PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
PRAVA DECA BOŽIJA[1]
 
Javljajući se svojim učenicima po Vaskrsenju, Vaskrsli Gospod im zapoveda: „Idite, dakle, i naučite cve narode… da drže cve što sam vam zapoveduo… koji poveruje i krsti se biće spasen (Jn. 20,21; Mat, 28,19; Mat,16, 15). I apostol Pavle stavlja na srce svom učeniku Timoteju: „Propovedaj reč… sa svakom strpljivošću i poukom (2.Tim.4, 2).
 
Tu dužnost, propovedanje nauke Hristove, Crkva je vršila i usmeno i pismeno, i rečima i delom kroz vekove do danas.
U tome cilju, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka počela je da izdaje Verske novine „Pravoslavlje“ 15. aprila 1967. godine. Od 8 broja Pravoslavlje“ postaju Novine Srpske patrijaršije, izlazeći kao i do tada svakog prvog i 15. u mesecu. Svojim 700. brojem 15. maja, ono je ušlo u tridesetu godinu svog postojanja.
U uvodniku prvog broja „Pravoslavlja“, jasno se iznosi cilj Crkve zbog koga je počelo njegovo izlaženje: „Ona kroz vekove nastoji da svoje članove učvrsti u veri u Boga, našeg Stvoritelja i Spasitelja, da ih odvrati od greha, da ih oblagorodi, učini dobrima, kako bi bili prava deca Božija, a među sobom voljena bića“. Nije, dakle, cilj izlaženja verskih novina samo da registruju događaje, da budu verni obavešteni o svemu što se dešava u Crkvi i svetu, da znaju i da budu u toku aktuelnih događaja, nego da se svi osvetle evanđelskom naukom, da ih verni vide sa te strane i imaju pravilni duhovni stav prema cilju svoga života i svoga postojanja.
To je Crkva želela da postigne „Pravoslavljem“. Koliko se u tome uspevalo, u teškim prilikama u kojima se nalazila, oceniće čitaoci i svi ljudi dobre volje.
I danas i ubuduće, možemo da poželimo „Pravoslavlju“ da neguje pravoslavlje, koje je u rodu našem učvrstio Sveti Sava, i koji je, kroz vekove, u duhovnom životu srpskog naroda pokretač svega što je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno, kako je rečeno u prvoj reči kad je počelo da izlazi.
Sa tim željama upućujemo blagoslov Božiji uredništvu, saradnicima i svim čitaocima.
 
15.maj 1996.
 


 
NAPOMENE:

  1. Poruka povodom izlaska 700. broja „Pravoslaolja“

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.