PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
O PRAVOJ VERI
Beseda na Svetoj Liturgiji u sredu na Prepolovljenje u kapeli Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu
 
„A već u polovini Praznika dođe Isus u hram u učaše. I čuđahu se Judejci govoreći: Kako ovaj zna knjige a nije se učio? Tada im odgovori Isus u reče: Moja nauka nuje moja, nego Onoga koji me je poslao. Ako hoće ko volju Njegovu da tvori, poznaće da li je ovo nauka od Boga, ili ja sam od sebe govorim. Koji govori sam od sebe svoju slavu traži: a ko traži slavu Onoga koji Ga je poslao, taj je istinit i nema u njemu nepravde. Nije li Mojsej dao vama Zakon? I niko od vac ne izvršava Zakon. Zašto tražite ua me ubijete?
Tada Isus reče: Još malo vremena sam sa vama, pa idem Onome koji me je poslao. Tražićete me i nećete me naći: i gde sam ja vu ne možete doći. A Judejci rekoše među sobom: Kuda ovaj namerava da ide, a da gami nećemo naći? Ne misli li ući u rasejanje jelinsko i učiti Jeline?Šta znači ova reč koju reče: Tražićete me i nećete naći: i gde sam ja vu ne možete doći?“
 
(Jovan 17, 14-19, 33-36: Zač. 26)
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Proslavljajući danas, braćo i sestre svetog apostola i evanđelista Jovana, slavu studenata ovog Bogoslovskog fakulteta, ja se molim Bogu i svima svetima, da nastavnicima i studentima a i svima vama, pomognu da budemo dostojni one nauke koju je Gospod Isus Hristos uputio svima narodima i svetim apostolima koji su tu poruku propovedali, živeći njome i dajući živote svoje za tu veru i Sina Božijeg i sve ono što je On govorio i tvorio dajući nam snagu i da i mi putem Njegovim idemo ali pod uslovom da nosimo krst svoj idući za Njim.
Sveti apostol i evanđelist Jovan je učenik koga ljubljaše Gospod“. Svakako da je Gospod voleo sve apostole i sve ljude na svetu. Zbog te ljubavi je i pošao na krst i pretrpeo smrt da bi svima darovao spasenje ako ga oni usvoje verom pravom i životom po toj veri. Zato, kažem, i mi danas da svedočimo tu veru verom svojom pravoslavnom i životom po toj veri. Nikada ne zaboraviti reč iz Evanđelja svetog Jovana: kako možete, veli, vi verovati kad tražite slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jednoga Boga ne tražite“ (Jn. 5, 44). Svakako, želeći da nas ljudi hvale, svakako iz sujete iz čega bi drugog, samim tim onemogućavamo i sebe i drugog da tražimo onu stvarnu slavu koja dolazi od Boga. Jer ljudi i kad su dobronamerni i mudri nisu kadri da uvek sagledaju sve i mogu da se prevare, a da ne govorimo o onima koji iz svojih interesa ili hvale nekoga ili kude nekoga. Ali kod Boga ne možemo se predstavljati boljim nego što jesmo neistinom, nepravdom i čime bilo drugim. On vidi i naše misli, čuje naše reči i vidi naša dela ma i u tami tvorili i platiće nam svakome po zasluzi, jer nas je On obdario velikim darovima i očekuje od nas da odgovorimo na te sposobnosti kojima nas je obdario darujući nam slobodu. Eto Gospod Isus u Otkrivenju na kraju kaže: „Nečisti neka i dalje čini ono što je nečisto, Grešnik i dalje neka Greši, pravednik neka i dalje čini pravdu, sveti neka se i dalje osveštava. Evo ću doći skoro i plata moja sa mnom, da svakome platim po delima njegovim“ (Otkriv. 22, 11). „Da doći ću skoro“ veli Gospod (Otkr. 22, 20).
Dođi Gospode Isuse i pre toga pomozi nam da budemo s Tobom i Ti s nama da neka bude u ovom svetu šta đe da bude. Ako treba i da živote izgubimo, neka od Tebe ne odstupimo i od Tvoga puta. To je ono što je najglavnije, da uvek znamo i da uvek u životu provodimo. To je smisao i nauke koju ovde predaju profesori, nastavnici, to je smisao i nauke koje treba svaki od vas studenata, svaki od nas da prihvati i da time svedočimo sada u ovom vremenu Sina Božijeg Njegovu nauku. Bog vas blagoslovio i svako dobro dao.
 
9. oktobar 1997

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *