SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 1. na Sv. Vasilija Velikog
(Nova godina)
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Evo nas u Novoj Godini… . Šta je to noć, šta je trenutak, šta je čas, šta je to vreme? Šta li to mi ljudi nazivamo vremenom? Vreme, to je ogromna reka niz koju je Gospod otisnuo sve što je stvorio: nebesa, sunca, zvezde, zemlju, ljude na njoj, svaku tvar, svako biće. Sve je to otisnuo niz bujnu reku vremena. Kuda teče ta reka, kuda nas ona nosi, kuda to mi idemo nošeni bujicom te velike neodoljive reke koju mi nazivamo vremenom?
Vreme, šta je vreme? Vreme je uvod u večnost. Zato je vreme neiskazano važno za nas, važno kao i večnost u onome svetu. Zato je svaki dan vrlo važan u našem životu, svaka noć; ne, svaki trenutak, jer od svakog trenutka zavisi naša večnost. Da, vreme je uvod u večnost. To je, braćo i sestre, jevanđelsko shvatanje vremena. Hristovo shvatanje vremena. Vreme nam je dato da njime zaradimo večnost. Eto takav je smisao vremena.
U svetom Evanđelju Hristovom kada veliki Svetitelj Apostol Pavle hoće da reši tajnu vremena i dana i noći, on piše hrišćanima Efeskim: „Iskupljujte vreme i mudro živite.“[1] Iskupljujte vreme mudro živeći. Nama je dato vreme kao sredstvo da njime kupujemo večnost, da ga ispunimo čime? Onim što je večno, a večno u ovome svetu je samo ono što je Hristovo, što spada u Njegovo Sveto Evanđelje. Crkva u ovome svetu nije.ništa drugo nego Božanska radionica u kojoj se vreme prerađuje u večnost, Božanska radionica koja nas uči mudrosti kako da svaki dan pretvorimo u večnost, kako da svaku noć svoju, svaki trenutak svoj mi ispunimo onim što je večno, od početka do današnjeg dana i od današnjeg dana do Strašnoga Suda i kroz svu večnost. Hristova Crkva Božanska radionica koja prerađuje vreme u večnost.
Čuli ste Spasiteljevu reč, Spasiteljevo Evanđelje o Novoj Godini. On veli: „Došao sam da propovedam prijatnu godinu Gospodnju“[2]. To je godina koja je počela onda i nikad više ne prestaje, godina koja će trajati. To je vreme pretvoreno u večnost. Gospod Hristos je blagoslovio vreme, ispunio ga Sobom i ispunio ga večnim i večnošću. Otkako je On sišao u naš zemaljski svet i ušao u ovaj potok, u ovu reku vremena, nastala je prijatna Godina Gospodnja. Nama su date sile božanske da mi ljudi, mali i bedni, na zemlji možemo i dane i noći svoje i duše svoje i biće svoje ispunjavati onim što je večno, onim što je Hristovo, onim što je nebesko. Takav je dar Gospod doneo nama ljudima.
Zato Sveti Apostol naređuje i veli: „Evo, sad je vreme najbolje, evo, sadje dan spasenja“[3]. Koje vreme, Sveti Apostole, koji dan spasenja? Otkako je Gospod sišao u ovaj svet otada je postalo najbolje vreme spasenja. Svaki se može spasti, svaki može satrti u sebi greh koji ga usmrćuje, satrti u sebi smrt koja ga uništava, satrti u sebi tu demonsku silu koja proizvodi u njemu i greh i smrt. Gospod je tu, dao nam je i doneo sve božanske sile[4], naše je da Mu služimo, postanemo Njegove sluge u ovome svetu da bi svoje vreme pretvorili u večnost. Zato i Apostol naređuje hrišćanima: „Pokažite se kao sluge Božje u svemu, u svemu: u trpljenju mnogom, u čistoti, u postu, u bdenju, u molitvi, u ljubavi istinitoj, u reči Istine, u Duhu Svetome“[5]. U svima evanđelskim vrlinama pokazuju se sluge Božje.
Mi u ovome svetu veli Sveti Apostol vršeći zapovesti Božje, živeći po vrlinama evanđelskim, mi smo često neveseli, žalosni, ali mnoge veselimo[6]. Jer žalosti kada nas spopadnu u ovome svetu, znamo i predosećamo da veselost i veselje plamti i bukti u veri našoj, u ljubavi našoj prema Gospodu Hristu. Mi smo veli Sveti Apostol zato …[7] koji mnogo obogaćuju[8]. Od sveta ovoga, od imovine ovoga sveta mi hrišćani nemamo ništa, ali bogatstvo koje imamo u sebi to je vera Hristova, to je Carstvo Božje koje nam On daje kroz veru. Time mi …[9] u ljude. Mi u ovome svetu …[10] Oni ništa nemaju a sve imaju, veli Sveti Apostol[11]. Ništa nemaju a sve imaju. Ništa nemamo mi od ovoga sveta, jer ovaj svet mi smatramo kao san i senku. A šta je to što imamo? Šta je to što čini da mi sve imamo? To je Gospod Hristos, Car neba i zemlje, Tvorac, Spasitelj koji nama zbog vere naše u Njega i ljubavi naše prema Njemu i života našeg u Njemu daruje Carstvo Nebesko, sva nebesa i sva nadnebesja.
Ovo je dan koji stvori Gospod[12]. Tada, tada nam je Gospod kroz pobedu nad smrću, kroz pobedu nad đavolom kroz pravdu nad grehom darovao Večni Život, besmrtnost. Zato je to dan koji stvori Gospod, dan koji je počeo od Vaskrsenja i trajaće večito, kroz svu večnost, za svakog čoveka na zemlji, za svako ljudsko biće. Od rođenja Gospoda Hrista u ovome svetu, od Njegovog Vaskrsenja nema niko izgovora. Svaki je dan dan spasenja jer je tu među nama Vaskrsli Gospod Hristos i nad nama i oko nas i svuda. Svuda u svima svetovima Vaskrsli, Besmrtni Gospod Hristos! Čoveče, šta onda oklevaš? Za tebe je svaki dan dan spasenja. Padaš u sve te grehe, ipak znaj taj dan i danas i sutra i juče, sve je to dan poslednji za tebe. Spasavaj se od greha, spasavaj se od đavola, koji kroz greh stvara smrt u tebi.
Svaki dan je dan spasenja. Ne samo to, svaki trenutak dan je spasenja. Setite se razbojnika na krstu.[13] U trenutku se pokajao i gle taj trenutak za njega postao je ne samo dan, ne samo godina, ne samo hiljadu godina nego večnost. Jer za Hristove ljude dan je kao hiljadu godina, a hiljade godina kao jedan dan[14]. Eto vam razbojnika kome je trenutak jedan postao hiljade godina i sva večnost. Šta se desilo sa Zakhejem? Onaj dan kad je Gospod ušao u njegovu kuću, kada se u duši Zakhejevoj desilo veliko preobraženje od susreta sa Gospodom, šta je taj dan postao za njega?[15] Večnost, njegova večnost, ne samo hiljadu godina. Jer tada je on odredio sav svoj život u večnosti, pošao za Gospodom i dobio život večni. Tako biva sa svakim čovekom u ovome svetu. Šta se od nas traži? Da mi svaki dan pretvorimo u večnost, svaki dan. To je pokajanje za nas, pokajanje i borba sa našim gresima. Greh da uništim u meni; i kad to s radošću Božjom uspem kroz pokajanje, eto meni večnosti, eto dana blagoslovenog, eto dana koji stvori Gospod, eto pobede moje nad svim što je smrtno, nad svim što je grešno, nad svim što je demonsko.
Lako je biti Hristov čovek u ovome svetu kad nam je Gospod dao pokajanje kao lek za svaki greh. A ništa lakše od pokajanja. Potrebno je šta? Odlučnost volje! Samo tvoja volja je potrebna. Neću više da činim ovaj greh. Gnjev me spopada neprekidno, hoću danas da se borim sa tim grehom, hoću danas da ga pobedim, da osetim večnost Hristovu kroz pobedu nad tim mojim strašnim neprijateljem koji se naziva gnjev. Ili hoćeš pobedu nad mržnjom, koja ti potajno grize dušu. Mržnja, to je crv smrti, crv smrti koji rastače tvoju dušu mileći i gmižući po njoj. A ti – ti si hrišćanin, za tebe svaki dan treba da bude dan spasenja. Ustani na mržnju što je u tebi, zgazi tog crva smrti i, gle, ti si dan tvoj pretvorio u večnost tvoju. Odneo si pobedu nad najvećim neprijateljem tvojim. Tako svaka strast i svaki greh, sve nam to krade vreme, jer ako mi dane svoje, časove svoje, trenutke svoje ne ispunjujemo Hristovim Evanđeljem i životom po Evanđelju, mi sigurno dopuštamo da nam dane krade đavo kroz grehe, da nam noći krade kroz strasti, krade spasenje, spasenje… Krade dušu.
Eto Gospoda! Gospod postao čovek radi nas ljudi. Gospod postao čovek da nam kao čovek, kao prijatelj u čovečanskom obliku podari sva nebesa, podari sve nebeske sile, sva nebeska blaga da ih mi pretvorimo u svoj život u svoju večnost. Ne reci: „Nemoguće mi je to, teško mi je to. Znaš li ti šta te čeka posle tih reči? Lako je u ovome svetu biti Hristov čovek kad je Gospod osnovao Crkvu i dao nam sva sredstva u njoj Svete Tajne i Svete Vrline. Primera bezbroj…
Eto danas koga mi slavimo? Velikog i Svetog Učitelja vaseljene Vasilija, Arhiepiskopa Kesarije Kapadokijske, čoveka koji je zaista vreme zemaljskog života svog pretvorio u večnost. Gledaj njega, posmatraj kako on živi…[16], kako svakim časom, svakim trenutkom on pretvara vreme u večnost; živi u Crkvi Hristovoj i njenim silama, on pretvara svoje vreme u večnost. On, i bezbroj takvih Svetitelja, i bezbroj pravih hrišćana u ovome svetu, koji su živeli na ovoj planeti na kojoj mi živimo i odleteli sa ovog sveta u onaj svet da slave Gospoda Čudotvorca, Koji vreme pretvara u večnost, Koji je vreme dao nama ljudima da se njime koristimo i da gradimo sebi večnost. Zato da iskupljujemo vreme svoje[17]; ispunimo ga evanđelskom blagom.
Vreme života svog ispunjujemo čime? Dan ispuni molitvom, postom, ljubavlju, krotošću, blagošću, svima vrlinama. E taj dan kao bujni potok vodi u večnost. I noć isto tako. I svaki dan i svaku noć, svaki čas, svaki trenutak… Eto, zato je dato vreme života mog meni, i vreme života tvog tebi. Zato postoji vreme u ovome svetu, da njime steknemo večnost vršeći zapovesti Gospoda Hrista i živeći po Njegovom Svetom Evanđelju.
Neka nam Sveti Vasilije nizvodi od Gospoda veliku veru, veliku evanđelsku ljubav, neprekidnu molitvu, strogi post, milosrđe, bratoljublje, Bogoljublje. Pomoću svih tih svetih vrlina mi dane svoje i noći svoje i časove svoje i trenutke svoje pretvaramo u večnost, eda bismo i mi, kada izađemo iz ovoga sveta, sa dušom punom evanđelske vere, evanđelske ljubavi i svih evanđelskih vrlina, uzišli na nebo i tamo sa svima Svetima slavili Čudesnog i Nezamenljivog Gospoda našeg Isusa Hrista Kome večna čast i slava, sada i uvek kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Ef. 5,15-17.
 2. Lk. 4,19
 3. 2 Kop, 6,2
 4. 2 Petr. 1,3
 5. 2 Kop. 6,4-7
 6. 2 Kop. 6,8-10
 7. Nekoliko reči nečujno na magnetofonskoj traci. Prim. prepis.
 8. 2 Kp. 6,10
 9. Nekoliko reči nečujno na magnetofonskoj traci. Prim. prepis.
 10. Nekoliko reči nečujno na magnetofonskoj traci. Prim. prepis.
 11. 2 Kop. 6,10
 12. Ps. 99,9
 13. Lk. 23,42-34
 14. 2 Petr. 3,8
 15. Lk. 19,29
 16. Nekoliko reči nejasno na traci magnetofona. Prim. prepis.
 17. Ef. 5,15

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.