PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
PRIPREMA DUŠE I TELA[1]
 
Danas u Crkvi pravoslavnoj počinje Časni post, priprema duše i tela za doček najvećih praznika naše vere – krsnog stradanja i smrti Isusa Hrista i Njegovog iz mrtvih Vaskrsenja. Iz božanske ljubavi, radi našeg spasenja, On biva raspet i umire. A iz svoje beskonačne moći treći dan vaskrsava i osigurava nama život večni.
Naš post treba da bude i telesni i duhovni, jer smo i tela i duše. Telesni post je u upotrebi posne, biljne hrane, a duhovni u udaljavanju od zlih dela. Sveti Oci opominju: Ako neko posti a ne drži usta svoja da ne govore zle reči, ili se gnevi, ili ogovara bližnjega, ili se ne udaljuje od pohote i laži, – nikakve on nema koristi, nego gubi sav trud. I tako, što smerniji i čistiji, da pristupimo najvećoj svetinji naše vere, Svetom pričešću. Time dolazimo u najprisnije jedinstvo sa Sinom Božijim i jedinstvo sa svima vernim: jer jedna je čaša blagoslova iz koje pijemo, i jedan hleb koji lomimo, i jedno smo telo mnogi, pošto se svi od jednoga hleba pričešćujemo“.
Svagda, a pogotovo u postu, treba prilježno čitati i slušati reč Božju, Sveto Pismo; moliti se Bogu i u domu i u crkvi sa ostalima, u ovim nevoljama u kojima se nalazi naš narod.
Treba još i ovo imati u vidu da post nije ljudska, nego božanska ustanova za koju je Bog, preko proroka Mojsija, rekao da je „Uredba večna“. Nju je i Hristos osveštao posteći 40 dana, i naredio svojim vernim da poste. Postili su i Sveti apostoli, verni tada, kao i docnije za celo vreme ovih 2000 godina.
Zato ne slušati one koji će ovih dana da vas pozivaju na svoje priredbe i skupove ne u pravoslavimm crkvama, da vam dokazuju da su Sveto pričešće i post ljudske naredbe i izmišljotine, nepotrebne za spasenje. Bdite, dakle, i čuvajte duše svoje, kako od propovednika krive vere, tako i od života koji nije po pravoj veri.
Neka vam je blagosloven Časni post i Sveto pričešće kome pristupate.
 
22. februar 1999.
 


 
NAPOMENE:

  1. Poslanica Patrijarha Pavla vernima SPC.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.