SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda u Nedelju 14. po Pedesetnici[1]
1974. godine u manastiru Ćelije
 
Nema, braćo, u istoriji roda ljudskog, i u istoriji ,našoj, i mojoj i tvojoj i Srpskoj, i svoj Pravoslavnoj, i sveg roda ljudskog, nema važnijeg događaja od silaska Boga sa Neba na zemlju. To je najveći događaj koji se mogao desiti u ovome svetu. I desio se. Sišao je Car Neba – zar da sa Njim ne siđe Carstvo Nebesko u ovaj svet! Sišao je Bog – zar da sa Njim ne siđu Anđeli Neba i da nastane zemlju!
Gle, zemlja je ustvari parče Neba. Zemlja je stvorena da bude deo Neba, a mi ljudi grehom smo odmakli zemlju od Boga, postavili strašnu pomrčinu između sebe i Boga, jer greh je pomrčina. I tako, zemlja otpala od Neba. Gospod je došao u ovaj svet, kaže nam danas u Priči o svadbi Sina Božijega. To je zagonetna i tajanstvena reč: svadba Sina Božijega. To jest, najveća svečanost na ovoj zemlji kada je Bog došao na nju. Najveća radost i najbogatija gozba.
Gle, Gospod je došao u ovaj svet i doneo Večni Život za mene i za tebe. Ima li šta veće od toga! Zaista, ja i ti smo na Nebu – živeći na ovom parčetu zemlje. Gospod Hristos je došao u ovaj svet i kao Bog doneo nam svu istinu Neba. Zar da se čovek ne raduje! Zar zemlja nije postala Carstvo Nebesko! Nesumnjivo, gde je Gospod Hristos, gde je Car Neba – tu je Carstvo Nebesko. A Gospod je sišao u naše blatnjavo zemaljsko telo i u ovaj blatnjavi zemaljski svet, da ga podigne iznad svih Nebesa. I zaista, zemlju otpadnicu od Boga, podigao iznad svih Heruvima i Serafima, uznevši Presvetu Bogomajku iznad svih Nebesa. A prvo Sebe, Svoje čovečansko telo. Niko tako nije proslavljen kao čovek dolaskom Gospod Hrista u ovaj svet.
Ljudi, šta rade za Carstvo Nebesko u ovom svetu? Čuli smo danas iz Svetog Evanđelja. Gospod Hristos je došao u ovaj svet i postavio za trpeze zemlje celoga sveta, postavio Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večni Život – da se mi hranimo time, da živimo time[2].
I gle, kada Gospod Hristos kao Bog u telu, šalje Svoje Apostole po svetu da propovedaju Carstvo Nebesko, šalje Svoje Mučenike, šalje Svetitelje – šta vinogradari, šta zvanice rade? Gospod šalje i zove ih za trpezu, hajdete sve je gotovo, evo trpeza je postavljena junci, hranilici svi su na trpezi. Hajdete i vi[3]. A Spasitelj sa tugom veli – šta zvanice uradiše? Ne odazvaše se, ne htedoše doći[4]. Posla Otac, Gospodar Neba i zemlje, Car Neba i zemlje, posla nove sluge Svoje. I sa njima isto postupiše, i njih ne poslušaše. I njih izružiše i pobiše[5]. Zar nisu pobili sve Apostole ljudi na zemlji? Zar nisu pobili bezbroj Mučenika koji su javili Gospoda Hrista? Zar nije naša istorija, Srpska istorija posebno, puna Svetih Mučenika za Gospoda Hrista, Mučenika koji su ginuli za Krst časni i Slobodu zlatnu? Ljudi se ne odazivaju na poziv Gospoda Hrista.
A šta je On doneo nama? Doneo ono što niko pre Njega nije doneo. Pobedu nad smrću, doneo Vaskrsenje iz mrtvih, doneo Nebeski život. Ko je mogao doneti to ljudima? Ko? Zato, braćo, Hristova Crkva i danas, kroz sva mučilišta, kroz sav pakao ovaj zemaljski prolazi i nosi Vaskrslog Gospoda Hrista. Nju niko oboriti ne može, ni pakao, ni bezbožnici, nikakvi gonitelji danas, ili juče, ili sutra, i vavek. Crkva će Hristova odnositi pobedu dokle je god duše ljudske, dokle je god vere u Njega, jer On jedini daje istinsku radost ljudskome biću. Ako je smrt završna stanica u mom i tvom životu i svakog ljudskog bića, našta onda život? On se podsmehnuo kad je stvorio čoveka takvim bićem. Ne! Gospod je došao u ovaj svet da kaže zašto je čoveka stvorio. Stvorio ga za Život Večni, stvorio ga za Vaskrsenje iz mrtvih. I telo je sazdano za Život Večni, ne samo dušu, nego i telo. Piše u Svetom Evanđelju, i telo je za Gospoda[6], i ono će da vaskrsne na dan Strašnoga Suda. Svačija duša i svačije telo sjediniće se onda i ući u Carstvo Nebesko, ako ga je zaslužila. Ili, ne daj Bože, u carstvo zla, ako je gresima svojim sebe ubila.
Danas Sveto Evanđelje kao nekakvom velikom merom zahvata i tebe i mene. Šta mi radimo sa poslanicima Spasiteljevim? Šta radimo mi sa Njegovim slugama, koje On šalje nama neprekidno i opominje nas? Jovane, pazi! Ti si besmrtan! Pazi kako živiš, pazi šta radiš sa svojim telom, šta radiš sa svojom dušom. Petre, gle, ti mrziš toga i toga. A šta te čeka iz greha, šta? U svakom grehu krije se đavo! Znaš li da svaki greh, ustvari nije naš, nego klanjanje đavolu. Kroz grehe mi klanjamo đavolu, svaki od nas. Šta radimo sa slugama Božijim? Šta radimo sa Svetiteljima Božijim?
Gle, u Crkvi Hristovoj svaki dan slave se mnogi Svetitelji. I danas, Sveti Adrijan i Natalija, i Sveti Jakov, i mnogi drugi. Šta oni rade sa nama? Zovu nas: Hajde u Carstvo Nebesko! Hajde za Gospodom Hristom! Jer On daje besmrtni Život Večni. On jedini za tebe pobeđuje smrt, tu najveću muku. Pobeđuje i đavola, to večno mučenje, večni pakao. Pazi šta radiš sa Svetiteljima Božjim! Pazi, ako ne ideš za njima, a ideš za gresima, svi putevi greha vode u pakao. A mi smo dobili od Gospoda Hrista sve što nam je potrebno u životu, i ovome i onome. Sve Božanske sile Gospod je dao čoveku i čovečanstvu. Sebe samog je dao čoveku, i daje neprekidno i meni i tebi kroz Sveto Pričešće.
Gle, kako malo izgovara, ili ni malo izgovara neće imati ljudi na dan Strašnoga Suda: Zašto nisu ispunili Evanđelje Gospoda Hrista? Zašto nisu ispunjavali Njegove svete zapovesti o ljubavi, o molitvi, o postu? Tada neće biti izgovora. Ne, jer čoveče – ko smo ja i ti? Komarci, bubice. Gle, radi tebe i mene Gospod je došao. Radi tebe i radi mene. Daje tebi i meni Sebe, Boga! Radi čega? Da očistimo sebe od svakoga greha, od svakoga zla, da služimo Gospodu kroz sav ovaj život, vođeni i rukovođeni Svetiteljima Božijim, bezbrojnim Svetiteljima Božijim na čelu sa Presvetom Bogomajkom. Pazimo, da li se svaki dan odazivamo volji Božijoj i Gospoda Hrista da uđemo u Njegovo Carstvo Nebesko. On sve čini svaki dan, svaku noć kroz Svetitelje Svoje, kroz milost Svoju čini neprestalno svima nama, jer to je pozivanje u Carstvo Božije. Da služimo Njemu, da pobedimo svaku smrt, svaki greh, svakog đavola.
Neka bi nas vodili i rukovodili Svetitelji Božiji, i današnji Svetitelji, Sveti Adrijan i Natalija, Mučenici i ostali, eda bi smo idući za njima, idući verom, ljubavlju, postom, molitvom za njima, ušli u Carstvo Nebesko. I tamo slavili Čudesnog Gospoda Hrista Koji nas je izbavio od svih muka, od svih nevolja došavši u ovaj svet, davši pobedu nad smrću, vaskrsenje iz mrtvih, davši Život Večni, Istinu Večnu, Pravdu Večnu. Njemu, u ovom i onom svetu, kroza sve vekove i svu večnost neka je naša beskrajna slava kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Mateju 22,1-14
  2. Lk. 14,16
  3. Mt. 22,4
  4. Mt. 22,5
  5. Mt. 22,6
  6. 1 Kor. 6,13

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.