PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
PRVA CRKVA U NOVOM BEOGRADU[1]
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha! Kada su braća i sestre, preci naši primili veru hrišćansku, primili su je svim srcem i dušom i na taj način digli je na višu visinu. Time su ujedno i dobili pismo, time su ujedno ušli u broj ostalih hrišćanskih naroda i dali riznicu opšteg dobra i onako divne građevine Bogu, podignute na slavu i Njegovim svetima kao što su manastiri Studenica, Dečani, Gračanica i redom po našoj zemlji.
U njima su se uvek učili da budu ljudi, neljudi nikada. Učili su se da nikada u svoju veru i svoj narod nikoga ne prisiljavaju, znajući da je Bog čoveka obdario pored uma, pored srca, i volje još i slobodom. On želi da se svi ljudi spasu, budu čestiti, dobri, ali nikoga na to ne prisiljava. Može dakle, čovek da živi onako kako dolikuje njemu kao čoveku razumnome, a može i suprotno od toga. Ali mi dobro znamo da nam valja svima izaći pred lice Božije da damo odgovor na šta smo upotrebili darove kojima nas je On obdario iznad svega živog na ovome svetu.
To je nauka Sina Božijega, Gospoda Isusa koju su i u miru i u ratu naši preci držali, i u slobodi i u ropstvu, i održali do dana današnjeg. Mi danas predstavljamo i srpski narod, pravoslavni, veru pravoslavnu. Da li ćemo mi biti dobri učenici dobrih učitelja, svojih predaka, da li ćemo se i mi truditi da u svemu i svagda u svim prilikama i neprilikama budemo ljudi Božiji, narod Božiji, to zavisi od nas.
Ne mogu neprijatelji da nas uguraju u zločince, ne mogu prijatelji da nas uguraju u ljude. Sami to moramo uz pomoć blagodati Božije da ostvarimo. Ali ponavljam i govorim i sebi i vama: moramo za slobodu koju imamo dati i odgovor na šta smo je upotrebili, da li na ono što je dobro i našem narodu i svima narodima u svetu, jer od jednog čestitog čoveka svi imaju koristi, a najveću on i njegova porodica i narod iz koga on potiče.
 
9.juni 1996.
 


 
NAPOMENE:

  1. Beseda na osvećenju Krsta i zemljišta za izgradnju crkve Svetog Dimitrija u Novom Beogradu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.