PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
NA SAHRANI DR NEDELJKA KANGRGE
 
Bogu se pomolismo za dušu pokojnog brata našeg u Hristu Nedeljka, čoveka koji je zaista i znao zašto živi i dostigao smisao i postigao cilj života svoga. A to je po reči Svetih: steći blaženi neprolazni život koji se već počinje u ovom svetu, a nastavlja u onome neprolaznom ispunjavajući obe zapovesti Hristove u ljubavi prema Bogu, koja je i najveća zapovest i u kojoj se sadrže sve ostale zapovesti i sve još više od toga i ljubavi prema bližnjima. On je zaista stekao i blaženstvo i Carstvo Nebesko. Koliko je on samo ljudi u nevolji operisao, pomogao da dođu do zdravlja i ne samo izvršio stručno i kao što treba operaciju, nego koliko je pokazao i one ljudske – ljubavi prema njima!
Ne jedanput sam slušao od njegovih pacijenata, tolikih, koliko je on puta i noću dolazio posle operacije i za vreme dok su oni ležali u bolnici pa čak i kod kuće da ih obiđe i da vidi da li im treba još pomoći. Pokazujući tako onu jevanđeljsku i hrišćansku ljubav koja je čoveku uvek potrebna a pogotovo kada se nađu u nevolji od bolesti ili u drugim teškoćama. To da je on ostvario smisao svoga života i da je evo u Carstvu Nebeskome, i da i nas očekuje da i mi ostvarivši smisao svoga života nađemo se zaista na onoj strani na kojoj đe se i oni nađi, a to je strana koju đe Gospod kad dođe i poznati i priznati za svoje.
To je prava uteha i njegovoj majci i sestri i supruzi i ostaloj rodbini i svima nama koji smo bili njegovi pacijenti i svima poznanicima. To kažem da je znao on zašta treba živeti i kako treba živeti i kako stvarati sebi večnu kuću na onome svetu.
Neka Gospod upokoji dušu sluge svoga Nedeljka i neka Gospod pomogne i nama da ugledajući se na sve svete i na njegov život u Hristu, da i mi dostignemo ono glavno; da stotinu i hiljadu godina čovek živi, prođe vreme, a ono što on spremi za večni život svojom verom i životom, po veri jevanđeljskoj to ne prolazi nikada.
Gospode, upokoj dušu sluge svoga Nedeljka!
 
14. maj 1999.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.