PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
CAREVO CARU, A BOŽIJE BOGU
Beseda održana na Svetoj Liturgiji u četvrtak 28. po Duhovima u Patrijaršijskoj napeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
„I tražahu Prvosveštenici i književnici da u onaj čas dignu ruke na njega, no pobojaše se naroda; jep razumeše da za njih ovu priču kaza. I motrahu na njega; u poslaše uhode koja se pretvarahu da su pravedni, ne bi li Ga uhvatili u reči, te ua bi Ga predali načelstvu i vlasti namesnikovoj. I upitaše Ga govoreći: Učitelju, znamo ua pravo govoriš i učiš, i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš putu Božijem: Da li nam je dopušteno davati danak ćesaru ili ne? A on, razumevši prepredenost njihovu, reče im: Što me kušate? Pokažite mi dinar; čiji je na njemu lik i natpis? A oni odgovarajući rekoše: Ćesarev. A on im reče: podajte, dakle, ćesarevo ćesaru, a Božije Bogu. I ne mogaše Ga uhvatiti u reči pred narodom; i zadivivši se odgovoru njegovom umukoše“.
 
(Luka 20, 19-26; Zač. 101)
 
Telu treba dati ono što mu treba – hranu i ostalo materijalno, ali i duši ono što je za nju hrana a to je duhovna hrana, tj. Reč Božija. Književnici šalju uhode da uhvate Gospoda u reči i tako ga osude. Da bi Ga naveli da kaže nešto za šta bi ga mogli osuditi, oni se prave da su tobož zainteresovani za Njegovo učenje, pa počinju pitanje snishođenjem i dodvoravanjem. Znamo da pravo učiš i ne gledaš ko je ko. Kušaju Ga i pitaju da li im je dopušteno davati danak ćesaru. A Gospod, prozrevši ih, traži da mu pokažu dinar. Pa, kad utvrdiše da je na njemu ćesarev lik, On im onda reče da daju ćesaru ćesarevo, a Božije Bogu. Mislili su ako On kaže: Dajte samo ćesaru, tada bi bio kriv jer na Boga huli i ne misli. Ako, pak, kaže samo Bogu treba davati, a nikako ćesaru, tj. vlastima, i onda bi bio kriv zakonu i vlastima. Bio bi kriv Rimu i mogao bi se osuditi da narod diže ia bunu i protiv cara. Ali Gospod im daje odgovor koji nisu očekivali i za koji ga ne mogu osuditi: podajte caru carevo, a Božje Bogu.
To Bog od nas traži. Ne samo jedno, već jedno i drugo i caru carevo i Bogu Božije. Znači, da živimo po zakonu, ali Bogu da damo ono što od nas očekuje.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.