SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda 3. u Nedelju 12. po Pedesetnici[1]
1977. godine u manastiru Ćelije
 
Gospod sav sišao u telo ljudsko, u zemaljski svet da bi nas obnovio. A mi smo bili pocrneli od greha, pocrneli. Slika Božija što je u našoj duši, ikona Božija, pocrnela je od naših greha. Svaki greh je tama, a pogotovo đavo je tama. A iza svakog greha – đavo.
I Gospod je došao u ovaj svet da preobrazi čoveka, da ga vrati svojoj Božanskoj čistoti, da ga vrati Božanskoj svetlosti; kao što je zasijao na Tavoru, a učenici popadali na zemlju od bleska Slave Božije[2]. Tako, On pokazuje i dokazuje, da Njegova Božanska svetlost može očistiti i moju i tvoju i svačiju dušu od svakoga mraka, od svakoga greha, od svake smrti. Zato, ničim i nikim se ne može zameniti Gospod Hristos. Nema mudraca, nema filosofa, nema bogataša, nema cara, nema vladara, nema gospodara, nema ljudskog bića koje može zameniti Gospoda Hrista nama ljudima.
Zato je i došao u ovaj svet, da na neposredan način svakome od nas da Život Večni. „Koji veruje u Mene ima Život Večni“, veli Spasitelj[3]. Ništa se od tebe, brate, ne traži, ni bogastvo, ni učenost, ni blago ovoga sveta, to Gospod ne traži od tebe. Samo traži jedno – a to je vera. Vera u Njega da je On Sin Božiji i da je došao u ovaj svet da grešnike spase, od kojih sam prvi ja, i ti, i svaki od nas[4].
Kad se Gospod, po milosti Svojoj Božanskoj, spustio u naše blato, u naš zemaljski svet radi nas, onda, onda smo i mi odgovorni da li ga primamo, ili ne. Ništa lakše nego ići za Gospodom Hristom, ništa lakše za spasenje. Gospod traži od tebe veru u Njega. Sećate se kako je On mnoge bolesnike pitao: – Verujete li da to mogu učiniti? Kad mu dva slepca dolaze, i pitaju Ga, i mole Ga da ih isceli, da im vrati vid, On veli: – Možete li verovati? – Verujemo Gospode, pomozi! I njima se otvoriše oči. Tako Gospod daje sva bogatstva Neba, sav besmrtni život, i tebi i meni i svakome. Radi čega? Radi vere u Njega: da je On Istiniti Bog! Ne ljudi, ne čovek, niti svočovečanstvo skupa. Šta smo mi ljudi? Šta su svi političari, carevi, kraljevi – šta su? Komarci, stenice. Šta smo mi prema smrti? Sve njih smrt satire. Čime se hvalite, čime vi vladate ovim svetom? Kada prolivate bezbroj krvi u ovome svetu,radi čega to činite? Radi Večnoga Života ne, sigurno ne! Nego ubijate čoveka i uništavate čovečanstvo, izmišljate neke ludorije. Ko se od vas može ma u čemu uporediti sa Gospodom Hristom! Ko? Niko! Sigurno niko.
I zato, braćo moja, vera u Gospoda Hrista jeste jedino pravo istinsko bogatstvo u ovome svetu. Zato, radi Gospoda Hrista, i iz ljubavi prema Gospodu Hristu, treba ti sve Evanđelsko, da bi sebi osigurao Život Večni i u ovom i u onom svetu. Život Večni počinje odavde i produžava se u onome svetu. To je naš put, to je put svakoga čoveka. Svi drugi su lažni putevi, koje obećavaju vama političari, carevi, kraljevi, mudraci, sve je to luk i voda, kako kaže narod. Sve je to ništa prema večnosti, Večnom Životu, i prema onome što Gospod Isus daje svakome od nas, i svakom čoveku kada veruje u Njega.
Pogledajte na pomoć Svemilostive Presvete Bogomajke, kad vam je teško, kada se bojite da pristupite Gospodu Hristu zbog grehova svojih pribegnite Njoj, uvek je Svemilostiva, i uvek gotova da pomogne svakome. I tako vođeni Njome, mi ćemo osigurati Život Večni u onome svetu, a život pravedan u ovom svetu.
Neka Presveta Bogomajka svakoga od nas vodi i rukovodi stazom Večnoga Života. I kroz ovaj svet, i kroz kapiju smrti, uvede nas u Nebeski svet besmrtni i večni. Da zajedno slavimo Čudesnog Gospoda Hrista kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Mateju 19,16-26
  2. Mt. 17,2-6
  3. Jn. 5,24
  4. 1 Tim. 1,15

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *