PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
BESEDA U HRAMU SVETOG SPIRIDONA U TRSTU
 
Dođosmo, braćo i sestre, da se vidimo s vama, i sa drugim ljudima dobre volje u ovom velikom gradu, da se razgovorimo, pomolimo Bogu i Njegovom i našem svetom Spiridonu, kome su ovaj veličanstveni hram podigli preci naši. Podigli su ga da se u njemu skupljaju na zajedničku molitvu, u svima prilikama i neprilikama života, u radosti i žalosti i u dobru i u zlu.
Kako je dobro i krasno kad braća osećaju da su braća i između sebe, i sa svima plemenitim ljudima i u ovoj zemlji i celom svetu. Kad se sabiramo da se zajedničkom verom održimo na putu Božijem u teškoćama koje nas snalaze.
Crkva je Hristova, kroz dve hiljade godina, svagda upućivala sve narode, pa i naš narod, miru, pravdi, plemenitosti i ljubavi, da u sudbonosnim momentima svoga postojanja, i mi danas, znamo evanđelski proceniti šta treba činiti i nađemo snage da tako i činimo. Da shvatimo princip: Ni za kakve interese ne sme se govoriti ni činiti krivo, „već po pravdi Boga istinoga“. I kad se dođe u situaciju u kojoj se ne može sačuvati i život i duša, da je „bolje izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu“. To je našim jezikom, našim rečima iskazana istina Hristova: Kakva je korist čoveku ako sav svet zadobije, a duši svojoj naudi (Mt. 16, 20). Ceo svet ne vredi koliko samo jedna duša, jednog čoveka.
Vi, braćo i sestre, živite i radite u ovoj hrišćanskoj zemlji, u narodu sa kojim duhovno imamo toliko zajedničkog – i vera u jednog Boga u Svetoj Trojici, i vera u Sina Božijega, koji je postao čovek, i radi našeg spasenja umro na krstu i treći dan vaskrsao. I poštovanje Presvete Bogorodice, i toliko svetih pravednika i mučenika koje zajednički proslavljamo.
Molim vas, stoga, rečima Gospoda Isusa Hrista: Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima (Mt. 5, 16). Budite vredni radnici na poslu koji radite; dobri susedi svojih suseda, da časno ispunjavate građanske dužnosti i zakone koji paže u ovoj zemlji. U snetu se na srpski narod gleda kao na narod zločinaca. Ne dozvolite, dakle, da kakvim nepromišljenim postupkom, ili nedoličnim rečima, unizite čast svoje porodice, svoga naroda i svoje Crkve.
Ne zaboravimo nikad, ni mi ni vi, da nam valja izađi na pravedni sud Božiji, pred Svetog Savu i svete pretke naše, da damo odgovor na šta smo upotrebili darove kojima nas je Bog kao ljude obdario, da li na dobro, ili na zlo. Da se ne postidimo tada i ne pognemo glave svoje pred njima.
Bogu se molim i svetom Spiridonu, da pomognu Crkvenoj upravi, predsedniku i odbornicima ovog svetog hrama, kako bi svoju odgovornu dužnost vršili časno na opšte dobro. A vi svi da ste sa njima i između sebe u bratskoj slozi i jedinstvu. I svi zajedno u poštovanju i sinovskoj poslušnosti Visokopreosveštenom Mitropolitu, kao svome duhovnom ocu.
Veru svoju da držite i čuvate u svemu svetom i čestitom, pa đe i milost Božija biti s vama.
I tako ćete pridoneti dobru i našem narodu I Albancima na Kosovu i Metohiji, da se na miran način rasprave problemi koji bivaju i među pojedincima i među narodima. Vekovima živimo onde pod istim suncem, na istoj zemlji, na kojoj su najveće svetinje naše: Pećka patrijaršija, Dečani, Gračanica, Devič, Bogorodica Ljeviška. Mir nam je potreban i jednima i drugima. Bogu se molimo i sada i svagda, da to što je snašlo nas ne snađe ni jedan narod u svetu.
Blagoslov Božiji, pomoć svetog Spiridona, Svetog Save i svih svetih da bude s vama svagda Amin.“

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.