama, sa ljudima koji su došli na gozbu a nisu bili obučeni, kako se veli, u svadbeno ruho, u svečano ruho nisu bili obučeni.[7] Šta to znači? To znači, svaki od nas kada se krsti dobija celog Gospoda Hrista, dobija svečano večno ruho, Božansko ruho dobija na sebe. Obukao se u sjaj i veličanstvo Božije.[8] Ali posle, u životu, on odbacio tu veliku blagodat
Božju, taj veliki dar Božiji. Odao se gresima i strastima i poderao tu svečanu odeću, pocepao, prestala da bude svadbena odeća, prestala da bude odeća Nebeskog Carstva. I on, sav u ritama grehova i strasti – a Car dolazi! Car Carstva Nebeskog, i gleda, jesi li dostojno obučen, jesi li držao Njegovu Večnu Istinu i Pravdu u svetu i na zemlji? Gle, na tebi je poderana odeća Svetoga Krštenja, ti nisi služio Gospodu, samo si imenom bio hrišćanin. Uzmite ovoga slugu, koji je došao tako neobučen na ovu veliku Nebesku Gozbu, i ruži je i sramoti je i prlja je, i bacite ga u tamu najkrajnju. Onde će biti plač i škrgut zuba.[9] I gle, sluga nije protestvovao, nije ništa rekao na tu reč Carevu, jer je bio bespomoćan, jer je osećao da je Car bio u pravu.
Tako i mi, braćo, ako na ovoj zemlji odbacujemo Istinu Božju, Istinu Hristovu, Njegove zapovesti, ako odbacujemo molitvu, post, ako se ne držimo ljubavi prema bližnjima, ako nismo milostivi ne sećamo sirotinje – teško nama! Poderali smo odeću Krštenja Svetoga. I gle, kad izađe duša iz tela i krene u nebeski svet da izađe pred Lice Božije, očekuju je strašne reči: Uzmite ovog lenjog slugu i bacite u tamu najkrajnju, tamo će biti plač i škrgut zuba. Jer se na zemlji nije setio Pravde Moje i Večnosti Moje, nije se setio Istine Moje. Ona mu ni ovde nije potrebna. Vodite ga u carstvo kome je on služio, carstvo slasti grehovnih i strasti.
Neka bi Blagi Gospod, preko Srpskih Svetitelja, pokajao Srpski narod da nađe svoj put u Carstvo Nebesko, a naći će ako bude sa svojim Svetiteljima, ako sluša njihove naredbe, njihove zapovesti, jer za sve njih, braćo moja, važi jedna velika i sveta istina – Sveto Evanđelje Hristovo. Oni su živeli po jednome pravilu: Sve za Hrista, Hrista ni zašta! I mi, ako hoćemo da budemo dostojni Srbi, dostojni potomci tako slavnih i večitih Srba, onda, da odbacimo od sebe svaki greh, da prigrlimo Evanđelje Gospoda Hrista i spasavamo sebe od svakoga greha, vođeni i rukovođeni divnim Svetiteljima Srpskim, na čelu sa Svetim Savom, Amin!
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Luki 14, 16-24; Mt. 22, 2-14
 2. Lk. 14,17
 3. Mt. 22, 35
 4. Mt. 22, 5
 5. Mt. 22, 6
 6. Manastir Ćelije, po predanju, osnovao je Sv. kralj Dragutin. – Prim. uredn.
 7. MT. 22, 11-13
 8. Ps. 103,3; Gal. 3,27
 9. Mt. 22, 13

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *