PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
KO JE NAJVEĆI
Beseda održana na Svetoj Liturgiji na Svetog Ignjatija, u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
„I dođe u Kapernaum, u kad beše u kući zapita ih: Šta se prepiraste putem među sobom? A oni ćutahu; jer se putem prepirahu među sobom ko je najveći. I pošto sede dozva dvanaestoricu i reče im: Koji hoće da bude prvi, neka bude poslednji od sviju i svima sluga. I uzevši dete metnu ga među njih i zagrlivši ga reče im: Ko jedno od ovakve dece primi u ime moje, mene prima; a ko mene primi, ne prima mene nego Onoga koji je mene poslao. Odgovori mu Jovan govoreći: Učitelju, videsmo jednoga koji ne ide za nama; a tvojim imenom izgoni demone; i zabranismo mu, jer ne ide za nama. A Isus reče: Ne branite mu: jer nema nikoga koji bi imenom mojim čudo činio i mogao odmah zlo govoriti o meni, Jer ko nije protiv vas s vama je. Jer ko vas napoji čašom vode u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem: neće izgubiti platu svoju“.
 
(Marko 9, 33-41; Zač. 41)
 
Pitanje prvenstva, pitanje najvećeg je, ustvari, pitanje gordosti, a gordost smo nasledili od roditelja. Gospod odgovara učenicima i uči ih, da onaj ko hoće da bude prvi treba da bude poslednji, a poslednji biti, znači biti svima sluga; taj će biti najveći. Tako je u organizmu. Onaj organ koji je najvažniji, on je svima ostalima sluga. Mozak i srce su dva najvažnija organa u telu ljudskom baš zato što opslužuju sve ostale organe i delove tela. Mozak utiče na rad mnogih organa u telu – koordinira ih i opslužuje. Zato je, kao i srce, važniji od svih ostalih i najveći među njima.
Pred Hristom neđe biti najveći, neđe biti prvi, onaj koji gospodari i caruje, merila su Božija drukčija. Pred Gospodom je prvi onaj koji je svima sluga, jer i sam Hristos za sebe kaže da, Sin Čovečiji nije došao da mu služe nego da služi i da dade život svoj u „otkup za mnoge“(Mk. 10, 45).
Dalje, Gospod uči svoje učenike o tome ko je sa njima, a ko je protiv njih. Kaže im da ne brane onom koji izgoni demone Njegovim imenom, iako taj ne ide za njima. Kasnije će Gospod ređi jednu, u principu, drukčiju stvar, kriterijum jači od onog prvog koji im je rekao. A to je: da onaj koji nije sa Njim, protiv Njega je (Lk. 11, 23; Mt. 12, 30). Ono prvo, blaže, važilo je na početku Njegove propovedi. Kako se kraj na zemlji približavao za Njega i kako su apostoli napredovali i jačali u nauci Njegovoj, tako je i reč o tome ko je protiv, a ko sa Hristom, snažniji i određeniji. Bog vas blagoslovio!
 
2. januar 1998.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.