SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda 1. u Nedelju 26. po Pedesetnici[1]
1964. godine u manastiru Ćelije
 
Eto opet Svetog Evanđelja koje kazuje svu istinu …[2] Sveto Evanđelje Hristovo kazuje svu tajnu o životu čovekovom na zemlji. Njive rodile, nema gde da se smesti, žitnice tesne. Znam šta ću učiniti: srušiti stare žitnice, napraviti nove, napuniću ih žitom i malom svojim, i kazujem duši svojoj: ,Dušo, imaš mnogo imanje za mnogo godina; počivaj, jedi, pij, veseli se“. Tada, tada grom s’ Neba: „Bezumniče, ovu noć uzeću dušu tvoju od tebe![3] Eto Evanđelja našeg …[4] Kada? Da mi proglasimo ma šta u ovome svetu, ili ma koga za svoje bogatstvo. Bog – to je jedino bogatstvo, jedino bogatstvo čoveka i našeg zemaljskog sveta, jedino bogatstvo svih svetova, sve ostalo …[5] Bogatstvo je samo ono što nadživljuje smrt, moju smrt, tvoju smrt. A sve što ja u ovome životu proglasim za svoje bogatstvo, a ne nadživi smrt, to je trulež moja, to je propast moja, to je grob moj, smrt moja. …[6] Bog koga naziva presudnim proglasi, ne samo za imanje, za njive, za livade, za šume, nego važi za sve ono što čovek proglasi za svoje bogatstvo.
Ako neko proglasi za svoje bogatstvo nauku, i od nje ne vidi Boga, i neće Boga, i nema kad da pomisli na Boga, i nad njim će grom nebeske pravde zagrmeti i reći mu: „Bezumniče, ovu noć uzeću dušu tvoju od tebe, a nauka koju si pripremio čija će biti“. Ti si proglasio za cilj života svoga decu svoju, porodicu svoju, sve si zaboravio, na Boga si zaboravio, trčiš samo da osiguraš, kako se to veli, budućnost dece svoje. A gle, opet će zagrmeti strašna Božja reč: Bezumniče, sve je bezumno što ti radiš; bezumno je to što ti hoćeš bez mene da obogatiš i zaštitiš decu svoju, i da im osiguraš budućnost i nasleđe. Bezumniče, ovu noć uzeću dušu tvoju od tebe, a što si pripravio čije će biti? Čije će biti? Veliš, mojih sinova, mojih unuka, a smrt nad njima i nad tobom sve sateruje u grob. Ti si proglasio za smisao i cilj svoga života bogatstvo ovoga sveta, tvoje bogatstvo proglasio za uživanje. Dušo, počivaj! Lenjost… Dušo, Uživaj. Nije duša dana tebi da počiva u ovome svetu, nego da stekneš Život Večni. Duša je s Neba, ništa je zemaljsko ne može obogatiti – samo Bog.
Pogledajte svoje bližnje i daljnje. Pogledajte Evropu, Ameriku, Aziju, Afriku, sve juri za uživanjima, sve je proglasilo za smisao i cilj života zemaljsko blagostanje, imanje, njive, plodove, rodove, proizvodnju. Radi čega? Jesti, piti, uživati, veseliti se, ali nad svima nama Carstvo Nebesko. Vaši avioni, vaša bogatstva, rudnici, gradovi, oblakoderi, o, šta je to? Bezumlje tvoje! Sve će to smrt sravniti sa zemljom, i tebe, i sve gradove tvoje, i sve izume tvoje. Bezumniče! Boga da ne proglasiš i ne osetiš kao svoje glavno bogatstvo u ovome svetu.
Večnu istinu kazuje o čoveku Gospod Hristos kroz današnje Sveto Evanđelje: „Tako biva svakome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga“[7]. Bez Boga propada to blago, smrt ga uništi. I ti, ti si u očima Božjim bezuman, što je najstrašnije. Biti u očima Božjim bezuman znači upropastiti život svoj, upropastiti taj veliki dar što ti je Bog dao da na zemlji proživiš i da umnožiš. Eto, Gospod nije nizašta drugo nego da se bogatimo Bogom, Bogom, Bogom. Znači: to je bogatstvo Besmrtnošću, to je bogatstvo Večnošću. Šta je Bog, šta je Gospod Hristos? Večna Istina, Večna Pravda, Večni Život, Večna Ljubav, Večno Dobro. Eto, to je bogatstvo koje je On Istiniti Bog doneo zemlji, doneo čoveku, svakome čoveku, svakome od nas, celom rodu ljudskom.
Kako ćemo se i ja i ti i svaki čovek bogatiti Bogom, kako? Ako vršimo zapovesti Hristove, ako živimo po Njegovoj Večnoj Pravdi, ako živimo po Njegovoj Večnoj Ljubavi, ako živimo po Njegovoj Večnoj Milosti i Dobroti, ako osećamo Večni Život koji nam On nudi. Kako? Verom u Njega, ljubavlju prema Njemu, molitvom k Njemu, milosrđem, postom, bdenjem, smirenjem. Eto, dakle, sredstava da svaki od nas obogati sebe Bogom, obogati sebe Gospodom Hristom, a to znači obogati sebe Večnim Životom nad kojim smrt nema vlasti. Tako se čovek bogati u Boga, tako se hrišćanin bogati u Boga. Stojiš na molitvi, gle, molitva nizvodi u tvoju dušu Nebeske sile, Božanske sile. Ti, ti se molitvom bogatiš u Boga. Post, milosrđe, milostinja – eto opet Božanskih sila koje ispunjuju dušu tvoju Božanskim neprolaznim blagom, koje nikakva smrt potrti ne može, tvorac smrti đavo, ni sam pakao. Tako biva svakome ko ne oseća sa strahom.
Gospod Hristos je došao u ovaj svet da nas obogati čime? Božanstvom Svojim. On Bog postao je čovek, da bi nama dao Carstvo Nebesko, nebeska blaga. Sve je Carstvo Nebesko, sve je neprolazno, sve je besmrtno, sve večno. Zavirimo u Sveto Evanđelje. U tebi su vetrovi zla, bure smrti. Ne samo ljudska zla da ti ne mogu ništa, ne samo ljudske pakosti, demonske pakosti, nikakve smrti ne mogu nauditi Hristovom čoveku. Njegovo Božanstvo Nebesko …[8] jer sazida kuću svoju na pesku[9], i oluje, i kiše, i iskušenja, i ruši se kuća njegova, ruši se i telo, duša. Ništa ne ostane od te strašne navale smrti.
Braćo, samo se jedno ne uzima od čoveka. To je Evanđelje Hristovo, to je Njegova Božanska Istina, Njegovo Božansko Dobro, Njegova Božanska Ljubav. To je ono što je jedino potrebno čoveku u ovome svetu, zato što je besmrtno, što je večno, zato što osigurava svakome od nas i večnost i besmrtnost i Život Večni. To je ono što se neće otuđiti od nas, ni u ovom ni u onom svetu, ono što nam nikakva smrt ne može oduzeti. Čoveku koji je to izabrao, koji je izabrao put evanđelski, koji jedini ide kroz ovaj svet taj put otvara Carstvo Nebesko. To je put Hristov, to je sav Gospod Hristos, Njegovo Sveto Evanđelje. Kada se pojavio u svetu za njega je Sveti Petar rekao: …[10] On je kao Bog izašao u ovaj svet, doneo Svoje Večno Carstvo, sva Nebesa, i više od toga, nesravnjeno više od toga – svu Večnu Božansku Pravdu, sav Večni Život. I to je ostavio u Crkvi Svojoj, naročito kroz Svete Tajne i svete vrline.
Gle, svaki od nas krstivši se u ime Oca i Svetoga Duha obukao se u Gospoda Hrista[11], ispunio sebe Gospodom Hristom. A u Njemu, u Njemu živi sva punoća božanstva telesno, sav Bog je u njemu[12]. I ti, postavši hrišćanin, Boga si primio u sebe. Nad tobom nikakav demon nema vlasti. Dakle? Ti staneš nad sobom i čuvaš ta božanska blaga koja ti Hristos daje. Sveto Pričešće? Sam Gospod Hristos u tebi ti, ti si bogataš najveći, u svima svetovima najveći bogataš kad se pričestiš. Pričešće daje ne samo Gospoda Hrista, nego sa Njim i u Njemu Večni Život, Večnu Pravdu, Večnu Ljubav. Kakvo je blago veće od tog Blaga?
Šta se od mene i tebe traži? Da bdijemo nad sobom, da čuvamo to bogatstvo ljubavlju, nadom, izvršujući Spasiteljeve zapovesti evanđelske. O, kakvo blago zadržavamo u sebi! Istinu, da živimo njome, da je umnožavamo u sebi; Pravdu Hristovu, da živimo njome, da je umnožavamo u sebi i tako osiguramo sebi Život Večni u Nebeskome Carstvu. Svaki Svetitelj eto bogataša besmrtnog i večnog. Presveta Bogomajka, najveći bogataš u svima svetovima.
Današnji Svetitelj, Sveti Amvrosije (Milanski)…[13] bogataš, najveći bogataš u zemaljskom svetu; bogat Istinom Hristovom, Pravdom Hristovom, Svetlošću Hristovom, bogat Nebom, bogat svima bogatstvima Neba. Šta su carevi pred njim? Prosjaci, ubožjaci. On, veliki Arhijerej Hristov, jednoga dana izašao je pred cara Teodosija Velikog, na ulaz u Crkvu stao …(i ukorio ga za)[14] izvršen pokolj u Solunu. Ne, ti nisi dostojan, dok se ne pokaješ, da uđeš u hram Boga Živoga, u hram Boga Ljubavi. Nije mu dao da uđe u hram šest meseci da se pričesti. Takav je bogataš Sveti Amvrosije …[15] ili arhiepiskop, takav je svaki …[16] rod Hristov. Bogat, čime? Besmrtnošću, večnošću. Niko tu večnost, besmrtnost potrti ne može, nikakvi carevi zemaljski, nikakvi silnici zemaljski.
Da, Hristov čovek jedini je besmrtnik u ovome svetu, jedini bogataš koji raspolaže neraspadljivim blagom, nepotrošivim bogatstvom, jedini naslednik Carstva Nebeskog, naslednik Božji, kako veli Sveti Apostol: „Mi smo sinovi Božji, sunaslednici (Hristovi)“[17]. Kakva čast, kakvo veličanstvo, kakva moć, kakva sila, biti sin Božji i biti naslednik Božji! Naslednik svih Nebesa, naslednik svega vidljivog i nevidljivog, naslednik onih blaga Božanskih i Nebeskih koje ljudsko oko nikada ne vide, niti srce ljudsko nasluti …[18] Kako se veli u Svetom Evanđelju. Kroz Svoju Svetu Crkvu, kroz Svoje Svete Apostole i Svetitelje.
I mi današnji hrišćani, ako ne želimo da i nad nama grmne strašna reč Božja: Bezumniče, ovu noć uzeću dušu tvoju od tebe, a što si pripravio, čije će biti? Bezumniče, bezumniče, ti si hrišćanin samo onda kada ispunjuješ Evanđelje Hristovo, kada živiš po njemu. To znači: kada živiš radi svoje duše, radi besmrtnosti svoje, radi večnosti svoje. Kako je mnogo pukih siromaha u ovome svetu među hrišćanima, a pogotovu među nehrišćanima? Pukih siromaha bezbroj, svaki bezbožnik je puki siromah, bez Boga biti pa to je biti bez …[19] Kakvo siromaštvo, kakva beda, kakva glad u duši, žeđ u duši nevernika! …[20] Šta je govorim? Pa da, danas je bezbroj bogoboraca u svetu, danas je najviše bogoboraca u svetu jer ljudi su poizmišljali lažne bogove i klanjaju im. Razna uživanja, razna zadovoljstva, bioskopi, pozorišta, teatri …[21] najraznovrsnijih grana …[22] svoja mala božanstva, klanja pred njima, živi radi njih, troši i dušu i telo. Mnogobošci, da! Danas je svet prepun mnogobožaca. Neprestano govore i traže istinu, stalno se uče i nikad da nauče istinu. Otkuda …[23] Otuda što su za blago svoje proglasili ne Boga, nego uživanja ovoga sveta, blaga ovoga sveta, sve pod jednim pravilom: ,Dušo, počivaj, jedi, pij i veseli se“. To je za mnoge postalo Evanđelje, za mnoge ljude, avaj! Nad svima njima grmi strašna reč Jedinog Istinitog Boga: „Bezumniče, ovu noć uzeće demoni dušu tvoju od tebe“.
Sve savremene mnogobošce, sve savremene puke siromahe, …[24] uvodi …[25] Na Svoju Večnu Istinu, na Svoju Večnu Pravdu, na Večni Život, na Carstvo Nebesko, da gledaju i da prečisti smisao svoga čovečanskog bića ugledaju.
Da, Gospod Hristos čini smisao. Kad služi Njemu čovek ustvari služi svojoj večnosti, svojoj besmrtnosti, služi sebi večnome, služi svome spasenju, Večnom Životu Božanskom u ovome (i onome) svetu. Iz prašnoga tela nebesku dušu njegovu, kroz ovaj život vode takvi neosiromašeni bogataši kao Sveti Nikolaj Čudotvorac, Sveti Sava i ostali Svetitelji. Vođeni i rukovođeni njima mi ćemo ispuniti Božanski smisao ovoga života, mi ćemo obogatiti sebe bogatstvom u ovome svetu, ispuniti dušu svoju Večnom Božanskom Istinom, Večnom Božanskom Pravdom, Božanskom Ljubavlju. Vođeni Svetiteljima Hristovim, izaći iz ovoga sveta i uzići u Nebeski svet da tamo zajedno sa njima slavimo Jedinog Istinitog Boga, Kome neka je čast i slava sada i uvek i kroza sve vekove vekova. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Luki 12, 16-21
 2. Nekoliko reči nečujno na traci. – Prim. prepis.
 3. Lk. 12,19-20
 4. Isto
 5. Isto
 6. Isto
 7. Lk. 12, 21
 8. Isto
 9. Mt. 7,26-27
 10. Reči nečujne, ali je besednik verovatno naveo reči: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga (Mt, 16,16). – Prim. uredn.
 11. Gal. 3, 27; MT. 28,19-20
 12. Kol. 2, 9-10
 13. Isto.
 14. Reči nejasne, dodate u zagradi po smislu. – Prim. uredn.
 15. Reči nečujne na traci. – Prim. prepis.
 16. Isto.
 17. Gal. 4, 7
 18. 1 Kor. 2,9. – Par reči nejasno na traci.
 19. Nekoliko reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 20. Isto.
 21. Isto.
 22. Isto.
 23. Isto.
 24. Isto.
 25. Isto.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *