PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
SLOVO NA DODELI ORDENA SVETOG SAVE KIJEVSKOM MITROPOLITU VLADIMIRU
 
Draga braćo, Sveti arhijerejski sinod odlikovao vas je ordenom Svetog Save, našeg prosvetitelja i učitelja i prvog arhiepiskopa srpskog. Odlikovao vas je tim ordenom svetitelja, za sve ono što ste učinili i činite da pravoslavni narod u Ukrajini živi onako kako dolikuje pravoslavnim hrišćanima. A taj orden Svetog Save da uvek opominje da je on, sin velikog župana srpskog Stefana Nemanje, sagledao i poslušao reč Hristovu: Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i proda sve što ima i razda siromasima i neka ide za mnom“. On je imao i šta da razda da bi zadobio dragoceni biser Hrista, „blago skriveno u polju“. Njega je već otac njegov bio postavio u Zahumlju, današnjoj Hercegovini, da upravlja njime i da se vežba u upravljanju zemljom. Ali on je i čast, i bogatstvo n vlast ostavio, i pošao za Hristom, kao poslednji monah. A u Svetoj Gori nosio je hranu onim otšelnicima, bos idući po kamenju, tako da otac njegov Simeon veli: „Kao da srce mojs gazi po tom kamenju kad ti ideš“. To je ono što je danas najvažnije: nauka evanđeljska nije nauka koja treba samo da se nauči, da se o njoj govori, i da se o njoj piše, nego je to nauka kojom se živi. Za sve pas je najbitnije da to znamo i prihvatimo umom i srcem, i da na gaj način ostvarimo svoje biće, spremajući ga za Carstvo nebesko. Jer, sveti Grigorije Bogoslov kaže: „Jednako je nesavršena hrišćanska teorija bez prakse kao i praksa bez teorije.“ I sveti apostol Pavle kaže vernima: „Što vidite da ja činim to činite i vi“. Ta bi pouka i u današnje doba bila najveća kad bi mogli i mi reći: „Verni, što vidite da činim to činite i vi! Imajući to u vidu, takvo ugledanje na Svetog Savu i na sve ostale svete, i u vašem i u našem narodu molitveno kličemo: neka Gospod i Sveti Sava rukovode i vašim i našim narodom i Vašim arhipastirskim radom, i Vašim životom u celini.
 
12. oktobar 1997.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.