PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
ISCELJENJE GUBAVOG
Beseda na Svetoj Liturgiji u utorak 19. po Duhovima, u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
„I kada bijaše Isus u jednome gradu, i gle, čovek cav u gubi, pa videvši Isusa pade ničice i zamoli Ga govoreći: Gospode ako hoćeš možeš me očistiti, P pruživši ruku dohvati ga se i reče: Hoću, očisti se! I odmah guba otide s njega. I on mu zapovedi ua nikom ne kazuje: Nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar za očišćenje cvoje, kako je naredio Mojsej za svedočanstvo njima. Ali se Glas o njemu još većma širio, i mnoštvo naroda sticaše se ua Ga slušaju i da ih on isceljuje od njihovih bolesti, A on se udaljavaše u pustinju i moljaše se Bogu“
 
(Luka 5, 12-16; Zač. 18)
 
Guba ili lepra, je teška zarazna bolest koja kad uhvati maha onda se raspada koža i otpadaju od čoveka pojedini delovi. I po zakonu Mojsijevom, gubavci su morali da žive van mesta stanovanja. na đubrištima, a narod im je donosio hranu, kako je ko mogao i hteo. I oni su bili obavezni da nose praporac na nogama kada idu i kad naiđu pored nekog da kažu: Nečist, nečist, da bi se taj uklonio da ne bi dobio bolest. Ako bi se desilo da su izlečeni onda bi se oprali, dolazili hramu i prinosili žrtvu Bogu za svoje očišćenje – goluba ili golubicu.
Ta bolest i danas još postoji u Indiji. Samo je teško onde gde je sveta mnogo, u gradovima i mestima kao što je u Indiji gde je mnogo naroda, odvojiti se i na taj način sačuvati od zaraze. Hristos isceljuje kao Bog evo i tu bolest.
No, „On se“, veli, „udaljavaše u pustinju i moljaše se Bogu“. Sin Božiji ima potrebu da sa Ocem Svojim Nebeskim razgovara, jer to je u stvari molitva i naša, i treba da bude naša molitva, razgovor sa našim Ocem Nebeskim. Molitva ima tri vrste. Prve su one u kojima mi slavimo Boga, druge su one u kojima Mu zahvaljujemo za dobra koja nam On čini svakodnevno i treće one kojima mi molimo za ono što nam je od potrebe.
Neka nas Gospod čuje i usliši u svemu onome što tražimo za naše dobro i dobro sviju ljudi. Bog vas blagoslovio!
 
21. oktobar 1997.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.