PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
PUT U ŽIVOT[1]
 
Nije potrebno da vam, braćo i sestre u Hristu, kazujem koji je danas praznik i zašto smo se ovde sabrali na molitvu na ovom mestu i u ovom hramu. Nema među vama onoga koji ne zna da je danas praznik Svetog Save, našeg Učitelja po Bogu, u Hristu Isusu, i zato prosvetitelja našeg naroda kroz vekove u svemu što je sveto i plemenito i ovoga sveta i onoga neprolaznog što će dođi.
Sabrasmo se da proslavimo njega koji je Boga proslavljao celim svojim radom i životom, i koga je Bog proslavio kao vernog i mudrog upravitelja tajni Božijih.
Sabrasmo se i po poruci svetog apostola Pavla, upućenoj vernim i za tadašnje i za svako vreme: – Sećajte se svojih starešina koji vam propovedaše reč Božiju, gledajući na svršetak njihovog života, ugledajte se na veru njihovu – (Jevr. 13, 7).
Život Svetog Save, njegova vera i dela po toj veri uzor su zaista, svagda i za sveštenika, i za monaha i za svakog pravoslavnog Srbina. To je pre svega njegovo prihvatanje i izvršavanje dveju najvećih zapovesti Novog zaveta, o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, pa njegovo mirotvorstvo za dobro svoga i drugih naroda, pa njegovo odricanje od prevare bogatstva, vlasti i slave ovog sveta; njegovo neumorno putovanje po narodu i poučavanje sviju staleža i zanimanja.
Sve što je op činio i mogao činiti iz svesti da smo svi mi ljudi uzdignuti na visinu i čast saradnika Božijih, po reči Apostolovoj, koju Apostol ilustruje svojim primerom propovedanja reči Božije Ja posadih, Apolos zasadi i koji zaliva jednako su i svaki đe primiti svoju platu po svome trudu.
U prilikama i neprilikama našeg vremena, svi vi braćo i sestre, osobito vi mladi, studenti beogradskog i drugih univerziteta, pa dostojanstven način izražavali ste svoje stajanje, kao saradnika Božijih, za istinu, pravdu i poštovanje dostojanstva ljudske ličnosti i njegovog demokratski slobodnog izražavanja svoje volje.
Obratismo se Bogu, i Njegovom i našem Svetom Savi, molitvom i postom ovih dana, i današnjom molitvom u ovom hramu i pristupanjem svetoj tajni evharistije, da Gospod Svemilostivi i Svemogući pomogne da sve ono što je dobro i sveto, po njihovoj oceni, uzraste i donese rod u miru i časti pa dobro svima.
Molimo se Bogu, i sada i uvek, da evanđelske istine nađu mesta u umu i srcu sviju nas i sviju ljudi i u srcima i u dušama sviju mladih, da uvek budemo i ostanemo, i mi i oni, u broju onih koji, po oceni Hristovoj, znaju šta rade. To da ostvarimo u miru, ljubavi i slozi, i dostignemo blaženstvo Carstva nebeskoga, Sveti Savo ti pomozi. Amin!
 
27. januar 1997.
 


 
NAPOMENE:

  1. Beseda na Savindan u Hramu Svetog Save, nakon svetosavske litije ulicama Beograda.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.