Radost se daje samo siromašnima duhom

Protojerej ALEKSANDAR Šargunov

 

Svakome je, bez izuzetka, data smrt – kao gubitak svega ili kao Vaskrsenje Gospodnje…

 

I gle, neko pristupi i reče mu: Učitelju blagi, koje dobro da učinim da imam život vječni?

A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život, drži zapovijesti.

Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubij; ne učini preljubu; ne ukradi; ne svjedoči lažno; poštuj oca i mater; i ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga.

Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje; šta mi još nedostaje?

Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, i imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom.

A kada ču mladić riječ, otide žalostan; jer imađaše mnoga imanja.

A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u Carstvo Nebesko.

I opet vam kažem: Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u Carstvo Božije.

A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći: Ko se, dakle, može spasti?

A Isus pogledavši na njih reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće (Mt 19, 16-26).

Čuli smo priču o bogatom mladiću, o tuzi čoveka koji se boji da se osloni samo na Boga. Bogat čovek ima sve; nedostaje mu jedna stvar – milost. Zar on ne podseća na mnoge od nas koji poštujemo sva pravila, držeći se uredbi Crkve, pošteno prolazeći kroz život sa strogošću, a ponekad, možda, i preterivanjem u odnosu na sebe same?

U svakom slučaju, bogataš iz Jevanđelja izaziva simpatiju. Kada Isus nabraja zapovesti: Ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i mater, on odgovara: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje. Kako se kaže u Jevanđelju po Marku, Isus ga je pogledao i zavoleo. Ali mu je dao ponudu bez presedana. Predložio mu je potpuni raskid sa njegovim bogatstvom – ne samo materijalnim, već i duhovnim. Gospod nije ukinuo zapovesti u kojima je čovek pronašao život. Naprotiv, On je ukazao na njih kao jedinom putu ka savršenstvu, odnosno ljubavi. Ali čovek ne može da postigne savršenstvo nijednim trudom. Isus iznenada nudi ovom čoveku, naviknutom da se oslanja samo na sopstveni trud i sopstveno bogatstvo, sve za ništa – svu svoju ljubav, svo svoje savršenstvo: „Ostavi sve i pođi za mnom“.

Znamo da ne možemo nijednim svojim delom ili podvigom zaraditi Večni Život; niko ne može pobediti smrt i greh, niti postati deo Božanske prirode i hram Svetoga Duha. Ipak, mi često ličimo na jednu dopisnicu Svetog Ignjatija Brjančaninova, koja je bila zbunjena zašto je ona, koja se tako pažljivo pripremala se za ispovest, trudila da živi strogo i pažljivo, imenovala sve svoje grehe, uključujući i one najmanje, izašla iz crkve sa osećajem praznine, bez radosti. „To je zato“, odgovorio joj je sveti jerarh, „što ste mislili da sve svoje dugove izmirite sa Bogom odjednom, dok se vaši dugovi nikada ne mogu zaista otplatiti“.

Večni život je biti s Bogom, i sastoji se u tome da znamo da je Isus Hristos Bog i da Ga sledimo na putu Njegovih zapovesti. Sve zapovesti postoje radi nas kako bi naučili lični odnos sa Bogom i čovekom, a to je – ljubav; tako bi Bog i čovek bili živi za nas. „Sve ovo sačuvah“, kaže mladić, ali njegova veza sa Bogom i čovekom je potpuno egoistična. Zarobljen je svojom imovinom, i materijalnom i duhovnom. On je u lancima koje treba slomiti.

 

 

Večni Život je život koji živi Isus Hristos Bog. To je ljubav i nesebičnost i požrtvovana velikodušnost. Ako naučimo šta je Večni Život ovde, na Zemlji, i da ovaj mir i radost potiču od Hrista, rado ćemo slediti Hrista. I razumećemo da slediti Hrista znači služiti ljudima za koje je On umro.

Pokušajmo danas, svako od nas, da iskusimo kakva tuga i radost su u nama, i šta ih izaziva. Bogat čovek nije mogao da se usudi da proda svoje bogatstvo, da se odvoji od njega. Ovo objašnjava tugu sa kojom se udaljio od Hrista, spuštene glave. To je tuga onoga koji nije bio u stanju da prihvati radost koja mu se nudi. Radost se daje samo siromašnima duhom, samo onima koji se smireno mole za milost, sledeći Hrista. Mladić je bio ožalošćen jer nije mogao da stekne savršenstvo po svojoj visokoj ceni i odbio je da ga prihvati po Hristovoj niskoj ceni.

Ali ako takav čovek umre, ne možemo da ne uzviknemo sa svim Hristovim učenicima: Ko onda može biti spašen? To je nemoguće za čoveka, odgovara Isus, ali ne i za Boga, jer sve je moguće za Boga. Nikada ne treba očajavati. Spasitelj u tim rečima krije milost prema bogatom mladiću koji se udaljava od Njega. Bogu nije nemoguće da ga obnovi. Ali postoji jedan zakon: da ranije ili kasnije dobrovoljno ostavi bogatstvo i prihvati milost koja se daje.

Put do Neba je uzak za sve, i kapije koje vode ka životu su prave. Lakše je kamili, kaže Isus, proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u Carstvo Božije. Neki veruju da On govori o kapijama u Jerusalimu, poznatim pod imenom „oči igle“ zbog svoje uskosti. Kamila ne može da prođe kroz njih dok je natovarena. Dakle, bogat čovek ne može da se uspne na Nebo sve dok ne poželi da isplati teret zemaljskog bogatstva i prikloni se pravilima smirene vere.

Drugi smatraju da nije slučajno što se reč „kamila“ na grčkom podudara sa rečju „konopac“. Bogati čovek u poređenju sa siromašnim čovekom je poput debelog konopa u poređenju sa tankim koncem. Neće proći kroz oko igle sve dok se ne razdeli na odvojene niti. Tako bi trebalo da se bogataš oslobodi svog bogatstva kako bi nit po nit mogla proći kroz oko igle.

Gde možemo da nađemo hrabrost i samopožrtvovanost onih koji su sve napustili i otišli u pustinje ili prihvatili mučeničku smrt? Da li je tako davno naša Crkva bila na krstu, kada su se svi koji su bili verni Gospodu nadali samo milosti i, lišeni svega, ništa nisu imali osim blaga na Nebu? Ali svakome je, bez izuzetka, data smrt kao gubitak svega ili kao Vaskrsenje Gospodnje.

 

 


Prevod sa engleskog za svetosavlje.org
Bojana Milidragović

Izvor:
Russian Faith

 

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *