PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
O SVETOJ TROJICI
Beseda na Svetoj Liturgiji u sredu posle Tomine nedelje u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
„Otac moj do sada dela i ja delam. I zato još više tražahu Judejci da ga ubiju, ne samo što narušavaše subotu, nego što i Boga nazivaše cvojim Ocem Gradeći se jednak Bogu. A Isus odgovori i reče im: Zaista, zaista vam kažem: Sin ne može ništa činiti sam do sebe nego što vidi da, otac čini; jer što On čini, to isti čini i Sin; Jer Otac ljubi Sina, i cve mu pokazuje što sam čini; i pokazaće mu veća dela od ovih da. se i vu čudite. Jer ako što Otac podiže mrtve i oživljava, tako i Sin koje hoće oživljava. Jer Otac ne sudi nikome nego je cav sud dao Sinu. Da cvu poštuju Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina ne poštuje ni Oca koji Ga je poslao“.
 
(Jovan 5, 17-23; Zač, 15)
 
Braćo i sestre, mi verujemo u jednoga Boga u biću, i trojičnog po Licima. Verujemo u Oca, Sina i Duha Svetoga. Oni su ravni po biću, a razlikuju se u tome što je Otac nerođen, Sin rođen, a Duh Sveti ishodi.
Šta to znači rađanje i ishođenje mi do kraja ne možemo da shvatimo. Mi verujemo u to što nam je Bog otkrio, Gospod Isus nam otkrio, u nerođenost Oca, rađanje Sina i ishođenje Duha Svetoga. Doduše, u početku Jovanovog Jevanđelja sveti jevanđelist kaže: „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Reč beše Bog“. (Jn. 1, 1). Sve što je postalo kroz Njega je postalo. Kao što se iz našeg uma rađa reč, bestrasno, ne telesno, tako se otprilike, dabome, kažem ne možemo pojmiti to do kraja, rađa Sin iz Oca, netelesno, i Duh Sveti ishodi. Oni su ravni, kažem, po biću i u večnosti nikada nije bilo vremena kad nije postojao Sin i Duh Sveti. Jer Bog ne živi u vremenu, tj. za Njega ne važi kategorija vremena kao za nas stvorena bića, nego je On u večnosti, večitoj sadašnjosti.
Kad je jedno dete, jedan sin, došao iz škole i pitao ga otac šta je učio, on reče da je toga dana bila veronauka, jer je Do pre rata bilo u školama i da je sveštenik, katiheta, govorio o Svetoj Trojici. „A biće da vam je govorio kako su Otac i Sin ravni po biću i da nije bilo vremena kad nije bilo Sina. Sine, vidi kakva je to nelogičnost! Evo ja sam tvoj otac, ti si moj sin, pa ko je od nas dvojice stariji?“ Sin će, jer je njima katiheta na času i to govorio, reći: „Oče, ti si stariji od mene kao čovek, ali kao otac ti nisi od mene stariji. Jer onog momenta kad si postao otac ja sam postao sin“.
Tako treba da i sebi i drugome, koliko je to moguće u dometu našeg uma i naše ljudske logike date nam od Boga, svoju veru probudimo, jer je ona napadana sa svih strana, i od đavola kroz um, i od neprijatelja evanđelskih, neprijatelja hrišćanskih, i od bezbožnika, i od raznih sektanata. Dakle, potrebno je da svoju veru probudimo, ali da je utvrdimo životom svojim. To neka Gospod pomogne svima, i meni i vama, i Bog vas blagoslovio!
 
24. april 1996.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.