NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Crkva, ostale vere, pokreti i organizacije » Rekonekcija kao novodobska (new age) vradžbina

Rekonekcija kao novodobska (new age) vradžbina

Pitanje:
Pomaže Bog oče Nedavno sam od prijateljice saznala za pojam rekonekcije i lečenje rekonekcijom. Ona se u tome jako lepo oseća, prija joj osećaj da je neka viša sila ispunjava dok leči druge ljude i zadovoljna je time. Kaže da je svesna da nije ona ta koja leči nego je samo provodnik, instrument za ozdravljenje. Našla sam knjigu Dr Erika Perla „Rekonekcija, leči druge, leči sebe“ i počela da je čitam ali bih želela da pre daljeg upuštanja saznam Vaše mišljenje o tome. Hvala Vam na pomoći
Svetlana


Odgovor:
Bog ti pomogao sestro Svetlana! Jedno od Crkvenih pravila glasi: ”Jeretičke knjige ne čitati! ” Knjiga koju si čitala jeste jeretička jer izlaže krivo učenje o Bogu, čoveku i Božjoj tvorevini. Erik Perl je lažni isceljitelj, lažni prorok, lažni Hristos… U svedočenju onih koje je on navodno iscelio [1] nalazimo mnogo dokaza da se radi o još jednoj đavoljoj obmani, lukavoj mreži u koju se hvataju ljudi lakoverni, sujeverni, krivoverni, maloverni, malodušni, ili jednom rečju, otuđeni od Boga. Tako ”isceljeni” i sledbenici rekonekcije (ponovnog povezivanja) svedoče o njihovim susretima sa anđelima svetlosti i još o svom iscelitelju govore da je (prelast alarm! ! ! ) ”on svetlost, kroz koju anđeli isceljuju” (kraj prelast alarma) .
Na osnovu materijala o rekonekciji zaključujemo da je to jedna od novodobskih magija ili vradžbina od koje se neizostavno treba kloniti. Zaboravi na svoju ”prijateljicu” koja se bavi rekonekcijom i posavetuj se sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom u vezi daljih postupaka. Ukoliko je tvoja ”prijateljica” krštena prepusti njeno spasavanje duhovniku koji ima blagodat od Boga da se sa ovakvim iskušenjima uspešno bori…
Da bi bolje razumela koji to anđeli pomažu onima koji se bave raznim crnim i belim magijama pročitaj žitije Svete device Justine i Svetog episkopa Kiprijana koji se u Jednoj Svetoj Sabornoj i Apostolskoj Crkvi slave na dan 2/15 oktobra [2] (posle žitija Prepodobnog Andreja) .
O prelasti (obmani) možeš više saznati od našeg Oca među Svetima Svetog Ignjatija Brjančaninova. [3]
U vezi sablazni magije i vračanja preporučujemo pouke sestrinstva manastira Lipovac [4].
Neka te Bog sačuva od iskušenja demonskih pokrovom Prečiste Bogorodice i molitvama Svetoga Save, Svetih Kiprijana i Justine, Svetog Ignjatija, Svetih Andreja Jurodivog i Svetog Epifanija i Svih Svetih. Amin, Bože daj! đakon Stefan
[1] ”Priče o isceljenju” rekonekcijom, http: //www.thereconnection.com/healingstories/
[2] Prepodobni Ava Justin Ćelijski: Žitije i stradanje svetog sveštenomučenika Kiprijana i svete mučenice Justine device, Žitija Svetih na dan 2 oktobar http: //svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih1002.htm
[3] Sveti Ignjatije Brjančaninov, O prelasti http: //svetosavlje.org/biblioteka/Bogoslovlje/Prelast/prelast.htm
[4] Sestrinstvo manastira Lipovac, Magija – vračanje – demonska prevara, Blagovesnik – Despot Stefan br. 8 http: //www.bsn.org.rs/index.php? id=pbm/005
Magija – vračanje – demonska prevara
Odstupanje od Boga i služenje satani
U današnje vreme moralne, društvene i vrednosne klonulosti, u našem hrišćanskom narodu naglo se širi jedno veliko zlo – magija ili vračanje. Lažni proroci i proročice, vidovnjaci, astrolozi i spiritisti – prizivači „duhova“, ili bolje reći demona, su masovna pojava…
Lukavi demon uvek igra na kartu prevare. Magiju dele na crnu i belu pa je, tobož, ta bela bezazlena. Nekadašnji vračari, magi, vešci i čarobnjaci danas su promenili ime – postali su „medijumi“ (posrednici) . Forma je promenjena, ali je suština ostala ista. U pitanju je isti duh zli, „duh pogađački“, koji je sv. apostol Pavle izgonio iz ljudi. U Delima svetih apostola opisuje se sledeći događaj: „Dogodi se kad iđasmo na molitvu, da nas srete jedna robinja koja imaše duh pogađački i gatajući donošaše veliki dobitak svojim gospodarima. Ova pođe za Pavlom i za nama, i vikaše govoreći: Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega, koji nam javljaju put spasenja.
Ovako činjaše mnogo dana. A kada se Pavlu dosadi, okrenu se i reče duhu: Zapovedam ti imenom Gospoda Isusa Hrista, iziđi iz nje! I iziđe u taj čas“. (D.ap 16: 16-18) Magija, dakle, nije nova pojava u životu čovečanstva. Nju je još sv. prorok Mojsije u svome zakonu strogo zabranjivao. „Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod – Bog vaš“ – govori Gospod (3. Mojs 19: 31) .
Oduvek je bilo takvih koji su – tragajući za onim što se skriva iza pojavnog, materijalnog i vidljivog – bavili se magijom (vračanjem) i tako pristajali na saradnju sa zlim silama. Vračanje je, otud, samovoljno nastojanje da se rašire predeli znanja o zagrobnom svetu, koje znanje Božiji Promisao nije bez namere skrio od nas. To je lopovsko nastojanje da se otvore vrata večnosti lažnim ključevima.
Svaki onaj, hrišćanin dakle, koji je na krštenju — pristupivši u zajednicu Crkve – dao obećanje da će biti veran svojoj Crkvi i Božanskom Otkrivenju, pristajanjem da, bilo on sam vrača, bilo da mu drugi vrača, čini smrtni greh! Takvi time izražavaju svoje nepouzdanje u Božansko Otkrivenje dato ljudima, u Promisao, tj. Božiji plan o nama. Oni svesno krše prvu od deset Božijih zapovesti Zakona Božijeg – koja zabranjuje služenje bogovima: „Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene“, govori Gospod (2. Mojs 20: 2-3) .
U Svetom pismu i Svetom predanju otkriveno nam je sve ono što je neophodno za dobro čoveka, za njegovo spasenje. Do pravog saznanja o tajanstvenom, božanskom svetu, moguće je doći, ali nikako i nikada magijom, nego uvek i jedino bogopoznanjem. Sveti
Oci – oni među najvećima – kao što su sv. Grigorije Palama i sv. Maksim Ispovednik – dali su nam najpotpunije razjašnjenje bogopoznanja, a to znači i glavnog cilja čovekovog života na zemlji. Poznanje Boga je moguće i neophodno, ali se do njega ne može doći saradnjom sa đavolom, nego sopstvenim usavršavanjem u vrlinama i uz Božiju pomoć. (…) Sveta liturgija je naše molitveno gledanje u nevidljivi svet, i življenje sa Hristom. Na Svetoj liturgiji mi se – kroz Sveto pričešće, u tajni Hleba i Vina – realno susrećemo sa Hristom. To je jedini pravi put do bogopoznanja, i jedini put ka pravoj i zdravoj duhovnosti. Sve ostalo je demonska prevara.
Spiritisti – prizivači duhova, vračari i zvezdočaci, uzimaju na sebe zadatak da proriču budućnost čovečanstva. Obećavaju da će prosvetiti čovečanstvo „novim otkrivenjem“ i stvoriti sjajnu epohu za razvitak nauke, da će stvoriti „novo doba“. No, iz magije – religije „novog doba“ – izbija na površinu grubi materijalizam. Njeni ciljevi su razarajući i ovozemaljski. Na spiritističkim – vračarskim seansama, duhovi koje oni prizivaju nisu nikada duše umrlih, nego uvek demoni. Sveti Oci – crkveni predvodnici i učitelji – govore da nikakva moć đavolska i nikakvo zaklinjanje ne može dozvati duše umrlih. Po rečima sv. Jovana Zlatoustog „nije moguće ovde lutati duši koja se već odelila od tela. Bog je dušama umrlih zaprečio vrata večnosti, i ni jednoj od njih nije dozvolio da se javlja živima, da se ne bi đavo koristio mogućnošću da škodi i vara ljude“. Sam Božiji Promisao (staranje Božije o ljudima) je tako uredio. (…) Sama mogućnost održavanja veze sa umrlima narušila bi normalan tok života pa zemlji, jer bi nas primoravala da u svakom važnijem trenutku očekujemo saopštenja iz drugog sveta. Stalna prizivanja bi još uznemiravala duše umrlih ljudskim sujetama i strastima, i žalosna bi bila njihova zagrobna sudbina, a to pravedni i milosrdni Bog ne bi dozvolio. Bog, nad dušom posle smrti, samo jednom izriče Svoj sud. (…) Mnogi ljudi se vrlo često obraćaju raznim vračarima, vidovnjacima, astrolozima i tzv. isceliteljima, da bi im oni „pomogli“ u nevoljama. Kao razlozi za to često se navode: velika porodična tuga, ili neka nevolja, materijalna beda usled nezaposlenosti, nesnalaženje u složenim društvenim situacijama, kada ljudi ne mogu da shvate gde je istina. (…) Razlog je vrlo često i formalan odnos prema veri, krivoverje, maloverje, ili nedovoljno poznavanje Crkve kao ustanove Hristove – kao zajednice Boga i čoveka, pa se dešava da se mnogi, kada dožive neke neprijatnosti u svojoj Crkvi, sablazne i onda lako postaju plen magije. (…) A postoje i takvi ekstraseansi – crni i beli magi (vračari) , koji šalju ljude u pravoslavne crkve da im se čitaju molitve, pa ako li nisu kršteni nalažu im čak i da se krste! (…) Razlog za to nije nikada briga za spasenje ljudi (uporediti D. ap. 16: 17) nego je to „paravan“ iza koga se kriju tzv. „dobri pravoslavci sa natprirodnim moćima“! (…) Apostoli su uvek propovedali protiv magije. Tako su u Efesu, posle propovedi sv. apostola Pavla ljudi spaljivali svoje magijske knjige, odricali se satane i prilazili Hristu (v. D. ap 19: 19) . Nespojiva je vera Hristova i magija. Sv. Jovan Zlatousti govori da oni koji se leče vradžbinama „sami sebe lišavaju Božije pomoći, zanemarujući je i stavljajući sebe izvan Promisla Božijeg, jer đavo kako sam hoće upravlja i raspolaže delima njihovim“.
U zbirci crkvenih pravila – a prema Prvom pravilu Vaseljenskog sabora Trulskog – onaj „koji odlazi vračarima, ili se bavi vradžbinama ili zvezdočarstvom, šest godina da se odvoji od Pričešća“. Ako li se takav za to vreme ne pokaje već ostane u tome uporan, Crkva propisuje da se on sasvim odvoji od Crkve.
Sv. apostol Jovan Bogoslov savetuje: „Ne verujte svakome duhu nego ispitujte duhove jesu li od Boga: jer mnogi lažni proroci su izišli u svet“ (1 Jn 4: 1, v. i Mt 24: 4, 24) . Hrišćani koji istinski žive u spasonosnom brodu – Crkvi, preko njenih bogosluženja, Svetih tajni i obreda, dobiće Božiju blagodat za razlikovanje duhova. Tako oblagodaćena čula, i još kroz evanđelski podvig izvežbana u molitvi i ljubavi, moći će sa sigurnošću da odrede da li je neki duh od Boga ili nije. Neizvežbana i neoblagodaćena čula lako zavedu i sablazne lažni proroci….
U Svetom pismu čitamo: „Ako vam neko propoveda evanđelje drukčije nego što primiste, anatema da bude! “ tj. neka je proklet (Gal 1: 9) . Otkrivenje Božije je jedno, drugoga ne može biti. Svojom jasnom svetlošću ono pokazuje pravi put ka dobru i spasenju ljudi, pa ne postoji potreba za obraćanjem mračnim gatarima i sumnjivim saopštenjima iz tajanstvenog sveta.
Sestrinstvo manastira Lipovac
Blagovesnik – Despot Stefan br.8

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *