PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
BESEDA O MIRU[1]
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Pomolismo se, braćo i sestre, i ovoga dana, ove svete nedelje, sedmičnog dana posvećenog vaskrsenju Sina Božijeg, Koga, evo, i u ovim danima proslavljamo, Njega stradalog, razapetog na krstu i umrlog i treći dan vaskrslog. I Njega Gospoda koji nas je celokupnim Svojim životom i Svojim radom, Svojom ikonomijom spasenja spasao, ali osobito Svojim stradanjem na krstu, smrću radi nas grešnih i radi našeg spasenja, i osobito Svojim vaskrsenjem. Sveti apostol Pavle kaže: „Ako Hristos ne usta, uzalud propoved naša, uzalud vera vaša“ (1 Kor. 15, 14). Dakle, suština naše vere je vaskrsenje Sina Božijeg, Koji je telom postradao i umro, ali silom svojom božanskom vaskrsao i Koji će time vaskrsnuti i nas, odnosno sve one koji su umrli do Njegovog dolaska, i uvesti u Carstvo Božije one koji su činili dobro, a one druge osuditi na večnu smrt. A smrt za čoveka je, braćo i sestre, udaljenje od Boga, a život je zajednica života s Njim.
I danas se pomolismo Bogu Mira za mir u svetu i u ovom kraju, i svuda u svetu svima ljudima, i sad se molimo, braćo i sestre, Njemu, Sinu Božijem koji je rekao: „Gde ste dva ili tri sabrani u moje ime, tu sam i ja meću vama“ što god hoćete ištite i biće vam (Jn. 15, 7). I mi se i sada molimo Sinu Božijem: Gospode, saslušaj naše molitve i daruj mir i nama i svima ljudima i u ovom kraju, i ovome svetu i svuda u vaseljeni. Mir nam je potreban pre svega. Mir, braćo i sestre, sa Bogom, a to znači da svojim životom pokazujemo da mi zaista verujemo u Njega i svojom živom verom koja se neminovno pokazuje vladanjem, postupcima da mi verujemo u Njega. I da na taj način želimo zaista dobro i sebi, svome narodu ali i svima narodima, svima ljudima u svetu, da ne stradaju ljudi Božiji, narod nevin. To, braćo i sestre, ne zaboravimo da mir zavisi od svakog od nas pojedinca. I sveti apostol Pavle nas opominje i savetuje: „Koliko do vas stoji, mir imajte sa svima ljudima“ (Rim. 12, 18). To da nam je uvek pred očima. Da li će biti mir u svetu, to zavisi i od one druge strane, ali zavisi i od nas, zavisi od mene, od tebe, braćo i sestre. Ako mi zaista želimo mir i svojim životom pokazujemo da to želimo i na taj način molimo se Bogu koji je Bog mira, koji je Car mira, mir će doći. Kažem, zavisi m od onog drugog. Ali da li on hoće ili neće, to je u njegovoj ruci.
To su, braćo i sestre, preci naši znali i verovali i tim životom živeli. Taj mir Hristov, „mir svoj ostavljam vam, mir svoj dajem vam“ (Jn. 14, 27), to nije mir mrtvaca i kamena, to je mir živih koji, kažem, znači zaista iskrenu želju i dobro svima ljudima. „Što želite sebi to činite i drugima“ (Mt. 7, 12). I moramo da branimo i slobodu svoju, i da branimo i veru svoju, moramo da branimo i domove svoje i zemlju svoju, ali da branimo onako kao što je Gospod Isus Hristos rekao: „Nema veće ljubavi od te da neko položi život svoj za bližnje svoje“ (Jn. 15, 13). Pri tome znati Njegovu zapovest da ljubimo neprijatelje svoje, onako kao što i naš narod zna da kaže: čojstvo i junaštvo. Junaštvo znači braniti sebe od neprijatelja, a čojstvo – braniti neprijatelja od sebe. Iako on postupa kao zločinac, ni prema neprijatelju ni ja ni vi, braćo i sestre, ne smemo postupati kao zločinci. Da se branimo kao ljudi svakako, ali ni po koju cenu kao zločinci. Onoga koji je bacio i ljude i žene i decu u jame, i da je moga brata bacio i ja toga čoveka uhvatim, ne smem da postupim na isti taj način. Ima sto načina da se branimo od zločinaca, ali ne zločinom. Greh se zločinom, neistinom, nepravdom ne pobeđuje. Kad izađemo pred Sina Božijeg, Cara mira, Onoga koji je istina, Koji je pravda i Koji je svako dobro, On će platiti zločincu mukom večnom. Da se u tom broju ne nađemo ni ja, ni vi.
Gospode Mira, Tebi se molim, pošalji mir i narodu našem i svima ljudima dobre volje u svetu. Bog vas blagoslovio! Amin.
 
17.maj 1998.
 


 
NAPOMENE:

  1. Slovo Njegove Svetosti patrijarha srpskog G. Pavla u Pećkoj patrijaršiji.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.