SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda 3. u Nedelju 18. po Pedesetnici[1]
1975. godine u manastiru Ćelije
 
Čudna je stvar, Bog je sišao na zemlju. Zašto? Zašto je Bog je postao čovek, a nije postao lav, a nije postao ljubičica? Zato što su ljudi načinili sebe najgorim bićima na zemlji. Sve što postoji oko nas daleko je bolje od nas. Svi zverovi su bolji od čoveka. Ko je uveo greh i smrt u ovaj svet? Čovek! A šta je strašnije od greha i smrti? I evo, Gospod došao u ovaj svet da Svojim Evanđeljem zahvati sve nas, da u mrežu Ljubavi Svoje uhvati svakoga od nas.
I današnje Sveto Evanđelje, koje ste čuli, govori o svima nama, važi za svakoga od nas, nema ni jedne evanđelske reči koja se ne odnosi na mene, na tebe, na svakoga od nas. Eto, čuli ste neobičnu stvar danas iz Svetog Evanđelja, gde Gospod ribare Galilejske, proste seljake, priziva Sebi i veli: „Od sada ću vas načiniti lovcima ljudi“.[2] Kako? Šta se to zbiva sa nama, da je baš Gospod ovaj svet posetio? Jer, ovaj svet je more greha i more smrti u kojem se dave svi ljudi bez izuzetka. Ovaj svet ako je samo to, ako je ovaj svet smrt i more smrti – onda je strašno biti čovek. Prokletstvo je biti čovek! Užasno je biti čovek!
Ali, Gospod je došao u ovaj svet da pobedi smrt za svakoga od nas, za svako ljudsko biće. Jer kakav smisao ima ovaj svet i život ljudski u njemu, ako je smrt početak i završetak našeg života? Ništa strašnije onda nego biti čovek, ništa užasnije! Od kolevke do groba ti putuješ kroz smrt i na kraju te čeka njen zagrljaj. Ako je to tako, Tvorac ovoga sveta bi bio najnepravedniji prema nama ljudima i nije zaslužio da Ga poštujemo. Ali, Gospod je došao u ovaj svet da pobedi smrt, da ljude oslobodi te najstrašnije i najveće muke, da svakome dade Život Večni. Čuli ste danas u Svetom Evanđelju da je Gospod došao u ovaj svet da svemu da Život Večni. Da svemu da Život Večni, svakome od nas. „Koji veruje u mene ima život večni“, objavio je Spasitelj.[3] Evanđelisti neprekidno tvrde: Gospod Hristos je Život Večni .. [4] Da, ljudski život i sav ovaj svet samo kroz Vaskrsenje Gospoda Hrista dobija svoj pravi smisao. Bez toga je ovaj svet prokletstvo i sve što je na njemu i iznad njega i oko njega.
I reći ćeš: kako se to zbiva spasavanje ljudi iz mora smrti? Da, Gospod je osnovao lađu, to je Njegova Sveta Crkva, koja plovi po moru smrti, i sve koji veruju u Gospoda prima i prenosi na obale Neba. Da, eto Crkve Hristove u svetu i mi …[5] šta smo? Besmrtnici! Jer Gospod je došao da nam da besmrtnost i Život Večni. U tome i jeste dostojanstvenost čovekovog bića. Strašno je biti čovek, ako čovek nije besmrtan i večan. Ja i ti putujemo na gozbu crva, ako je poslednja stanica našega život u grobu. Naše će telo razmileti crvi, onda …[6] Ali, Gospod je milostiv, došao u ovaj svet da nam zaista da Život Večni. Da nas spase greha i smrti na vrlo lak način, samo ako hoćemo. Sve zavisi od naše slobodne volje. Zamisli kakvu vlast imaš nad sobom: da biraš između Boga i đavola. Kakva je strašna sila i ogroman sila jedne slobodne volje. Čovek je biće …[7] bogolika duša koju je Gospod stvorio u svakome čoveku po slici Svojoj. Svaki je čovek slika Božija, svaki je čovek ikona Božija, živa ikona Božija. To je glavni izvor svega dobrog u čoveku. Šta je tvoj um? Slika Božijeg uma. Pazi kako radi i šta radi tvoj um. Ispunjavaj ga svetim mislima da bi zaista bio slika Božijeg uma. Šta je volja tvoja? Često ja i ti gradimo greh, mi gradimo strast, mi gradimo zmiju, a to kuda vodi? U smrt, u pogibiju duše.
A Gospod je došao u ovaj svet da da lek za svaki greh, da da svete vrline: veru, molitvu, post, pokajanje, i sve ostale vrline koje nas spasavaju od svega smrtnog, od svega grehovnog.
Izbavlja nas iz mora smrti i čudom vere prevodi u Nebeski svet. Da, čovek je nesumnjivo na zemlji najpotrebnije biće. Mi smo s’ Neba. Duša tvoja, odakle je? Od Boga. Gospod je stao iznad neba, ispod neba i svuda, na svakom mestu. U tome i jeste veličina duše. I zato, vladati svojom dušom, živeti po živoj ikoni u duši svojoj – eto, kakva je nama data sila i moć! A Gospod je došao u ovaj svet da te osnaži, osveži, oslobodi svega zemnog. Da nikada ne zaboraviš, nikada, da smo mi nebozemna bića. Kako je strašno biti čovek, a ne verovati u Gospoda Hrista! Gubiš smisao svog života.
Zaista, Spasiteljeve reči se stalno ispunjuju: Ja sam svetlost sveta, svetlost života, koji ide za mnom neće hoditi po tami.[8] Svaki koji nije sa Gospodom Hristom, već protiv Njega, zaista je u tami, u tami smrti. On zaista i ne zna kuda ide. Kako bezbožnik može znati kuda ide! Kako je strašno biti bezbožnik i ne verovati u Gospoda Hrista. Jer, šta to znači? To znači, vršiti samoubistvo, jer čovek ubija sebe, ubija svoju dušu, ako ne ide za Gospodom Hristom, ako ne služi Njemu, ako ne vaskrsava sebe iz svih grehova, iz svih smrti. Kako, pitaćete? Vrlo lako. Spasitelj je dao pokajanje kao vaskrsenje iz mrtvih, a pokajanje svako od nas mora imati. Svako mora sebe primorati na pokajanje i vaskrsnuti sebe iz svakoga greha.
Gle, ti mrziš tog i tog. Pazi, kroz mržnju u tebe se uselila smrt. „Koji mrzi na brata svoga u smrti je“, veli Sveto Evanđelje.[9] U smrti je koji mrzi na brata svoga. Tako, svaki greh ustvari unosi smrt u naše duše. Ali tu je vaskrsenje iz mrtvih, tu je pokajanje, a ono je u našim rukama. Pokajati se možemo svakog trenutka, svakog momenta ako hoćemo. Opet, zavisi sve od nas. Zato, svaki od nas na dan Strašnoga Suda mora odgovarati …[10] Naša slobodna volja vodi nas, ili ka vrlini kroz vrlinu, ili ka grehu kroz greh.
Kada su to Sveti Apostoli postali lovci ljudi, kada i u kome vremenu? …[11] Na dan Svete Pedesetnice, na Duhove. Kada je Duh Sveti sišao na Apostole Svete, tada je ustanovljen rođendan Crkve, osnovana je Crkva, i Apostoli su poslati da verom u Gospoda Hrista spasavaju ljude iz mora smrti, a to biva spasavanjem iz mora greha. Jer, greh je jedini tvorac smrti. „Kada Greh sazri, veli se u Svetom Evanđelju, on rađa smrt“.[12] Pakao …[13] greh, strast mržnja, gnjev, pakost sazri u nama …“ Smrt, da bi hodila po našoj duši, smrt osvaja sve rovove naše duše, ali ima jedno oružje koje pobeđuje svaki greh, a to je – pokajanje. Ništa lakše, nego spasti se! A ništa strašnije, nego ne spastiti se. E, baš zato što je lako pokajanje i lako spasenje kroz pokajanje, ako ih ne pregrlimo, …[14] Zatvaramo sebe u neotvorivu grobnicu smrti, zatvaramo sami sebe u pakao. Jer, ne treba zaboraviti da je vera najmoćnije oruđe u rukama svakog čoveka, a pogotovu nas Srba …[15] Sva naša istorija. Evo, i ova naša Sveta Obitelj osveti se od naših predaka, Svetog kralja Dragutina, ovaj sveti manastir, i mnoge i mnoge zadužbine u Srpskoj zemlji. A mi se danas lako odričem^ onoga što je večno u nama, onog što je večno u našoj istoriji, i u svakom ljudskom biću na kraju krajeva. „Kakva je korist čoveku ako sav svet dobije, a duši svojoj naudi“.[16] Odvojiti vasionu, osvojiti sve vaseljene, manja je to vrednost, nego dušu osvojiti od Hrista i živeti bez Gospoda Hrista.
A On je ponizio Sebe, došao u ovaj svet da nas siromahe (obogati) …[17] onaj koji veruje u Vaskrsenje Gospoda Hrista …[18] on nije siromah …[19]. Zato što smrt ljudska[20] Gospod je došao u ovaj svet da nas obogati, da nas obogati Sobom, Bogom. Da Sebe Boga da nama ljudima, da se sjedinimo sa Njim, da živimo Njime u ovome svetu[21], da Njegova Večna Pravda, Večna Istina, Večna Ljubav bude naša svakodnevnica. Jer dušu svoju, biće svoje, predaj gresima, predaj svemu onom što je smrtno, svesno i namerno …[22] I kad mi svesno srljamo u greh, nećemo spasenje od greha …[23].
Neka bi Blagi Gospod molitvama Srpskih Svetitelja vodio sve nas Srbe ka Večnom Životu i darovo Život Večni …[24].
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Luki 5, 1-11
 2. Lk. 5. 10
 3. Jn. 5,24
 4. Neke reči nečujne na magnetofonu. – Prim. prepis.
 5. Isto
 6. Isto
 7. Isto
 8. Jn. 8,12
 9. 1 Jn. 3,14
 10. Isto
 11. Isto
 12. Jak.1,15
 13. Isto
 14. Isto
 15. Isto
 16. Mt. 16,26
 17. Isto
 18. Isto
 19. Isto
 20. Isto
 21. 1 Jn. 4,9
 22. Isto
 23. Isto
 24. Nečujno na traci par zadnjih reči Besede. – Prim. prepis.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *