PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
RADOST DANA[1]
 
Bogu se pomolismo, braćo i sestre, danas, na ovoj Svetoj Liturgiji Njegovog tela i krvi, najvećoj milosti koju je On nama ostavio, da postanemo njegovi satelesnici pričešćujući se Njegovim Telom i Njegovom Krvlju, i da nam to da snagu da izdržimo u svim teškoćama ovoga sveta koje nas ovako obilno snalaze, znajući uvek reč svetog apostola Pavla: Ako s njim stradamo, s njim ćemo i carevati; ako s njim umremo, s njim ćemo i živeti; ako ga se odreknemo i Op će se nas odreći“. Tu nauku propovedali su svi sveti, i ne samo propovedali rečima, nego i njome živeli. Tu nauku je propovedao i Sveti Sava, zaista i svojim rečima i onim što je napisao, ali i svojim svetim životom – to je ono što je za nas uvek najvažnije po reči svetog apostola Pavla: da se sećamo svojih učitelja, da se ugledamo na njihovu veru i na njihov život. Sveti Sava je to znao, time živeo i ostavio i nama tu nauku, jer on kaže da je sveta vera ono što je vrlo važno za čoveka, ali vera živa koja se pokazuje u delima, jer veli, ako je samo jedno od ovih dvoje kod nas, nedovoljno je – treba nam oboje. I apostol Pavle opominje da nam treba vera koja kroz ljubav dela. Tu nauku našeg oca duhovnog učitelja i prosvetitelja uvek propovedamo, braćo i sestre, svi mi sveštenici, ali i vi, jer ste vi narod Božiji i da na taj način nađemo smisao svog života u Carstvu nebeskom, onde gde je i Sveti Sava i drugi sveti iz našeg roda i svi sveti iz Crkve Hristove. Gospode, pomozi da uvek budemo dostojni imena svetog hrišćanstva koje nosimo i da, ugledajući se na svete oce naše, uvek budemo dostojni i vere u Tebe, Tvoje žrtve i Tvoga vaskrsenja! Gospode, pomozi i Sveti Savo, pomozi i blagoslovi! Amin“.
 
27.januar 1998.
 


 
NAPOMENE:

  1. Bogoslovski fakultet proslavio Svetog Savu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.