NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Sveto Pismo » Razlika između Gospoda i Boga

Razlika između Gospoda i Boga

Pitanje:
Pomaže Bog 1. Molim da mi razjasnite u čemu je razlika između Gospoda i Boga, ako je uopšte ima. U dilemi sam zbog sledećih (i mnogih drugih sličnih stihova) a.) „I odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj“. Jn 20.18 b.) „Kad sam David govori u psaltiru: Reče Gospod Gospodu mom: sedi meni s desne strane“ Lk 20.42 2. Drugo pitanje se odnosi na sledeći stih „Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji; jer je mnogo zvanih, a malo izbranih.“ Mt 20.16 Zašto su MNOGI zvani a ne SVI? S’ poštovanjem,
Petar


Odgovor:
Dragi Petre, reč Gospod je prevod sa grčkog Kirios (Κυριος) , i znači Gospod, Vladika = Vladaoc, onako kako su ga u septuaginti (sedamdesetorica) preveli sa jevrejskog Jehova. Gospod Savaot znači Gospod nad vojskama – u orginalnom smislu nebeskim vojskama koje okružavaju prestol Boga Slave. Crkvenoslovenska reč „Gospodie“ prevodi se sa važnost, autoritet, i čini mi se da ona malo pričinjava zbrku u odnosu na reč Bog; mada opet, ko ima veći autoritet od Boga? Dakle, nema razlike između značenja Gospoda i Boga, Jehove, Elo hima. Za ostrašćen i uzak ljudski um može i to da bude od velike važnosti, jer su upravo na tom pitanju „imena“ Božijeg sazdali sektu „Jehovinih svedoka“, koji smatraju da za spasenje Boga treba nazivati samo Jehovom.
To su reči Psalmopevca Davida koje je Bogočovek naveo a Luka citirao i prepisao iz Pslama, i radi se o Božanstvu Bogočoveka kojeg su Jevreji poricali. Može da se prevede i ovako (samo radi boljeg razumevanja) : „Reč Bog Bogu mojem, sedi Meni sa desne strane“. Ove reči od Mateja (20, 16) Sveti Oci tumače tako da su ti „mnogi zvani“ razni narodi, što u suštini znači da su svi narodi sveta, jer su one završnica Gospodnje misli o vinogradu, t. j. misonarskom polju. Unajmljeni radnici dolaze na radno mesto u razne sate, i po sv. Teofilaktu ovo se tumači tako da su to razni obraćeni naordi koji su kroz istoriju Crkve poznavali Hrista. Krajnji ishod je jedna plata, kako privim judeohrišćanskim opštinama tako i severnim aleutima, ili japancima, koji su relativno nedavno postali hrišćani pravilnog ispovedanja vere. Dakle svi su pozvani! U Hristu vaš

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *