PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
HIROTONIJA EPISKOPA BUDIMLJANSKOG JOANIKIJA
 
Na današnjoj svetoj Liturgiji Tela i Krvi Sina Božjeg ostvarismo najveću tajnu naše vere, Sveto Pričešće. U svakoj tajni i molitvama primamo pojedinačnu blagodat Božiju i blagoslov, a u svetom pričešću primamo Njega, Izvor svake blagodati i blagoslova. Sveti apostol Pavle kaže: „Čaša blagoslova koju blagosiljamo, nije li čaša Krvi Hristove, i hleb koji lomimo, nije li Telo Hristovo“
Na današnjoj svetoj Liturgiji doživesmo i tu radost da dobijemo još jednog brata, episkopa, naslednika svetih Apostola, njihove propovedi i njihovog dela u Crkvi Hristovoj. To je brate u Hristu Joanikije, najveća čast i najveći čin svešteni u Crkvi Hristovoj. No, tu veličinu i tu čast treba svakog dana, svakog časa da potvrđujemo svojim životom i svojom verom, životom no toj veri da ostvarujemo, da služimo Bogu i bližnjima, jer je to, po reči Gospodnjoj, ono što nas čini najvećim pred Bogom. Jer, On Gospod Isus Hristos kaže: „Carevi zemaljski vladaju narodom, i velikaši upravljaju njima. Među vama da ne bude tako, nego onaj ko hoće da bude najveći, neka služi svima; i onaj koji hoće da bude prvi, neka bude sluga sviju.
To je, dakle, ono što će svakoga od nas vernog, a pogotovo nas, sveštena lica i episkope, učiniti velikim pred Sinom Božijim. Svoj život i svoj rad, i ovde i u Bogosloviji, vodili ste, služeći đacima, služeći i ostalim vernima i služeći, na taj način, Crkvi Božijoj i narodu našem.
U ovim, ovako teškim prilikama, u kojima se nalazimo, Vi ste znali da je to najbolji način da se posluži svome narodu i svima ljudima dobre volje u svetu, kao i svome spasenju.
Predajem Vam ovaj žezal, kojim treba da služite i da opominjete, uvek i sebe i verne na to delo Crkve Hristove: znanja svoje vere i života po toj veri i jedinstva u Crkvi Svetoj, za koju je Gospod rekao da đe osnovati Crkvu Svoju i vrata paklena peće joj odoleti, jer je, Crkva „stub i tvrđava istine“ i njome i u njoj živeći, mi stičemo i ostvarujemo cilj i smisao svoga života, zadobijanje blaženstva u neprolaznom Carstvu Božijem.
Primite ovaj zalog upravljanja u ljubavi u Hristu Isusu. Amin.
 
Z.jun 1999.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.